logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for lyd:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norlyd
enggeneral [n]: sound, noise
spageneral [n]: sonido [m], ruido [m]
swegeneral [n]: ljud
Synonyms:dans, danselåt, joik, kantilene, klang, komposisjon, låt, marsj, melodi, melodont, musikk, musikkstykke, rytme, sang, skaperverk, slager, slått, spill, strofe, sull, symfoni, tema, tone, tonekunst, vise
Derived terms:puste med en pipende lyd, bestående av to likelydende eksempler, flydyktig, gneldrende lyd, gjenlyd, gjenlyde, gjenlydende, høylydt, lydig, lydighet, adlyde, ikke lyde, lovlydig, lyd-, lyde, lydbang, lyddemper, lydeffekter, lydhermende, lydisolere, lydisolering, lydløs, lydløshet, lydspor, lydstyrke, lydtett, lydmur, lyddyp, lydnad, lydhør, mislyd, mislydende, ulydig, ulyd, ulydighet, omlyd, ordlyd, overlyds-, skjærende lyd, ultralyd, ultralyds-, ultralydsundersøkelse, underlyds-, vellyd, vellydende, være ulydig, vislelyd, forlyde, utlyde, det å ha en vennlig lyd[Show less / more]
Wiki:For artikkelen om Libyas valuta, som forkortes LYD, se Libysk dinar Med lyd menes hurtige endringer av luftens statiske trykk. Disse endringene oppfører seg som bølger og er en energitransport gjennom luften. Lyd kan registreres av hørselen.
Example:
 1. 17 inneholder de efterhvert godt kjente og innarbeidede blåserarrangemnetene og har Chicagos fete, tette lyd.
 2. Jeg var Jan. Jeg hadde Verdens lyd i meg.
 3. Lyd hadde de nok av i radioen.
 4. Svalbard i verden er en syntese mellom bilde og lyd gjennom bevisst klipping, uten kommentarer.
 5. Tid for ømhet går nå i Oslo, det samme gjør De syv utvalgte som vant for best originalmusikk, klipping, lyd og lydeffekter.
 6. Det er helt klart at videoopptaket under ranet i Bergen Banks filial i Bygdøy alle var brukbart, men politiet hadde stått langt sterkere om opptaket hadde vært i farver og med lyd.
 7. Det var en fryktelig lyd da skipet gikk ned.
 8. Dette er en filmavis på video, sier prosjektleder Svein Johansen, som til daglig bestyrer avdelingen for lyd og video i vårt største filmselskap.
 9. En forutsetning for radioarbeide er lydhørhet for det som er lyd i sproget, man må ha en spesiell form for musikalitet, en sensibilitet for lyd.
 10. En kammeropera, et kammerspill eller noe lignende - eller også et multimediaverk med lyd, bilde og farver.
 11. Fordi vi ikke behersker reproduksjonen, kommer sannsynligvis temmingen av nye saltvannsarter til å bli tidkrevende, mente Skjervold, som slo til lyd for et omfattende forskningsarbeide i utviklingen av nye, produktive arter.
 12. Fra utlandet vet vi at koding av lyd og bildesignaler blir mer og mer utbredt, både når det gjelder satellittsendinger og programtilbud gjennom kabel.
 13. Investering på mottagersiden vil avgjøre kvaliteten på fjernsynsbilde og lyd, forteller forsker Odd Gutteberg ved TF videre.
 14. Ja, en slabbedask av en bror som aldri gir lyd fra seg, sa pappa og slo avgjort med avisen.
 15. Jeg vil ikke synge meg gjennom livet, men forutsetningen for å gjøre musical er jo at det kommer noe slags lyd ut av truten.
 16. Jo høyere lyd, dess bedre stoff.
 17. Lyd mitt råd, fru Kjær !
 18. Men i denne flytende masse av lyd, bilde og bevegelse, må vel det fremste problemet ha vært å stoppe i tide ?
 19. Når den ikke ga lyd fra seg i de slitsomme 70årene, kommer den nå for å bidra eller bare for å høste ? spør de seg.
 20. Og da skal vi vite å sette pris på denne drømmen av et råstoff, hevder forfatterne av boken, og slår til lyd for alt fra torskerognfromasj og torskepai til mer tradisjonell lettsaltet torsk eller mølje.
 21. Plutselig, midt i en dyrescene med høye replikker og mye bevegelse, oppdaget vi at vi var en skuespiller og en lyd for mye.
 22. På sett og vis er all lyd i vårt århundre blitt trukket med i musikken, og det er faktisk skapt en egen tradisjon blant komponister på kontinentet for hørespill.
 23. Vi er nødt til å se på sykehusenes interne organisering og styring og på det samlede sykehusvesen, understreket Høyres programkomiteformann, PerKristian Foss, da han i Kristiansand i helgen slo til lyd for nedsettelse av en helsekommisjon.
 24. Vi har ikke hørt en lyd om den norske utenriksministers uttalelser om Nicaragua her i Lisboa, men jeg finner det naturlig å ta kontakt med Stray når jeg kommer tilbake til Oslo torsdag eftermiddag, sier Jakob Aano, formann i Stortingets utvidede utenrikskomite, til Aftenposten.
 25. All radio er lyd.
 26. Alt er mulig når alt bare er lyd.
 27. Ansvarlig for lys og lyd til denne forestilling er Jacques Alary som er knyttet til Den Norsk Opera.
 28. Arbeide med musikk og lyd auditiv oppdagelse og opplevelse - er et viktig felt i pedagogisk arbeide med barn og bør ikke isoleres til sjeldne musikkstunder og timer, mener Magne Espeland, som har oversatt og bearbeidet boken Hør lydene med undertittelen Musikk og språkstimulering med små barn.
 29. Arbeiderpartiets Alf Bjørnø slår i en uttalelse til lyd for at Marinens fornyelsesprogram forseres og at ordrene gis til Horten.
 30. Arbeiderpartiets Gunnar Berge mente lavere renter vil bety mer enn skattelettelser, og slo til lyd for en sosial kontrakt som kan gi flere arbeidsplasser og moderat lønnsoppgjør.
Similar words:
norlys
norlyd-
swelyda
swelya
norlyde
norly
norlyn
Your last searches:
 1. lydLast searches

# NAL Term
1 Flag divande
2 Flag hertugelig
3 Flag amorío
4 Flag resiprokt pronomen
5 Flag libremente
6 Flag hundegård
7 Flag kedja
8 Flag amerikansk älg
9 Flag ellos
10 Flag på kärnskotts avstånd
11 Flag forhandsbestille
12 Flag continuance
13 Flag hacer intervenir
14 Flag alldeles lamslagen
15 Flag alkove
16 Flag automasjon
17 Flag kokos
18 Flag sisar

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 314 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3190 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3959 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 4141 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 3381 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3963 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 6479 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3957 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4634 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 7297 2 2019-10-16 14:50:03

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1635 - seconds.

mobiltelefon