logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for lojalitet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norlojalitet
enggeneral [n]: loyalty, allegiance
behavior [n]: loyalty
spageneral [n]: fidelidad [f], lealtad [f]
behavior [n]: lealtad [f]
swegeneral [n]: lojalitet
Synonyms:bestandighet, bæreevne, energi, fasthet, godvilje, kondisjon, pågåenhet, påståelighet, seighet, stahet, styrke, troskap, utholdenhet, varighet, viljestyrke
Wiki:Lojalitet er en personlig egenskap av plikttroskap eller lovlydighet, og som i enkelte sammenhenger kan regnes som en verdsatt egenskap eller dyd. Lojalitet innebærer vennlig innstilling og hjelpsomhet mot den lojaliteten rettes mot. Det kan også medføre et allianseforhold der de som er lojale mot hverandre tar hverandres parti i tilfelle konflikt med andre.
Example:
  1. Jeg krever absolutt lojalitet fra alle mine ansatte.
  2. Hvordan definerer du lojalitet?
  3. Hva snakker vi om når vi snakker om lojalitet?
Results found in Swedish dictionary
swelojalitet
enggeneral [n]: loyalty, allegiance
behavior [n]: loyalty
norgeneral [n]: lojalitet
spageneral [n]: fidelidad [f], lealtad [f]
behavior [n]: lealtad [f]
Synonyms:lojal
Derived terms:illojalitet
Wiki:Lojalitet är en personlig egenskap som ibland betecknas som en dygd. En person som är lojal mot en annan person är under en längre tid hjälpsam och vänskaplig mot denna. Den som är lojal mot en annan tar även dennas parti i konflikter.
Similar words:
norlokalitet
swelokalitet
englocality
englocalize
engloyalist
norlojalt
norloslitt
Your last searches:
  1. lojalitetLast searches

# NAL Term
1 Flag krigs-
2 Flag gjette
3 Flag oskadlig för miljön
4 Flag birria
5 Flag blow up
6 Flag lørdag
7 Flag sundry
8 Flag leka
9 Flag débil
10 Flag usømmelighet
11 Flag desengañar
12 Flag pensé
13 Flag merpart
14 Flag liknöjd
15 Flag kroppspulsåder
16 Flag lensherre
17 Flag skibbrudd
18 Flag sälja ut

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 278 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 436 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2292 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7642 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2030 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2625 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5546 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6367 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6871 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1831 - seconds.

mobiltelefon