logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for lysning:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norlysning
engmarriage [n]: banns
spamarriage [n]: amonestaciones [fp]
swemarriage [n]: lysning
Derived terms:belysningsregulator, bannlysning, belysning, interessant opplysning, lysrørsbelysning, neonbelysning, prisopplysning, røntgengjennomlysning, skaffe opplysninger om, opplysning, grålysning, avlysning
Example:
 1. Efterat Romerike politikammer nå får nye lokaliteter, tror jeg at Follo har noen av de mest fattigslige lokaler som er igjen her i landet ; og ikke ser det ut til å være noen lysning, sier politiadjutant Ødegård.
 2. Jeg har ennu til gode å kunne ta ut det mannskapet jeg innerst inne har håpet på som seriemannskap, erklærte trener Per Anders Sjøvold, som øyner en lysning i enden av skadetunnelen.
 3. 1984 forventes imidlertid å bli et magert år, og det er usikkert når man vil få se en lysning i fraktmarkedet for norske supplyskip.
 4. Alleene var opprinnelig viltbaner, som den jaktglade Christian den femte anla i stråleform fra en lysning i bøkeskogen.
 5. Bensinhandlerne i grensestrøkene på den norske siden begynner imidlertid så smått å øyne lysning i mørket.
 6. DET som hittil har skjedd under årets sesjon, har skapt håp på mange hold om en aldri så liten lysning.
 7. De første tunge regndråpene faller... - men en flik i himmelrommets øverste hjørne varsler at en lysning er på vei, og usynlig brer en beskyttende kappe seg over landsdelen og kirken.
 8. Det ble en lysning i skogen.
 9. Det er denne sirkelen de afrikanske lederne har forsøkt å bryte, men foreløbig er det ingen lysning å se, skriver Ny Fremtid.
 10. Efter en krisesituasjon som hadde vart i nesten 10 år, med svekket egenkapital og dramatisk fall i verdenshandlen tre år på rad, var det overhodet ingen tegn til lysning.
 11. Efter årelang økonomisk stagnasjon, mente myndighetene å se en viss lysning for et års tid siden.
 12. Eirik Kvalfoss seier på sprinten i Pontresina lørdag fulgt opp av stafettlagets triumf søndag bærer bud om lysning, men i den leiren vet man helt sikkert at ingen kjenner dagen før siste skudd er avfyrt !
 13. Formannen, som ble gjenvalgt på møtet, så ingen lysning for skipsbygningsindustrien i overskuelig fremtid.
 14. Funnet og pågripelsene har ikke ført til full oppklaring av saken, men vi ser nå en lysning, sier politifullmektig Arnstein Nilssen ved Sunnmøre politikammer til Aftenposten.
 15. Gjennom grå skyer og bunnløs håpløshet ser vi nå en lysning - julefråtseriet 1987.
 16. Idag regner bare 39 prosent med at det er slutt på nedgangen, mens hele 54 prosent ikke lenger ser noen lysning.
 17. Likevel er det også en barsk, tøff humor i det, og tittelen lar oss i alle fall ane et håp om lysning.
 18. Mange utviklingshemmede kan øyne en lysning innenfor det mønster for musikkopplæring som man har kommet frem til ved Torshov skole, og som er enestående i sitt slag.
 19. Men her er lysning i sikte !
 20. Men i en situasjon hvor alle prognoser bærer i retning av et underskudd på drøyt 200 milliarder dollar på inneværende års budsjett, uten noen lysning i sikte, stiller dette hans rådgivere overfor en nærmest umulig oppgave.
 21. Men når sant skal sies, var det først i duetten med gitarvirtuosen Joe Pass over Im beginnin to see the light at vi selv begynte å ane en lysning.
 22. Men statsministeren innrømmer at det ikke er noen lysning å se i øyeblikket.
 23. Navare har vært en alvorlig hemsko for Investa, og en lysning på skipssiden vil bety at selskapet kan avhende deler av denne virksomheten.
 24. Rødland ser ingen lysning når det gjelder dette problemet.
 25. Uansett verdensrekorder, det ser ut til å bli en økonomisk lysning neste år, efter det Aftenposten erfarer, undertegnet nylig Skøyteforbundet en avtale med sponsorfirmaet, som allerede har skaffet 100 000 kroner, for neste år.
 26. Vi kunne ane en lysning i enden av tunnelen efter Pontresina, og samtidig er det kommet forsterkninger hjemmefra.
 27. Wald mente at utenriksminister Shultz plutselige besøk i Nicaragua nylig neppe var en lysning i konflikten, men snarere et utspill i forbindelse med de forestående valgene i USA.
 28. Årsaken er at bedriftens ledelse ikke ser noen snarlig lysning på den anstrengte markedssituasjonen.
 29. Vi må innse at de planer som er lagt for de nærmeste årene ikke innebærer noen lysning for alle de bilister som daglig bruker mer enn en time på de siste ti kilometer inn til Oslo.
 30. Anleggssituasjonen i byen er prekær, og det er ikke lenger noe tegn til lysning.
Results found in Swedish dictionary
swelysning
engmarriage [n]: banns
normarriage [n]: lysning
spamarriage [n]: amonestaciones [fp]
Derived terms:bannlysning, belysning, ge upplysningar om, intressant upplysning, lysrörsbelysning, neonbelysning, röntgengenomlysning, skaffa upplysningar om, upplysning
Wiki:Lysning innebär en kungörelse om att två personer avser att ingå äktenskap med varandra, i syfte att upptäcka eventuella skäl som skulle kunna hindra äktenskapet. Eftersom äktenskap i västvärlden framför allt ingåtts inom kyrkans ram finns ofta en sakral koppling och lysningen nämns redan under Fjärde Laterankoniciliet och Tridentinska kyrkomötet. Idag förekommer dock även sekulär lysning.
Similar words:
norlysing
norlynnig
norlynsjing
norlysin
norlystig
swelynnig
englynching
Your last searches:
 1. lysningLast searches

# NAL Term
1 Flag thigh
2 Flag ömsint
3 Flag lustig
4 Flag kulepenn
5 Flag aneroid
6 Flag fiske med trål
7 Flag moderat
8 Flag exorbitancia
9 Flag rigorous
10 Flag åndens bolig
11 Flag metalurgia
12 Flag originate
13 Flag vaguear
14 Flag windsurf
15 Flag blitse
16 Flag croon
17 Flag aktiv
18 Flag forsørger

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 279 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 438 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1064 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2297 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7654 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2037 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2626 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5550 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6370 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6874 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1873 - seconds.

mobiltelefon