logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for loddet ut:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norloddet ut
enggeneral [?]: raffled off
spageneral [?]: rifaron
swegeneral [?]: lottades ut
Synonyms:adskilt, avgrenset, delt, desentralisert, differensiert, distribuert, dividert, fordelt, fraksjonert, kløyvd, oppdelt, porsjonert, revet løs, segregert, separert, skilt, sondret, sortert, spaltet, splittet, spredt, stykket opp, tildelt, tilmålt, utdelt
Example:
  1. Departementet kjenner ikke til at andre dyr enn hester har vært brukt som lotterigevinster, men ser ikke bort fra at også andre dyr kan ha vært loddet ut.
  2. I sommer ble flere hundre kaker, bakt av ivrige lyttere, loddet ut i byens hovedgate, Markens gate.
  3. Så jeg er vant til kriser - fra å bli loddet ut til jul - til truselen om nedleggelse.
  4. Til inntekt for Norsk Folkemuseums leketøysavdeling - som er i en elendig forfatning - har man arrangert et kunstlotteri hvor 25 eksemplarer av et grafisk blad av Dagfinn Knudsen blir loddet ut.
  5. Da blir alt håndarbeidet loddet ut og misjonen får gjerne 18 00020 000 kroner på en slik kveld.
  6. Et vakkert rosa sigøynerskjørt i silke ble loddet ut, og ingen var veggpryd da en afrikansk trommeslager ledet an den helnorske sangleken Eg ser på deg og du ser på meg.
  7. Og 20 heldige blant publikum er nå i besittelse av hver sin hjemmestrikkede, norske kofte - som ble loddet ut ved hver konsert.
  8. Som et ekstra innslag i utflukten til Statfjordfeltet i Nordsjøen ble det loddet ut en flaske olje fra Statfjord Cplattformen.
  9. Utallige er de kakene jeg og andre har bakt og som mine barn, sammen med barn fra nabolaget, har loddet ut til inntekt for Redd Barna.
Similar words:
norlodde ut
norloddebolt
norloddent
norlogge ut
englot out
norlocke ute
norlodde
Your last searches:
  1. loddet utLast searches

# NAL Term
1 Flag skära upp
2 Flag lobby
3 Flag inrapportering
4 Flag ägande
5 Flag ömsint
6 Flag ploge
7 Flag klukk
8 Flag air-sick
9 Flag med åpent hjerte
10 Flag være sulten
11 Flag foul
12 Flag engañabobos
13 Flag muy cruel
14 Flag fecha tope
15 Flag amperio
16 Flag gjengifte
17 Flag lubricar
18 Flag candidata

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 278 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 436 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2292 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7645 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2031 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2625 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5546 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6367 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6872 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1715 - seconds.

mobiltelefon