logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for lojal:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norlojal
engvennskap [a]: faithful, loyal, true
spavennskap [a]: fiel, leal, verdadero
swevennskap [a]: lojal
Synonyms:lovlydig, ordholden, pålitelig, sikker, solidarisk, tro, trofast, troverdig, trygg
Derived terms:illojal, illojalitet, lojalitet, være lojal mot, illojalt, lojalt
Example:
 1. 1984 er en sober og lojal gjendiktning av George Orwells antiutopi hvor den totalitære atmosfære efterhvert tar kvelertak.
 2. En frisk jente, utadvendt, har bestemt vilje, et kraftig temperament, er lojal og en fornøyelse å være sammen med.
 3. Helene Deutsch var først og fremst lojal overfor sin kliniske erfaring.
 4. Lojal, har vært karakteristikken fra dem som vandrer i de innerste sirkler.
 5. Dersom man ikke er lojal mot partiet og blir medlem, har man ingen muligheter til å flykte til et kapitalistisk land, sa Valdo Randpere da han sammen med sin kone Leila Miller møtte pressen i Stockholm igår.
 6. Han har ikke holdt seg lojal til Forbrukerrådets prinsipielle retningslinjer fra 1980, sier rådets direktør, Bjørn Gulbrandsen.
 7. Ja, sa Solstad som understreket at han var betalt for å være lojal mot den institusjonen han arbeider for og de medarbeidere han er sjef for.
 8. Jeg har stor sans for typene i musicalen, og har nok vært mer lojal mot dem enn mot stykket, visse friheter kan man ta seg.
 9. Jeg sier meningen min, og jeg vil bestemt hevde at det er mulig å være både uenig og lojal.
 10. Lojal mot eget parti.
 11. Lojal mot sitt eget parti, og et godt medmenneske overfor folk fra andre partier.
 12. Og man er like lojal overfor rådets signaler nedover i rekkene ?
 13. Skal man fullt ut kontrollere oljens bevegelser fra feltet til forbruker, med de mange omlastinger og skiftende eiere det gjerne er tale om, forutsetter det lojal medvirkning fra alle ledd, påpekte utenriksministeren.
 14. Bornø ba klubben om å være lojal overfor turneringens sponsor og Fotballforbundets støttespiller, tippeselskapet.
 15. De fryktet at hans katolske tro ville gjøre ham mer lojal mot paven enn mot sitt land.
 16. De har plukket og plukket på barnehaver, skoler, oppussing osv. slik en lojal byråkrat dessverre må gjøre under politisk press.
 17. Den eldre generasjon er stort sett lojal mot sin bank.
 18. Den som hemmelig og mot betaling går i fremmed tjeneste for å påvirke opinionen i Norge, men utad opptrer som lojal og samfunnsengasjert nordmann.
 19. Departementet kan bare være lojal mot premissene for den utvidede forsøksvirksomhet i media, kanskje det viktigste kultureksperiment i Norge på flere tiår, ved å tillate etersendinger for seriøst, idealistisk nærfjernsyn i Oslo.
 20. Dessuten blir det understreket at han er lojal og pliktoppfyllende, uansett hvordan det har gått - Finn Halvorsen er der.
 21. Det er et faktum at den norske forbruker er seg både merke, kvalitets og prisbevisst, og vi må også kunne si svært lojal mot norske varer.
 22. Du er utadvendt, lojal og familievennlig.
 23. En ting er å bli enige om de almene prinsipper den legger frem, noe annet er det å få alle de berørte parter til å sette prinsippene ut i livet på en lojal måte.
 24. Er det overlege Gjerløw Aaslands anbefaling at jeg forlater mine kontinentale drikkevaner og i stedet hver lørdag heller i meg et kvantum alkohol tilsvarende en flaske rødvin og syv halvflasker øl, - eksempelvis i form av brennevin, for å være helt sikker på å være lojal mot de norske drikkeskikker ?
 25. Fay Weldon er usvikelig lojal mot sin heltinne, hundjevelen, men mot slutten av romanen modner handlingen til en konklusjon.
 26. For at man skal kunne nå dette mål, er man avhengig av positiv og ikke minst lojal oppslutning om Norges Skiforbunds lover og de vedtak Skitinget til enhver tid gjør, fra de løpere og ledere som skal være forbilde for kommende skigenerasjoner.
 27. Forutsetningen for at det jeg på Norges vegne gir uttrykk for skal ha noen virkning, er at de andre medlemsland vet Norge er en lojal og aktiv alliert og at de forslag som fremsettes er saklig motivert og ikke fremføres ut fra politiske bimotiver.
 28. Frankrikes nye statsminister, Laurent Fabius, blir karakterisert som usvikelig lojal overfor Francois Mitterrand.
 29. Frankrikes nye statsminister, Laurent Fabius blir karakterisert som usvikelig lojal overfor Francis Mitterrand.
 30. Få, om noen, var en mer lojal stalinist enn han.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
englocal
engloyal
norlojalt
norlokal
spalocal
swelokal
engload
Your last searches:
 1. lojalLast searches

# NAL Term
1 Flag programledare
2 Flag brains
3 Flag acrobacia
4 Flag immun
5 Flag skräckfilm
6 Flag pudrer
7 Flag ton
8 Flag krem
9 Flag nerviosismo
10 Flag katastrofalt
11 Flag eggcelle
12 Flag havresoppa
13 Flag sympathies
14 Flag kakebu
15 Flag uvillig
16 Flag amme
17 Flag komma bort från
18 Flag uppfatta

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 557 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1333 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2606 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8195 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2318 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2907 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5825 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6642 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7167 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1880 - seconds.

mobiltelefon