logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for mål:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
normål
engsport - fotball [n]: goal
sport - skyting [n]: target
mat [n]: meal, repast [formal]
law [n]: case
formål [n]: end [formal], purpose, target
målsettning [n]: objective, goal, target
syfte [n]: purpose, intention, object, aim, end [formal]
spasport - fotball [n]: gol [m], tanto [m], portería [f], meta [f], arco [m], puerta [f]
sport - skyting [n]: blanco [m], diana [f]
mat [n]: comida [f]
law [n]: causa [f], proceso [m]
formål [n]: propósito [m], objetivo [m], fin [m]
målsettning [n]: meta [f], objetivo [m], propósito [m]
syfte [n]: meta [f], objetivo [m], objeto [m], intención [f]
swesport - fotball [n]: mål
Synonyms:
 1. agenda, dagsorden, forehavende, hensikt, kart, målsetting, opplegg, plan, program, prosjekt, prospekt, saksliste, skjema, slagplan
 2. akt, baktanke, beregning, beslutning, bestemmelse, formål, forsett, ide, intensjon, mening, motiv, målsetning, overlegg, siktemål, spekulasjon, tanke, tendens, vilje, ønske, øyemed
 3. avstand, bredde, dimensjon, dybde, flatemål, forhold, grad, hulmål, høyde, lengde, lengdemål, mengde, omfang, porsjon, skala, størrelse, tykkelse
 4. begrensning, domensjon, format, innhold, kaliber, kapasitet, område, proporsjon, register, rekkevidde, spenn, spennvidde, utbredelse, vidde, volum
 5. bestemmelsessted, blink, destinasjon, goal, innkomst, målstrek, nedslagsfelt, nettkjenning
 6. dagligtale, dialekt, glose, idiom, kommunikasjonsmiddel, kreolspråk, morsmål, målføre, mæle, ord, sjargong, slang, sosiolekt, språk, uttrykk, ytring
Derived terms:endemål, endemålstjenlig, endemålstjenlighet, vitnemål, avstandsmåler, bevisformål, bombardere med spørsmål, veddemålsagent, fast mål, festmåltid, for alle formål, formål, spørsmål, spørsmålsfrase, spørsmålsstiller, spørsmålstegn, måle seg med, giftermål, giftermåls-, gjøre målløs, hastighetsmåler, høydemåler, i spørsmål, i spørsmål om, klagemål, komme i mål, kraftmåling, kverulerende spørsmål, landmåler, landmåling, lett mål, lett måltid, lysmåler, luftforurensingsmåler, målgjørende, mållinje, målløs, målbevisst, målbevissthet, målsetning, målstolpe, måltavle, måltid for henting, målvakt, måle, måler, målbar, måling, måltagning, målebånd[Show less / more]
Wiki:Mål kan referere til: - Måleenhet - Mål (enhet), måleenhet for areal - Mål (ved), volumenhet for ved - Måling, bestemmelse av kvantitet (mengde) - Måle, aktiviteten å måle eller bestemme kvanititet - Språk - Dialekt - Målform - Stemme - Måltid - Reisemål, (destinasjon). - Mål (målsetting), hensikt, siktemål personer og organisasjoner planlegger og arbeider for å oppnå. - Utsagn eller sak, eksempelvis giftermål, tvistemål, veddemål - Sport - Mål (idrettsbane) på fotball-, håndball- og andre idrettsbaner - Mål (blink) er det en skytter sikter mot.
Example:
 1. Adi Pichler har nådd sitt mål.
 2. Alternativ Framtidprosjektet har som siktemål å utrede en mulig nordisk modell for et fremtidig samfunn hvor sosiale mål, miljø og ressursansvar er sterkt prioritert.
 3. Bare 22 etasjer til mål...
 4. Bolla er månedens spiller med 16 poeng - Nystuen har scoret fire ganger denne høsten, og er oppe i ni mål totalt denne sesongen.
 5. Botta nøyde seg med ett mål, og hvilket mål !
 6. Botta scoret selv fem av målene, og hans sentrale rolle i kampen understrekes ytterligere av at den såkalte Bottarekken stod for ialt syv av Norges åtte mål.
 7. De sosialistiske land har gått imot og går imot å anvende internasjonale økonomiske forbindelser for politiske mål.
 8. Den karen har jeg ventet på før og alltid har han kommet til mål 2030 sekunder for tidlig før meg.
 9. Det er dypt tragisk at den indiske nasjonen og dets folk berøves en leder som har maktet å samle India rundt felles mål og en demokratisk utvikling, sier Palme.
 10. Efter det vi kan forstå, har de organisasjonene som er i konflikt oppnådd sine første mål, nemlig å demonstrere sin disiplinerte styrke og å varsle arbeidsgiverne om sine store og langt på vei berettigede misnøye.
 11. Efter min oppfatning må det være et mål for Regjeringens kvinnelige medarbeidere å unngå at publikum får et eller flere av kvinnens godluktbefordrende og vondluktfordrivende midler i nesen straks brev åpnes.
 12. Efter mitt skjønn skal det nytte å gjøre en ekstra innsats for å nå mål som en setter seg.
 13. Er det lov til å ta skøytetak over mål i dette rennet, da ?
 14. Ethnos driver kontinuerlig desinformasjon med mål å villede en i hovedsak ikkekommunistisk leserkrets og gresk politisk opinion i Sovjets interesse og utgivelsen av avisen er det dristigste og mest vellykkede desinformasjonsprosjekt som KGB har iverksatt i et vestlig land til dags dato.
 15. Ett mål i Norge.
 16. Felles Framtid, felles ansvar er kampanjens slagord, og med denne rettesnor har de fleste ungdomsorganisasjoner i landet i samarbeide med fem uhjelpsorganisasjoner satt seg som mål å skaffe penger til forskjellige konkrete utviklingsprosjekter i Afrika, Asia og LatinAmerika.
 17. Ghat fartet siden rundt i Rødehavet tilsynelatende uten mål og mening, før det dro tilbake gjennom Suezkanalen og vendte tilbake til Libya den 23. juli, fremholder den egyptiske avisen.
 18. Gjennom hele etterkrigstiden har det å kunne skaffe seg en god bolig vært et politisk akseptert mål, og det er jo nettopp gjennom skattesystemet det har vært mulig for folk flest å heve boligstandarden.
 19. Gjestepasientsystemet er ikke noe mål i seg selv, men fordi hvert fylke har ansvar for sitt eget budsjett, er det nødvendig å ha en form for oppgjør fylkene imellom når innleggelse av pasienter skjer på tvers av fylkesgrensene.
 20. Go, go go ropte alle de 90 000 i kor, mens den 39 år gamle sveitsiskamerikanske kvinnen stavret mot mål.
 21. Han skjøt med stor presisjon både med gevær og maskinpistol og hans håndgranater traff alltid sitt mål, het det dengang.
 22. Hennes mål bør være å skape en atmosfære rundt mannen slik at han kan frigjøre all sin energi på jobben.
 23. Her kommer bare de beste til mål, uttalte Dag Otto Lauritzen da han kjørte gjennom løypa for kort tid siden.
 24. I 1985 vil vi som resultat av avspenningen ha nådd de fleste av våre mål i VestEuropa.
 25. I et ledsagende brev beklager informasjonssjef Anette Mürer hvis trøyen ikke holder mål for finansministerens behov, og påpeker at for trange rammer dessverre gir både aktivitetsbegrensninger og pustevanskeligheter.
 26. I mål skIlte det 0,6 poeng.
 27. I størst mulig grad må det generelt være et mål at bankene fastsetter priser som dekker de reelle kostnader ved de ulike tjenester.
 28. I størst mulig grad må det generelt være et mål at bankene fastsetter priser som dekker de reelle kostnader ved de ulike tjenester.
 29. Ingen verdi og intet mål kan legitimere muligheten for en global totalødeleggelse, heter det.
 30. Irakske fly har idag angrepet to større maritime mål.
Results found in Swedish dictionary
swemål
engsport - fotboll [n]: goal
sport - skytte [n]: target
mat [n]: meal, repast [formal]
law [n]: case
ändamål [n]: end [formal], purpose, target
målsättning [n]: objective, goal, target
syfte [n]: purpose, intention, object, aim, end [formal]
norsport - fotboll [n]: mål
spasport - fotboll [n]: gol [m], tanto [m], portería [f], meta [f], arco [m], puerta [f]
sport - skytte [n]: blanco [m], diana [f]
mat [n]: comida [f]
law [n]: causa [f], proceso [m]
ändamål [n]: propósito [m], objetivo [m], fin [m]
målsättning [n]: meta [f], objetivo [m], propósito [m]
syfte [n]: meta [f], objetivo [m], objeto [m], intención [f]
Synonyms:
 1. tanke, ämna, uppsåt, syfte, intention, mening, målsättning, ändamål, motiv
 2. tungomål, folkmål
 3. fantasier, förhoppningar
 4. slutspurt
 5. avsikt
 6. idé
 7. poäng, uppfattning, synpunkt, betydelse, avseende, opinion, yttrande, åsikt, innebörd, tycke
 8. tingsförhandling
Derived terms:akrylmålning, akvarellmålning, ändamål, ändamålsenlig, ändamålsenlighet, bevisföremål, domstol som handlägger tvistemål om mindre värden, dra i vittnesmål, festmåltid, finansiellt trångmål, för alla ändamål, föremål, föremål för åtlöje, freskomålning, giftermål, giftermåls-, giftermålsanbud, göra mållös, husmålare, husmålarinna, klagomål, komma i mål, konstmålare, konstmålarinna, krigsmålning, lätt mål, lätt måltid, måla, måla och tapetsera om, målande, målare, målarinna, målarpensel, målat glas, måleri, målerisk, målgörare, mållinje, mållös, målmedveten, målmedvetenhet, målning, målsättning, målstolpe, måltavla, måltid för avhämtning, målvakt, mellanmål, middagsmål, miniatyrmålare[Show less / more]
Your last searches:
 1. målLast searches

# NAL Term
1 Flag glåpord
2 Flag sales rep
3 Flag cross-reference
4 Flag nøtt
5 Flag uña
6 Flag en flagrante delito
7 Flag pang
8 Flag gastronomisk
9 Flag excelentísimo
10 Flag inkvartera
11 Flag i träda
12 Flag ynge
13 Flag informant
14 Flag spränga
15 Flag fise
16 Flag pino
17 Flag hasty
18 Flag language boundary

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 989 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1135 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 1383 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1210 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 1820 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3027 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 1874 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2145 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 4527 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 4610 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2019 - Page generated in 0.2751 - seconds.

mobiltelefon