logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for lodde:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norlodde
engsport - fiske [n]: sinker
elektronikk [n]: solder
elektronikk [v]: solder
spasport - fiske [n]: plomada [f], plomo [m]
elektronikk [n]: soldadura [f]
elektronikk [v]: soldar
swesport - fiske [n]: lod
elektronikk [v]: löda
Derived terms:hardlodde, loddebolt, loddemetall, lodde bort, loddent, lodden, lodde ut, loddet ut, utlodde
Wiki:Lodde (Mallotus villosus) er en fiskeart i gruppen krøklefisker. Den kan bli ca. 20 cm lang og inntil 6 år gammel. Navnet kommer av at hannen (også kalt faks-lodde) i gytetida får «hårete» skjell (blir lodden).
Example:
 1. Norske fiskere må få større kvoter både av lodde, sild og makrell utover høsten, krever Norges Fiskarlag.
 2. Primært vil vi ha lodde som en gjenytelse for dette.
 3. Avisen Dag og Tid skriver at Finn Gustavsen selv ikke har noen innvendinger mot at gallupmetoden blir brukt for å lodde stemningen omkring hans person før nominasjonsmøtet i SV senere på høsten.
 4. Bestanden av lodde i Jan Mayenområdet tar seg nå opp igjen.
 5. Bilbransjeforbundet sendte torsdag et spørreskjema til samtlige Shellstasjoner for å lodde interessen for søksmål og for å få en oversikt over hvor mye bensinsalget har gått ned.
 6. Britene har avvist et krav om folkeavstemning, men vil opprette et eget kontor for å lodde stemningen, som det heter.
 7. De beste funnene av lodde er gjort i Hopen ved Svaldbard, vest for Bjørnøya, i Kveithola og i Storfjordrenna.
 8. De mener det er forsvarlig å høste 265 000 tonn mer lodde enn tidligere tilrådet.
 9. Derefter får han anledning til å lodde dybden i de interne amerikanske motsetninger i et møte med Reagans demokratiske utfordrer Walter Mondale.
 10. Det er en fin erfaring å tenke stille over hver av bønnene i bønnen - lodde dybdene i dem - be velsignelsen fra hvert ord ned til oss.
 11. Det er i hovedsak lodde forskerne fra de to land er opptatt av, men direktør Gunnar Sætersdal i Havforskningsinstituttet understreker overfor NTB at samtalene i denne omgang ikke vil munne ut i noe konkret.
 12. Det er lodde fra Barentshavet som blir til olje og mel i A / S Jøvik Sildolje & Kraftforfabrik.
 13. Det første Ørner gjorde var å anbefale heving av kravene for å komme inn, og dernest å innføre et kortere intervju for å lodde mannskapenes motivering.
 14. Det pekes på at yngel av norskarktisk torsk, uer, hyse, atlatoskandisk sild og lodde oppholder seg på Tromsøflaket i en kritisk periode i oppveksten.
 15. Det tilfellet han referer til, gjelder det russiske fabrikkskipet Mamin Sibiriak, som ved månedsskiftet lå ved Midsunfisk i Midsun kommune og losset lodde.
 16. Det vil kunne føre til at det i juliaugust neste år vil kunne fiskes 30 prosent mer lodde ved Jan Mayen enn vi hadde regnet med.
 17. En hovedpilar er foredling av lodde til olje og mel, en annen er spesialfartøyer i offshore.
 18. Fangstmengdene for bl. a. torsk, lodde og markrell blir bestemt i disse forhandlingene, og resultatet vil påvirke behovet for statsstøtte til fiskerinæringen.
 19. Fiskeridepartementet har gått imot forslag fra loddefiskerne om å øke kvoten for vinterfanget lodde.
 20. Flere har tatt i bruk meningsmålinger for å lodde reiselysten i markedet og holdningene til reiseproduktene og selskapene.
 21. For i NordNorge har man ikke andre råstoffkilder enn lodde.
 22. For lodde og torsk konkurrerer om den samme næring i havet, sier Hamre.
 23. For sesongen 1983 / 84 blir ca. 685 000 hektoliter lodde behandlet ved bedriften.
 24. For å undersøke dette, må jeg uvegerlig lodde i meg selv.
 25. Gjerdrem har inkludert lodde i tallet.
 26. I eksporttallet på 2,3 milliarder har man også inkludert eksport av lodde, rundfrossen makrell og blåkveite, samt akkar som er i ferd med å bli et godt produkt.
 27. I forhandlinger om loddebestanden ved Jan Mayen vil Island legge vekt på at de havområdene det gjelder er oppvekstområde for lodde og at oppfiskingen derfor må skje så skånsomt som mulig.
 28. I første omgang blir det opp til utenriksministr George P. Shultz, som skal lede den amerikanske delegasjon til begravelsen imorgen å lodde stemningen i New Delhi.
 29. I første omgang dreier det seg om lodde, som er den viktigste fiskeressurs i området.
 30. Ikke så altfor mange år tilbake stakk den rutinerte fagmann et papirstykke i blygryta for å lodde temperaturen - idag er han kanskje like rutinert i sin behandling av digitallagring av tekst og bilder.
Similar words:
englode
englodge
norlodd
norlodden
engload
engloaded
englobe
Your last searches:
 1. lodde


Lodde was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) lodde
Gerundio: loddende
Past participle: loddet
Indikative
1. Present
 • jeg
  lodder
 • du
  lodder
 • han
  lodder
 • vi
  lodder
 • dere
  lodder
 • de
  lodder
8. Perfect
 • jeg
  har loddet
 • du
  har loddet
 • han
  har loddet
 • vi
  har loddet
 • dere
  har loddet
 • de
  har loddet
2. Imperfect
 • jeg
  loddet
 • du
  loddet
 • han
  loddet
 • vi
  loddet
 • dere
  loddet
 • de
  loddet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde loddet
 • du
  hadde loddet
 • han
  hadde loddet
 • vi
  hadde loddet
 • dere
  hadde loddet
 • de
  hadde loddet
4a. Future
 • jeg
  vil/skal lodde
 • du
  vil/skal lodde
 • han
  vil/skal lodde
 • vi
  vil/skal lodde
 • dere
  vil/skal lodde
 • de
  vil/skal lodde
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha loddet
 • du
  vil/skal ha loddet
 • han
  vil/skal ha loddet
 • vi
  vil/skal ha loddet
 • dere
  vil/skal ha loddet
 • de
  vil/skal ha loddet
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle lodde
 • du
  ville/skulle lodde
 • han
  ville/skulle lodde
 • vi
  ville/skulle lodde
 • dere
  ville/skulle lodde
 • de
  ville/skulle lodde
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha loddet
 • du
  ville/skulle ha loddet
 • han
  ville/skulle ha loddet
 • vi
  ville/skulle ha loddet
 • dere
  ville/skulle ha loddet
 • de
  ville/skulle ha loddet
Imperative
Affirmative
 • du
  lodd!
 • vi
  La oss lodde!
 • dere
  lodd!
Negative
 • du
  ikke lodd! (lodd ikke)!
 • dere
  ikke lodd! (lodd ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag marimandonear
2 Flag trepanere
3 Flag hodelag
4 Flag minorar
5 Flag baranda
6 Flag skjemtende
7 Flag elske
8 Flag put a spell on
9 Flag snurrad
10 Flag quitanieves
11 Flag motspänstig
12 Flag lisonjeador
13 Flag trout
14 Flag brunt
15 Flag brushwork
16 Flag ubetenksom
17 Flag observera
18 Flag shrug off

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 385 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 535 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1178 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2432 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7895 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2158 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2745 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5675 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6491 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6999 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1888 - seconds.

mobiltelefon