logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for lite kjent:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norlite kjent
enggeneral [?]: little known
spageneral [?]: poco conocido
swegeneral [?]: föga kända
Example:
 1. At motstandskampen fortsatte også innenfor konsentrasjonsleirene, er lite kjent.
 2. Flere støtteordninger er lite kjent, som at man kan få bidrag til telefonutgifter.
 3. Hun er en meget interessant kunstner som er altfor lite kjent - med et fantastisk lys og en forfinet, stillferdig atmosfære i bildene, sier han, og mener Asses bilder på en måte er beslektet med Hammershøis malerier fra århundreskiftet.
 4. Men Byggeskikkutvalget som sådan er vel lite kjent blant folk flest, IngerLise Skarstein ?
 5. Men forskerne har altfor lite midler til forskningen på dette området, fortsetter Nyland - og dessuten sliter vi også med problemet at multipel sklerose er for lite kjent her i landet, sier han.
 6. Nynorsk litteratur er lite kjent.
 7. Samisk utvandring til Amerika er et uhyre interessant og lite kjent tema som vi tar opp i en film med et budsjett på 850 000 kroner, sier Karen Ann Sørensen som selv er av utvandrerslekt.
 8. Vi er for lite kjent utenfor Østlandet, sier han til avisen.
 9. Vi synes selvsagt det er gledelig at Norge kan stille som foregangsland i en handicapidrettsgren som er lite kjent hos oss, sier Britt Stuge Bånerud til Aftenposten.
 10. Bergens Billedgalleri innbyr nå kunstinteresserte til en oppdagelsesjakt i et lite kjent terreng som allikevel ligger oss nær.
 11. Blant de utstilte Gudebilder var det flere i privateie som er lite kjent.
 12. Butenschøn peker videre på noe som vel er lite kjent for de fleste, at det var et anstrøk av fascisme i den høyreorienterte delen av sionismen i mellomkrigstiden.
 13. Både Afrikas historie og kultur fra tiden før europernes komme er lite kjent.
 14. Da Kommunikasjon ikke har hotell eller grubekapital i ryggen, kan det jo også være årsak til at bladet er så lite kjent, selv blant medieeksperter.
 15. Da ordningen med likestillingstilskudd ble innført, var den lite kjent, og i perioden fra 1979 til 1982 klarte arbeidsformidlingen bare å få benyttet en tredjedel av de midler som var til disposisjon.
 16. Den er lite kjent på forhånd, og mer enn noen gang har jeg fått erfare at jo mer man vet, jo mer forstår man at man ikke vet, sier den ferske soppdoktoren.
 17. Den italienske riviera var den gang lite kjent og fremdeles fullstendig ekte med fiskere som satt ved kysten og laget sine garn - og enkle bønder i høyden.
 18. Dessuten vil almenheten kunne få bedre innsyn i hvordan pressgruppene virker, og åpne høringer vil kunne avdekke opplysninger som ellers har vært lite kjent.
 19. Det arrangementet er lite kjent utenfor distriktet og bortover til KirunaRovaniemi.
 20. Det er en slags rettferdighet i det når hans hovedverk - lite kjent som det er - har nedfelt seg i årets mest omtalte bok og ett av århundrets største, og enda mer ved at boken ved en ren tilfeldighet bærer hans årstall.
 21. Det er lite kjent at Uglandselskapene har hatt ansvaret for installasjonen av nærmere 50 plattformer i Mexicogulfen de siste fem årene.
 22. Det er lite kjent at myndighetene neglisjerer sikkerhetsreglene, og at det har skjedd flere ulykker hvor menneskeliv gikk tapt.
 23. Det er riktig at diplomatiet er et arbeidsfelt som kanskje er lite kjent, og som ofte misforståes av utenforstående.
 24. Det som imidlertid er skremmende, er at denne brannfaren er så lite kjent blant folk, heter det i en melding fra Norsk Brannvern Forening.
 25. Dette er en lite kjent del av vår historie.
 26. Disse lymfeødembehandlinger har vært relativt lite kjent i Norge.
 27. Disse oversettelser er nye i bibliotekene og visstnok lite kjent og utlånt.
 28. Ennå vet hun ikke hvor mange som blir med på flyttelasset når skolen starter igjen til høsten, prosjektet er ennå lite kjent rundt omkring på skolene.
 29. Et interessant kapitel fra krigsårenes virksomhet, en dramatisk skildring av en lite kjent flyktningerute.
 30. Et rundskriv fra Sosialdepartementet som pålegger leger et stort ansvar, og presiserer ansvarsområdet når det gjelder teknisk og elektrisk utstyr, er lite kjent.
Similar words:
norlita jente
norlite korn
norlite stekt
norliten jente
swelite kallt
englife belt
englife vest
Your last searches:
 1. lite kjentLast searches

# NAL Term
1 Flag gå på grunn
2 Flag lettere
3 Flag bordo
4 Flag broskig
5 Flag clamoroso
6 Flag brusco
7 Flag candidata
8 Flag confine
9 Flag iderik
10 Flag trädrad
11 Flag empapuciar
12 Flag fugleunge
13 Flag stivne ved
14 Flag dovne
15 Flag basera
16 Flag ektemann
17 Flag forstyrres
18 Flag objektifiera

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 403 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 555 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1198 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2451 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7926 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2176 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2766 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5696 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6512 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7018 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1743 - seconds.

mobiltelefon