logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for lumsk:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norlumsk
enggeneral [a]: evil-looking, sneaky, underhand
effekt [a]: insidious
bedrageri [a]: sneaky, dirty
behavior [a]: shifty, sneaky
spageneral [a]: de aspecto siniestro, furtivo, sigiloso
effekt [a]: insidioso
bedrageri [a]: furtivo, solapado
behavior [a]: tramposo, taimado, solapado
swegeneral [a]: lömsk
Synonyms:
 1. avsides, dunkel, esoterisk, hemmelig, navnløs, obskur, okkult, skjult, ukjent
 2. dubiøs, dyster, fordektig, lyssky, løen, mistenkelig, mystisk, mørk, redselsfull, skummel, suspekt, tussmørk, tvilsom, uhyggelig
Derived terms:lumskt blikk, lumskhet
Wiki:Lumsk er et norsk folk metal-band, som ble stiftet i Trondheim i 2002. Lumsk kombinerer tradisjonell norsk folkemusikk med progressiv rock og heavy metal. Musikken har både kvinnelig og mannlig vokalist, og i tillegg til gitar, bassgitar og trommer, brukes fiolin og synth-elementer i lydbildet deres.
Example:
 1. Den stakkars mannen sto i begrep med å gå hjem da han ble overfalt på en så lumsk måte.
 2. Billettautomaten knurrer lumsk og spiser opp flerreisekortet som du stikker inn opp ned.
 3. De viljesterke herrer drar alt hva de kan i egen retning - og beholder vel bare ett eneste fellestrekk, et litt lumsk publikumsfrieri.
 4. Den er lumsk.
 5. Det er et lumsk anslag mot norsk statisstikk, som unektelig forutsetter at Regjeringen kommer med forslag, og at Stortinget vedtar eller forkaster eventuelt avsetter hele Regjeringen.
 6. En sen påske, som iår, kan ofte være lumsk, særlig med tanke på skredfaren.
 7. Enda mer lumsk er den fristende sandmorkelen, med giftdoser som kan akkumuleres i kroppen fra år til år !
 8. Få Sovjetborgere kan idag ha noen annen oppfatning enn at det dreide seg om resolutt opptreden for å beskytte fedrelandet mot en lumsk amerikansk antisovjetisk spionasjeprovokasjon.
 9. Og med de priser som hersker på disse tannpirkere av noen fremkomstmidler, er det lite å si på at man skal ha seg frabedt å brekke dem i lumsk løssne - enn si i spor som ikke er matematisk justert.
 10. Selv ikke et kompani soldater hjalp, og da vinden også idag var lumsk, sa man til slutt stopp.
 11. Vinden var lumsk.
 12. Ligger der en lumsk gift i enhver avkortet påstand, en potensiell fare for vår mentale helbred ?
 13. Anne Marie - for anledningen Oppesen, forsøker seg med litt lumsk psykologi i kampens hete, men Frøydis lar seg ikke vippe av pinnen.
 14. Den prydlystne kan ved intelligent tolkning av lumsk vårmeteorologi satse på kravleroser, grupperoser og stammeroser.
 15. Fjellvåren kan være lumsk.
 16. Lesjavinden er lumsk.
 17. Like vakkert som Sommerpalasset er, like ond og lumsk var Cu Xi, fortelles det.
 18. Skvalpesjø og lumsk sønnavind i 25 sekundmeter gjorde forholdene så gode og så vanskelige som de skal være i et VM.
Similar words:
norlunsj
norlus
englump
englurk
swelust
sweluska
englumpy
Your last searches:
 1. lumsk



Last searches

# NAL Term
1 Flag pedir direcciones
2 Flag fryst vatten
3 Flag konfeksjon
4 Flag tranbär
5 Flag hopsätta
6 Flag eksegese
7 Flag bribing
8 Flag anstränga sig
9 Flag gesta
10 Flag filántropo
11 Flag synod
12 Flag kongle
13 Flag resept
14 Flag hävdvunnen
15 Flag reklametavle
16 Flag romdrakt
17 Flag bokmarknad
18 Flag kremte

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2626 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3260 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3453 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2820 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3423 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5598 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3423 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4020 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6636 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 6103 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1947 - seconds.

mobiltelefon