logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for liste:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norliste
engdetalj [v]: enumerate, list, recite, name one by one
spadetalj [v]: enumerar, nombrar uno tras uno
swedetalj [v]: lista
Synonyms:
  1. aktivitetsplan, aperçu, disposisjon, fortegnelse, kompendium, overblikk, oversikt, referat, register, resyme, sammendrag, skjema, synopsis, tabell, tidsplan, tidsskjema, timeplan, utdrag
  2. diskografi, gratulatoria, indeks, innholdsfortegnelse, inventarium, inventarliste, jordebok, kalendarium, kart, kartotek, katalog, kataster, kokordans, kompilasjon, manntall, matrikkel, nota, oppgave, oppsett, protokoll, registrant, rulle, sekvens
  3. kompilere, oppføre, sette opp
  4. lure, smugle, smyge, snike
Derived terms:vaktliste, foredragsliste, hitliste, klister, klistermerke, liste over døde helter, liste seg, lønningsliste, merittliste, minneliste, offisiell liste, ordliste, overliste, overlistende, prisliste, rankingliste, rolleliste, sitte i klisteret, svarteliste, tjenestegjøringsliste, venteliste, friliste, avtaleliste, blisterpakning, dataliste, filister, inventarliste, kontrolliste, liste seg frem, listeføre, overlistet, sjekkliste, saksliste, huskeliste, tapetklister, listetopp, handleliste, punktliste, stikkordsliste, synonymordliste
Anagrams:se til, slite, tilse, stile, tisle, steil
Wiki:En liste er en ordnet eller uordnet og ubegrenset lang samling av elementer som har minst én felles egenskap som binder de logisk sammen. I dagligtale omtaler man lister normalt bare som lister med én dimensjon. Lister kan ha uendelig mange dimensjoner.
Example:
  1. Jeg skulle gjerne hatt en liste over italienske ord som ikke forekommer i korpuset.
  2. Kan du lage en dobbeltlenket liste og sortere den?
Similar words:
englist
spalisto
swelist
swelista
spalista
norlist
swelite
Your last searches:
  1. listeLast searches

# NAL Term
1 Flag compound interest
2 Flag dust jacket
3 Flag fracción
4 Flag sammenholde
5 Flag grunnsyn
6 Flag apresurar
7 Flag obtener
8 Flag komma objuden
9 Flag nova
10 Flag locamente enamorado de
11 Flag compound fracture
12 Flag spela ishockey
13 Flag progreso
14 Flag informant
15 Flag inventarliste
16 Flag gladlynt
17 Flag stillande
18 Flag reko

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 473 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3304 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4113 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 4287 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 3507 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 4089 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 6847 5 2020-11-28 01:56:27
Guisos 4075 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4760 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 7462 2 2019-10-16 14:50:03

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1785 - seconds.

mobiltelefon