logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for livgivende:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norlivgivende
enggeneral [a]: life-giving
spageneral [a]: vivificante, que da vida
swegeneral [a]: livgivande
Example:
 1. Hadde arealet enda vært ment for annen livgivende næring ville det kanskje vært en smule mening i det som har skjedd, sier han.
 2. Tingene må være tegn på samme tid som de er ting, de må ha en livgivende mening, som lar dem uttrykke mere enn de er.
 3. Vikingskipet er et fint symbol på vannet som livgivende kilde.
 4. Alle vi andre, vi trenger de samme områder til rekreasjon og friluftsliv eller kun som livgivende farveklatter i et ellers ofte grått bylandskap.
 5. Av beundring over Den Nationale Scenes fine forestilling om Nathan den Vise, og over Johannes Vinjums livgivende farve og strekopplevelse.
 6. Bak fornedrelsen ligger hele tiden latteren som en livgivende impuls, som en evne til å leve videre, ikke bare eksistere.
 7. Barnet som var Guds store kjærlighetshandling for å sette mennesker fri og komme mennesker i tale med sine livgivende ord.
 8. Bekker strømmer nedover fjellsidene og gir dalen og åkrene livgivende næring.
 9. Bevisstgjøring av aksjonærene qua eiere er egentlig en ny og livgivende ressurs som tilføres hele det norske næringsliv i disse dager.
 10. De skal bare få chanse til å innse at den form for total fattigdom som heter tro, er livgivende.
 11. De tar på seg høretelefonene og forsvinner inn i muskken, inn i en livgivende fantasivirkelighet.
 12. Den store arien hadde dramatisk tyngde og den var med på å formidle troen på det livgivende håp, og det lyste opp den dystre fangehullsscenen.
 13. Dessuten velger jeg i dette tilfelle å se på idretten som livgivende i betydningen oppbyggende for helsen.
 14. Det var livgivende, og det var vårstemning over alle grenser for oss efter lang, svart høst og vinter.
 15. Det viktigste er at man ikke misbruker viljestyrken i første omgang, og at man heller betrakter mosjonstrening som en livgivende aktivitet som løsriver fra hverdag og stress.
 16. Friskt regn, livgivende regn som drypper vekstvilkår, forventning og håp ned til oss.
 17. Gleden over å kunne gi mennesker i nød en livgivende håndsrekning er overveldende stor.
 18. Han bor selv på Casas Heddy, stedet som avdøde fru Heddy Astrup fikk bygget i 1975 for at medmennesker med krykker og rullestoler også skulle kunne nyte livgivende sol og føle Sydenvarmen helt inn i sjelen.
 19. Han fant hos henne en livgivende kraft.
 20. Han mente imidlertid at det i forbindelse med en ny søknad i 1984 også bør legges vekt på en viss livgivende virksomhet i sentrum.
 21. Han peker på at disse landene i hele dette århundre har vært et viktig - og overveldende mangesidig og livgivende - utviklingssenter for europeisk kultur.
 22. I Hallo Oslo onsdag fremførte en blodgiver et fromt ønske om at en eller annen kunne forære Blodbanken på Ullevål et fjernsynsapparat - slik at blodgiverne, mens de lar seg tappe for den livgivende væske, ikke samstundes behøver å gå glipp av fjernseverdige programmer.
 23. Ikke godt å si for hvem den var størst, for de 120 rekonvalesenter og pensjonerte som på dette norske ferieog helsesenteret nå nyter noen ukers livgivende solvarme, for de vel åtti barna fra den norske koloninen i strøket som går på den norske skolen her i tilknytning til Solgården, for lærerstaben eller for dem som står for den norske kirken her nede.
 24. MIDT på lyse dagen mens Solen sender sine livgivende stråler mot Jorden, begynner den plutselig uten noe varsel å skinne mindre.
 25. Men det er ennå tid til å sende livgivende penger over postgiro 100, understreker han.
 26. Men hvordan er da disse livgivende egenskaper oppstått i dyrestadiet ?
 27. Nettopp i Wenders Paris, Texas ser vi den sammensmeltning av europeisk og amerikansk film, refleksjonen og dynamikken, som har virket så livgivende på denne festivalen også.
 28. Nå nikker de gjenkjennende og tilfreds ved gjensynet av disse livgivende, solrike arbeider her i Norge.
 29. Og derfor har den kristne kirke gjennom sin historie kunnet føre en frigjørende og livgivende impuls inn i menneskenes liv.
 30. På himmelen henger den røde, livgivende gasskulen vi alle tilber.
Similar words:
swelivgivande
norlignende
norliggende
norlidende
norlivsglede
norlivrente
norlindrende
Your last searches:
 1. livgivendeLast searches

# NAL Term
1 Flag oversende
2 Flag alagartado
3 Flag estampación
4 Flag Athens
5 Flag gledelighet
6 Flag showroom
7 Flag visa upp
8 Flag podar
9 Flag lingeri
10 Flag reconciliación
11 Flag uppskakad
12 Flag tack så mycket
13 Flag snubbla över
14 Flag baticola
15 Flag importunado
16 Flag agrado
17 Flag bruk
18 Flag oppgivende

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 154 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1473 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 465 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1119 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3932 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4806 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5039 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4160 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4801 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8498 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1687 - seconds.

mobiltelefon