logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for losse:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norlosse
enggeneral [v]: unload
spageneral [v]: descargar
swegeneral [v]: lasta av
Synonyms:bunnskrape, gjøre rent bord, helle (ut), klargjøre, lense, pumpe, rydde, snaue, tømme, øse
Derived terms:utlosse, klosset, klossete, klossethet, lossebom
Example:
 1. Chemical Rubi har foreløbig ikke fått tillatelse til å losse den omstridte matoljen.
 2. Germa Lionel skal losse 4,7 tonn aluminiumoksyd hos ÅSV i Høyanger.
 3. Havjo seilte inn på reden her i Bahrein idag, og skal i de nærmeste døgnene losse råstoffet alumina som brukes i Bahreins kanskje viktigste næring på land, aluminiumsindustrien.
 4. Iver Chaser kunne derfor forlate Cristobal igår kveld lokal tid med kurs for Den meksikanske gulfen for å losse lasten i USA, sier Bugge.
 5. Nova skal losse i Det fjerne østen og filippinsk og indisk mannskap.
 6. Hvis det sovjetiske skipet med olje, som er ventet i slutten av uken, ikke får losse, vil det føre til vanskeligheter med bilbensin, sier Tordur Asgeirsson i det islandske oljefirmaet Oliuverslunar Islands.
 7. I en effektiv havn skal båtene losse alt på noen få timer, for så å forsvinne til flere og mer lønnsomme oppdrag.
 8. I engelske havner ligger flere norske båter som ikke får losse på grunn av den britiske havnearbeiderstreiken.
 9. British Steel var på grunn av grubestreiken helt avhengig av kulllaster til Revenscraig, og da fagorganiserte nektet å losse kulllastene, ble uorganiserte arbeidere brukt.
 10. Charge daffaires Alf Viskedal ved den norske ambassaden i Lagos forteller at det fremdeles er uvisst når skipet vil kunne losse.
 11. DSB har gitt efter på kravet om å bruke sine egne mannskaper til å laste og losse lastebilfergen.
 12. Da det norske tankskipet Jane Stove i januar 1981 var på vei til SydørAfrika for å losse norsk olje, grep myndighetene bare inn overfor oljeselskapet Norske Fina som sto for salget.
 13. De ansatte ved Norsk Wallboards avdeling i Gjøvik, Hunton Bruk, nekter å losse sponplater som kommer til Gjøvik fra andre bedrifter.
 14. Den er til daglig kantine for Oslo losse og lastekontor, men fortjener en langt bedre skjebne, som den glimrende konsertsalen den er.
 15. Dermed skal fredsskipet, som forlater Norge i begynnelsen av juli, rekke å losse i Nicaragua.
 16. Dernest kom Spesialarbeiderforbundet inn i bildet og mente at det var deres medlemmer som skulle laste og losse skipet.
 17. Det aktuelle skipet vil kunne produsere og lagre vel 40 000 tonn olje før det går til land for å losse.
 18. Det danske spesialarbeiderforbundet vil ikke la skipet seile medmindre forbundets medlemmer får laste og losse skipet.
 19. Det er nå havnearbeiderne i de to havnene som krever at deres medlemmer skal losse og laste skipet, og ikke Statsbaneselskapets egne ansatte.
 20. Det har ligget i over to uker med 95 000 tonn kull ombord og ventet på å få losse mens havnearbeidere og British Steel har forhandlet.
 21. Det har stadig vært sammenstøt i havnen i Reykjavik fordi streikevakter nekter å la havnearbeidere losse skipene.
 22. Det var under innseiling natt til lørdag at det norske konteinerskipet, som går i fast trafikk mellom USA, MidtØsten og Det fjerne Østen grunnstøtte under innseilingen til Jeddah havn hvor skipet skulle losse.
 23. Fartøyet skulle losse i Ålfjord i Nordfjord.
 24. Fina har i denne forbindelse fremlagt kopi av losse og inspeksjonspapirer som viser at oljen ble pumpet over på tank i Rotterdam.
 25. Fina var også i søkelyset for tre år siden da den norske tankeren Jane Stove ble stanset like før den skulle losse Ekofiskolje i SydAfrika.
 26. Finansminister Albert Gudmundsson sendte forleden et brev til de streikende tjenestemennene i BSRB der han skrev at man nå vil la politiet undersøke om de aksjonene streikevaktene har gått til for å hindre skip i å laste og losse er lovbrudd.
 27. For i den Gamle logen er Oslo losse og lastekontor rykket inn, og festsalen er blitt kantine.
 28. Foreløbig har BSRB sagt nei til å losse et sovjetisk bensinskip som er kommet til landet, og bensinforhandlerne truer nå med å lukke stasjonene fordi de bare finnes bensin til et par dager ut i neste uke.
 29. Foruten skipperen er det 10 mann ombord i fartøyet, som ligger ved kai for å losse petrolkoks til Lillesandbedriften Norton.
 30. Havnearbeiderne forlanger at deres medlemmer skal laste og losse skipet, mens DSB vil at De danske statsbaners egne ansatte skal utføre dette arbeidet.
Similar words:
engloose
englose
engloss
englouse
norlose
norlosje
swelossa
Your last searches:
 1. losse


Losse was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) losse
Gerundio: lossende
Past participle: losset
Indikative
1. Present
 • jeg
  losser
 • du
  losser
 • han
  losser
 • vi
  losser
 • dere
  losser
 • de
  losser
8. Perfect
 • jeg
  har losset
 • du
  har losset
 • han
  har losset
 • vi
  har losset
 • dere
  har losset
 • de
  har losset
2. Imperfect
 • jeg
  losset
 • du
  losset
 • han
  losset
 • vi
  losset
 • dere
  losset
 • de
  losset
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde losset
 • du
  hadde losset
 • han
  hadde losset
 • vi
  hadde losset
 • dere
  hadde losset
 • de
  hadde losset
4a. Future
 • jeg
  vil/skal losse
 • du
  vil/skal losse
 • han
  vil/skal losse
 • vi
  vil/skal losse
 • dere
  vil/skal losse
 • de
  vil/skal losse
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha losset
 • du
  vil/skal ha losset
 • han
  vil/skal ha losset
 • vi
  vil/skal ha losset
 • dere
  vil/skal ha losset
 • de
  vil/skal ha losset
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle losse
 • du
  ville/skulle losse
 • han
  ville/skulle losse
 • vi
  ville/skulle losse
 • dere
  ville/skulle losse
 • de
  ville/skulle losse
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha losset
 • du
  ville/skulle ha losset
 • han
  ville/skulle ha losset
 • vi
  ville/skulle ha losset
 • dere
  ville/skulle ha losset
 • de
  ville/skulle ha losset
Imperative
Affirmative
 • du
  loss!
 • vi
  La oss losse!
 • dere
  loss!
Negative
 • du
  ikke loss! (loss ikke)!
 • dere
  ikke loss! (loss ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag konglomerat
2 Flag syttenåring
3 Flag grätten
4 Flag de aniquilación recíproca
5 Flag odlare
6 Flag audacious
7 Flag flytur
8 Flag zampabollos
9 Flag fulfilment
10 Flag paradigmatical
11 Flag kjeveortoped
12 Flag fabrik
13 Flag eliksir
14 Flag hin håle
15 Flag radiator
16 Flag alka
17 Flag vientecillo
18 Flag knagg

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 109 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 258 0 2022-10-17 23:14:50
röja 911 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2094 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7281 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1865 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2454 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5371 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6189 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6682 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1707 - seconds.

mobiltelefon