logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for livmoder:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Swedish dictionary
swelivmoder
enganatomy [n]: womb, uterus
noranatomy [n]: livmor
spaanatomy [n]: útero [m]
Derived terms:livmoderhals, livmodersframfall
Wiki:Livmodern eller uterus, är ett honligt sexualorgan som finns hos alla däggdjur med undantag av kloakdjuren. Kved är ett något ålderdomligt ord för livmoder. Hos primitiva däggdjur som pungdjur förekommer könsorganen i dubbel uppsättning bredvid varandra, varje livmoder är en kraftig muskel med två öppningar, dels en uppåt mot äggledaren, dels nedåt mot livmoderhalsen (cervix), vars mynning kallas yttre livmodermunnen och är livmoderns yttre gräns mot slidan, (vagina).
Similar words:
norlivmor
englie over
englimber
engliver
norlikvider
norlivmor-
norlivredder
Your last searches:
  1. livmoderLast searches

# NAL Term
1 Flag ligado
2 Flag judío
3 Flag likebeint
4 Flag upptina
5 Flag relikskrin
6 Flag lyrisk stil
7 Flag suppurate
8 Flag stålampe
9 Flag även om
10 Flag may be
11 Flag lansiär
12 Flag producir en masa
13 Flag karakteristika
14 Flag bedekning
15 Flag jøtul
16 Flag ta sig en lur
17 Flag alt i hop
18 Flag pair

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 96 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 251 0 2022-10-17 23:14:50
röja 900 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2084 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7251 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1851 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2444 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5362 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6181 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6672 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1947 - seconds.

mobiltelefon