logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for livskraftig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norlivskraftig
enggeneral [?]: viable
spageneral [?]: viables
swegeneral [?]: livskraftiga
Synonyms:arbeidsfør, bra, frisk, førlig, helbredet, i god form, i vigør, klar til dyst, levende, livfull, oppegående, opplagt, pigg, rask, restituert, rørig, sprek, sprudlende av liv, sunn, uthvilt, utsovet, vel til pass, vital
Example:
 1. Den aktivitet vi har hatt dette året viser at Oslo Skikrets er en livskraftig 75åring, sa Terje Johansen, formann i kretsen, efter tinget mandag kveld.
 2. Dette skal bli et livskraftig øyrike !
 3. En sprek, livskraftig hundreåring, en bremsekloss, et parti med misunnelsesverdig aktivitet, et parti for de vellykkede og et parti som har stor evne til å tilpasse seg skiftende problemer.
 4. Ikke på annen måte enn at vi gjerne vil vise at vi er en livskraftig produsent som er interessert i å komme inn på det utvidede mediemarked.
 5. Slik jeg ser det, er det en livskraftig hundreåring vi her har med å gjøre, fremholder Senterpartiets parlamentariske leder Johan Buttedahl.
 6. Vi har moderne utstyr og erfarne medarbeidere som vil gjøre sitt ytterste for at Lotto skal få en smertefri fødsel og bli et livskraftig produkt til nytte i samfunnet.
 7. Allerede i 1965 kom Max und Moritz frem med sine skøyerstreker i bokform, og det varte ikke lenge før populariteten var så grunnfestet at de ble kidnappet på tross av alle copyrightavtaler i USA, hvorfra Knoll og Tott fortsatt kommer som livskraftig inspirasjonskilde.
 8. Antall parkeringsplasser og trafikksaneringstiltak må således tilpasses behovet for å opprettholde et livskraftig næringsliv og et levende bysentrum.
 9. Bare slik kan vi få et livskraftig nett hvor hele landet dekkes av uavhengig nærradiovirksomhet, sier Udjus.
 10. Denne bygges det nå videre på med tanke på å bevare en livskraftig folkekirke som er forenlig med statskirkeordningen.
 11. Deres koreografi - først Fokines, dernest Nijinskijs - var utfordrende, livskraftig og sensuell, orientalsk inspirert, ekspresjonistisk, orgiastisk.
 12. Det er bare å resignere, det nytter ikke å bekjempe den, den er like livskraftig og spredningsrik som trifidene.
 13. Det er jo også viktig å ha et livskraftig miljø i husene.
 14. Det var Arne Kvalheim som i finansutvalget ifjor reiste spørsmålet om hvordan kommunen best kan ta initiativ til dannelse av et utviklingssenter for å utvikle ny og livskraftig industri i Oslo.
 15. Ekteskapet er i likhet med den private eiendomsrett en grunnleggende faktor i et sivilisert og livskraftig samfunn.
 16. Ellen Horn er serveringsdamen, sterk og livskraftig og naturlig redd for å utfordre de usynlige maktene rundt dem begge.
 17. En grunnleggende forutsetning for en livskraftig industri vil være at vi får en mentalitetsendring såvel i industrien selv som hos politikere og i samfunnet forøvrig, slik at god lønnsomhet blir prioritert og akseptert.
 18. Et livskraftig lokalsamfunn vil ikke passivt vente og se på hva andre steller istand for dem.
 19. For dem av oss som gjerne vil ha et livskraftig FN, er dette en lite hyggelig utvikling.
 20. For et levende bysamfunn og et livskraftig næringsliv er det ønskelig at fremkommeligheten på hovedveinettet er god.
 21. Han valgte derfor USA som sentrum for sitt virke og klarte på kort tid å etablere et livskraftig kirkesamfunn med mange betydelige tilhengere.
 22. Hans lære vil utvilsomt fortsatt være kontroversiell, men gjennom forfølgelsene vil Unification Church trolig fremstå som et livskraftig samfunn i tidens kristne polyfoni.
 23. Hausten 1973 overtok dei eit sunt og livskraftig Noreg med oljeinntekter like om hjørnet, og med ei oppskrift frå landets fremste fagfolk på korleis desse burde brukast slik at den nye ressursen kunne bli til gagn og ikkje til skade for landet.
 24. Hvis man skal være livskraftig om 20 til 40 år, må vi drive såmannsvirksomhet de nærmeste år i form av nyetableringer.
 25. I Kampenskrenten vokser det idag livskraftig edelløvskog som neppe kan bevares ved en utbygging.
 26. Ifølge Vea er kor og korpsmusikken svært så livskraftig i landsdelens musikkliv.
 27. Industrikonsulenten trekker også frem at Fredrikstad har en meget livskraftig industri som Denofa Lilleborg Fabrikker, A / S Panco, Unger Fabrikker, Titan, Real og Brynildsen Fabrikker.
 28. Interessen for et livskraftig sentrum og et bedre bomiljø i indre by er gledelig økende.
 29. Kravet om å opprettholde en livskraftig skriftkultur i et lite samfunn som vil bli internasjonalisert på så mange områder.
 30. Legg merke til hvor livskraftig skogen er der blåveisen vokser !
Similar words:
norlivskraft
swelivskraft
norlivsfarlig
norlivsvarig
norlivsviktig
swelivsfarlig
swelivsviktig
Your last searches:
 1. livskraftigLast searches

# NAL Term
1 Flag auténticamente
2 Flag undersåte
3 Flag biokjemi
4 Flag använda felaktigt
5 Flag kollasjonering
6 Flag tipa suertuda
7 Flag sup
8 Flag door
9 Flag kraftløs
10 Flag mirabel
11 Flag svåruttalbar
12 Flag nilgau
13 Flag tinplate
14 Flag undertvinge
15 Flag trikotasje
16 Flag centaur
17 Flag destacar
18 Flag gammel stofil

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 563 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 699 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1335 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2610 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8200 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2320 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2912 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5827 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6647 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7171 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1783 - seconds.

mobiltelefon