logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for mår:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
normår
engzoology [n]: marten
spazoology [n]: marta [f]
swezoology [n]: mård
Derived terms:småregne, malmåre, smårolling, smårar
Wiki:Mår (Martes martes) er et skoglevende rovpattedyr i mårfamilien som også finnes i Norge. Vår skogmår er en av syv mårarter. I Europa finnes også en steinmår og lengre øst finner man sobelen, en mårart kjent for sin meget verdifulle pels.
Example:
 1. Det norske rederiet, som har vunnet Fordkontrakten i hard konkurranse, regner med gode muligheter til å forlenge fraktavtalen mår den utløper ved årsskiftet 1987 / 88.
 2. Det var en figur som lignet et snefnugg og som hadde så skremmende egenskaper at alle matematikere følte seg rystet i sitt innerste mår de så på den.
 3. Erik Mår foreslo i bystyret 28.3.1968 at kommuneskogene burde unntas fra skogproduksjonsloven og dermed bli fritatt fra skogavgiftsordningen.
 4. Motiven är helt andra och positivare, nämligen att kreativiteten mår väl av utläggningar i olika former och ett flöde av fria krea törer in och ut i företagen.
 5. Mår man tenker på den debatt som legeavtalen skapte og den motstand den møtte, er denne uvitenhet nærmest skremmende, og man må spørre seg om ikke store deler av debatten og motstanden har vært basert på et sviktende grunnlag.
 6. Pasjonsfrukten er noe større enn litchi, bløtere i skallet og skrumper litt mår den er moden.
 7. Slike metaller er oppløselige mår de kommer i forbindelse med syreholdige matvarer.
 8. Det er ingen tvil om at handleturen til byen med små barn ofte kan bli et mareritt for begge parter, sier Eva Mår Skouverøe, som sammen med Oslo Konserthus og forretningstanden i Vika står bak barneparkeringen.
 9. Eva Mår Skouverøe og jeg er enige om at åpningstiden for barneparkeringen bør følge forretningenes åpningstider.
 10. Foreldre på bytur trenger et sted å plassere barna, hvor de kan leke trygt mens mor eller far går i butikker, sier Eva Mår Skouverøe.
 11. Hvis sentrum kan tilby en slik barnepark, er jeg sikker på at flere foreldre blir istand til og ikke minst får lyst til - å ta turen inn til byen for å handle, sier Eva Mår Skouverøe.
 12. Jeg vil lage et skikkelig tilbud til de mange foreldre som har nødvendige ærend i byen, forteller Eva Mår Skouverøe, som fikk ideen til barneparkeringen.
 13. Vi har mår i haven.
 14. De små barna som leker mellom forsikring og betong, er barn hentert ned fra den private barnehaven som Eva Mår Skouverøe driver på Ullern.
 15. Eva Mår Skouverøe, som idag driver privat barnehave på Ullern, og Per Strøm i Sentrumsforeningen samarbeider om planene.
 16. Eva Mår Skouverøe har engasjert tre voksene mennesker til å arbeide i barneparkeringen.
 17. Eva Mår Skouverøe har flere års erfaring med privat barnehavedrift, og hun kjenner derfor til det strenge regelverk for private og offentlig barnehaver.
 18. Eva Mår Skouverøe har fått 55 000 kroner fra forretningene i strøket til oppstartingen.
 19. Eva Mår Skouverøe lar imidlertid barnafå være der noe lenger, om det skulle være behov.
 20. Eva Mår Skouverøe tror også at prisen vil begrense oppholdstiden.
 21. Men Eva Mår Skouverøe vokter seg vel for å kalle tilbudet en barnehave.
Your last searches:
 1. mårLast searches

# NAL Term
1 Flag radiere
2 Flag utställningslokal
3 Flag kristallografi
4 Flag pretentious
5 Flag svepa
6 Flag uinteresse
7 Flag tverr
8 Flag tartamudecer
9 Flag passiva
10 Flag gledelig
11 Flag bristfällig
12 Flag indifferent
13 Flag sure
14 Flag gaudy
15 Flag perder
16 Flag fore
17 Flag mancebo
18 Flag garza

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1248 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1468 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 1727 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1471 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2086 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3442 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2135 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2453 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 4908 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 4840 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1833 - seconds.

mobiltelefon