logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for magi:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
normagi
enggeneral [n]: magic
spageneral [n]: magia [f]
swegeneral [n]: magi
Derived terms:filosofimagister, magiker, magisk, magisterdiplom, som gjennom magi, svart magi, imaginere, magistrat, magister, magistergrad, magiske ord, imaginasjon
Wiki:Magi kan også bety tryllekunst. Magi kan defineres som handlinger i den hensikt å påvirke ikke-sansbare fenomener. I magien er enkeltmennesket en aktivt deltagende part med mulighet til å påvirke sine omgivelser og seg selv gjennom skjulte krefter; motsatt religionen, der mennesket bare kan be om Guds eller gudenes velvilje.
Example:
 1. Mange hevder at naturmedisin bygger på tro og magi, og kan ikke bevises vitenskapelig.
 2. Det syntes som om det måtte ligge en eller annen form for litterær magi bak det hele.
 3. En slags magi.
 4. Folk flest måtte avfinne seg med kjerringråd og magi.
 5. For her holder Morianen Dockteatern til, her er det rom for magi og tankeflukt, fantasi og fremmede riker og kyster, hele året igjennom.
 6. Førstegenerasjons kristne må ofte ta avstand fra ting i sin kultur som forbindes sterkt med besvergelse og magi.
 7. I det hyppig omtalte år 1984, med år 2000 like om hjørnet, kan vi lese i avisen at okkultisme, magi og spådomskunster er blitt millionforretning i dagens Norge.
 8. Kanskje man igjen er blitt konfrontert med myndighetenes meget spesielle matematikk, som i realiteten er en moderne form for magi istedenfor sann og sunn politikk... ?
 9. Magi og spådomskunster er blitt forretning også i Norge.
 10. Men hvit magi.
 11. Og hans formuleringsevne, som av og til minnet mest om magi.
 12. Og selvfølgelig har brevforfatteren sørget for å dikte opp diverse navn som referanser for den postale magi.
 13. Og sto ikke valget mellom kjemi og magi ?
 14. På programmet står jungel og haremsdans iblandet magi og tryllekunster.
 15. Sort magi betaler seg.
 16. Strengt tatt bygger den på den samme slags magi som vi var inne på ovenfor.
 17. Temaene er kollektiv organisering av jakt, gudstro, ritualer, magi, dans og stammesamling.
 18. Vi finner det stadig igjen i både folketro og magi.
 19. Ånd og materie danner et helftig univers der maktene kan påvirkes gjennom magi, offer og åndemedier og gi fruktbarhet eller forbannelse.
 20. Hvid Magi er en overmodig satsing som aldri riktig klarer å leve opp til åpningssporet Venuss himmelstormende bekjennelse.
 21. Allerede som barn oppdaget Marcello at han kunne foreta svart magi.
 22. Fireåringer er fulle av magi.
 23. Alexanders opphold i drømmens hus hos antikvitetshandleren Isak er for eksempel et kapitel som dufter av orient og Kabbala, magi og okkultisme, en genuin visjon som utvider verdensbilder ved undringens rene makt.
 24. Både tematisk og formelt spenner oppsetningen mellom myte og magi.
 25. Da virker begrepet som magi.
 26. De er bærere av en århundrelang kultur som begynte som religiøs magi og krigerske skremmevåpen.
 27. Der ligger en viss magi og stor tiltrekningskraft i de store showballetter, som Tornerose og Askepott.
 28. Det hviler en mytens magi over Jacques Brels navn.
 29. Det kunne tolkes dit hen at grunnleggeren drev med magi og litt av hvert annet - med andre ord at kirken ikke har den faste historiske basis som den så sterkt holder fast ved.
 30. Det lille barnet tegner snart en krusedull som skal være mor, våre fedre i hulene risset snart et enkelt reinsdyr som det skulle være magi i.
Results found in Swedish dictionary
swemagi
enggeneral [n]: magic
norgeneral [n]: magi
spageneral [n]: magia [f]
Synonyms:häxkraft
Derived terms:filosofie magister, magiker, magisk, magistersdiplom, svart magi, magik, magister
Wiki:Magi är en verklighetsuppfattning grundad i övertygelsen om att människan kan påverka den fysiska världen genom kontakt med övernaturliga makter. De som ägnar sig åt magi kallas magiker, trollkarlar eller häxor. Magi handlar enligt moderna magiker om att med ""tankens kraft"" uppnå vissa mål.
Similar words:
normai
swemage
spamago
normage
engmagic
normani
spamaga
Your last searches:
 1. magiLast searches

# NAL Term
1 Flag orientalist
2 Flag eksempel
3 Flag scotch
4 Flag yuxtapuesto
5 Flag molder away
6 Flag thee
7 Flag enjugar
8 Flag ligar
9 Flag polisbil
10 Flag sluten
11 Flag bankvalv
12 Flag oppkjeftig svar
13 Flag gasp
14 Flag nonsensical
15 Flag convertir
16 Flag urringning
17 Flag valbar
18 Flag företagsledare

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 377 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 2346 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 625 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1280 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4130 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5016 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5275 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4378 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4997 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8850 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1047 - seconds.

mobiltelefon