logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for lovgivende forsamling:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norlovgivende forsamling
engpolitics [n]: legislature
spapolitics [n]: legislatura [f]
swepolitics [n]: lagstiftande församling
Example:
 1. Arce fremholdt ellers at den lovgivende forsamling som velges 4. november, vil utarbeide en forfatning som vil fastlegge de juridiske og politiske prinsipper for bygging av sosialismen.
 2. Brunei har dog en slags lovgivende forsamling, for syns skyld.
 3. De fagorganiserte er representert helt opp i nasjonalrådet, som fungerer som en slags nasjonalforsamling inntil en lovgivende forsamling er valgt.
 4. Dermed kommer altså den egentlige opposisjon ikke til å delta i valget av president og lovgivende forsamling.
 5. Det er Det øverste sovjet som formelt er den lovgivende forsamling, som utpeker landets regjering og hvis president ratifiserer internasjonale avtaler og treffer beslutning om mobilisering m.v.
 6. Det er god grunn til å stille et spørsmålstegn ved klokskapen i den nicaraguanske opposisjons beslutning om ikke å delta i valget av president og en lovgivende forsamling 4. november.
 7. Det skal velges president, visepresident og en lovgivende forsamling av en periode på seks år.
 8. Det skal velges president og visepresident for en periode av seks år og en lovgivende forsamling, som får to år på seg til å utarbeide en grunnlov.
 9. Det vesentligste punkt i forslaget er indirekte valg på endel av representantene til den lovgivende forsamling - som egentlig ikke har annet enn rådgivende myndighet.
 10. Diplomater fra USA og LatinAmerika, samt enkelte erfarne politiske talsmenn, på nicaraguansk side hevder at en kombinasjon av økonomiske, militære og politiske pressmidler vil drive den sandinistiske ledelse til å holde valg til presidentembedet og til en lovgivende forsamling neste år.
 11. Finansminister Gudmundsson ble i forrige uke anmeldt av en kringkastingsjournalist, som fant det forkastelig at et medlem av landets lovgivende forsamling åpenlyst bryter loven som forbyr hundehold innenfor Reykjaviks kommunegrenser.
 12. Han hevder at stadig flere baskere innser at de idag har flere rettigheter enn noen gang før i historien med egen regjering og lovgivende forsamling, og at terroristbevegelsen er i ferd med å isolere seg selv gjennom sine forsøk på å destabilisere et følsomt område i landet.
 13. Helt konkret har representanter for regjeringspartiet sluttet seg til opposisjonen i spørsmålet om å innskrenke Marcos fullmakter til å utstede dekreter og sette den lovgivende forsamling ut av funksjon.
 14. Hongkong skal dermed kunne få en stor grad av lokalt selvstyre, bl.a. med sin egen miniforfatning, lovgivende forsamling og rettsvesen under en overgangsperiode på minst 50 år.
 15. Mot slutten av dette tiår, i 1989, er det 200 år siden den lovgivende forsamling i Versailles skapte Erklæringen om menneske og borgerrettigheter.
 16. Riktignok eksisterer enslags lovgivende forsamling, men representantene er ikke valgt.
 17. Tilbudet inkluderer et generelt amnesti i bytte mot geriljaens deltagelse i valgene på ny lovgivende forsamling i februar.
 18. Tirsdag godkjente den lovgivende forsamling i Jammu og Kashmir avsettelsen av Abdullah og utnevnelsen av hans efterfølger, Ghulamn Shah.
 19. Heller ikke enkeltpolitikre kan presse selskapet, vi ønsker å rette oss efter landets lovgivende forsamling og de lover den setter opp.
 20. All den stund valgdatoen skal fastsettes av en lovgivende forsamling som skal velges neste år, vil hans intensjoner om å sitte så lenge imidlertid lett kunne kullkastes og valget finne sted før 1988.
 21. Beslutningen om at 24 av plassene i den lovgivende forsamling skal besettes ved indirekte valg, er en del av avtalen om Hongkongs fremtid som i desember ifjor ble undertegnet mellom Storbritannia og Kina.
 22. De har sin egen konge, statsminister og lovgivende forsamling.
 23. De har sin egen lovgivende forsamling og indre selvstyre under Mangosuthu Gatsha Buthelezi som statsminister.
 24. Den lovgivende forsamling vedtok i 1983 en lov som sier at eiere av mineralrettigheter i staten North Dakota må melde sitt krav innen to år, regnet fra 1. juli 1983, det vil si innen 1. juli iår.
 25. Det skal velges ny lovgivende forsamling og i løpet av sommeren skal det også avholdes president og lokalvalg.
 26. For første gang i kronkoloniens historie skal det foretas valg på medlemmer til den lovgivende forsamling.
 27. Ikke overrraskende er et klart flertall av disse vel utdannede forretningsfolk, som anser det nyttig å komme inn i den lovgivende forsamling, som blant annet vedtar Hongkongs budsjetter.
 28. Men de to opposisjonspartiene - som har 23 av de 35 plassene i den lovgivende forsamling - er til gjengjeld istand til å gjøre presidentens regjeringsoppgave uhyre vanskelig.
 29. Men opposisjonen er istand til å gjøre Kyprianous politiske liv ytterst vanskelig, noe den konservative lederen av DISY, Glaukos Kleridis, ga et forvarsel om forleden da han uttalte at den lovgivende forsamling på øya er rede til å nedstemme presidentens kommende budsjettforslag, dersom Kyprianou ignorerer mistillitsvotumet mot ham.
 30. Statsminister Nikolaj Tikhonov, som også er blant kandidatene til den lovgivende forsamling i Den russiske sovjetrepublikken, talte til velgerne under et møte i Bolsjojteateret i Moskva foran søndagens valg.
Your last searches:
 1. lovgivende forsamlingLast searches

# NAL Term
1 Flag vapour
2 Flag med knapphet
3 Flag föremål
4 Flag uavlatelig
5 Flag en kjær venninne
6 Flag highest officer in rank
7 Flag ojeroso
8 Flag snattare
9 Flag varonil
10 Flag conderar
11 Flag gemytlighet
12 Flag bamsing
13 Flag en kjær venn
14 Flag jordfarget
15 Flag også
16 Flag tratar de
17 Flag mayordomo
18 Flag sammanblandning

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1208 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 392 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1044 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3849 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4717 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 4930 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4069 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4710 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8290 3 2019-01-21 15:13:34
Guisos 4630 0 2018-09-06 13:21:53

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1610 - seconds.

mobiltelefon