logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for major:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engmajor
norimportance [a]: viktig, vesentlig, stor, hode-, hovedsakelig
quantity [a]: større
air force [n]: major [u]
schools - universities [n]: hovedemne [n]
military [n]: major [u]
spaimportance [a]: grande, importante, mayor, capital, principal
quantity [a]: mayor
air force [n]: comandante de escuadrilla [m]
schools - universities [n]: especialidad [f], asignatura principal [f]
military [n]: comandante [m]
sweimportance [a]: viktig, väsentlig, stor, huvud-, huvudsaklig
quantity [a]: större
air force [n]: major [u]
schools - universities [n]: huvudämne [n]
military [n]: major [u]
Synonyms:
 1. [adj]: leading [st], prima [st], star [st], starring [st], stellar [st]
 2. [adj]: better [st]
 3. [adj]: senior [st]
 4. [n]: commissioned military officer [gt]
 5. [n]: Major, John Major, John R. Major, John Roy Major, statesman [gt], solon [gt], national leader [gt]
 6. [n]: student [gt], pupil [gt], educatee [gt]
 7. [n]: discipline [gt], subject [gt], subject area [gt], subject field [gt], field [gt], field of study [gt], study [gt], bailiwick [gt], branch of knowledge [gt]
 8. [v]: study [gt]
antonyms:
 1. [adj]: minor
 2. [adj]: minor
 3. [adj]: minor
 4. [adj]: minor
 5. [adj]: minor
 6. [adj]: minor
 7. [adj]: minor
Derived terms:drum major, drum majorette, major subject, majority, Sergeant Major, Ursa Major, absolute majority, astrantia major, c major, c major scale, canis major, clusia major, epilepsia major, genus majorana, john major, john r. major, john roy major, labia majora, major-domo, major-general, major-league club, major-league team, major affective disorder, major axis, major depressive episode, major diatonic scale, major fast day, major form class, major key, major league, major leaguer, major lobe, major mode, major planet, major power, major premise, major premiss, major scale, major suit, major surgery, major term, major tranquilizer, major tranquilliser, major tranquillizer, majorana, majorana hortensis, majorca, majorette, majority leader, majority operation, [Show less / more]
Example:
 1. Whats your major field?
 2. Tension is a major cause of heart disease.
 3. The manager has put him back in the major league.
 4. According to some scholars, a major earthquake could occur at any moment now.
 5. It seems the navy jets had a major screw-up in navigation and they bombed their own troops by mistake.
 6. Guess what the managing director started off the meeting by saying. The first thing out of his mouth was an announcement of some major restructuring.
 7. We spent the major part of our holidays in the country.
 8. My house needs major repairs.
 9. The company faced a major interruption in business when a fire destroyed their archive of computer hard drives and optical discs.
 10. Whats your major?
 11. It would be a great convenience if English were to become everybodys major language.
 12. If they admit me to the university, I think I will major in economics.
 13. What are the four major golf tournaments comparable to the ones in tennis?
 14. That is your major problem.
 15. The methods used to overcome stress are different for men and women: drinking is the major method used by men, while women deal with stress by chatting.
 16. Now, you ask me if Ive flown a major airline.
 17. Getting rid of garbage has become a major headache for the authorities.
 18. From this we can derive the argument that major population shifts are not the result of economic change.
 19. Kate has been given an opportunity to play a major role in a movie.
 20. The major result from recent investigations of Emmets theory has been that it can be applied to biochemistry as well.
Results found in Norwegian dictionary
normajor
engflyvåpen [n]: major
millitærisk [n]: major
spaflyvåpen [n]: comandante de escuadrilla [m]
millitærisk [n]: comandante [m]
sweflyvåpen [n]: major
Derived terms:sersjantmajor, majoritet, tamburmajor, klossmajor
Wiki:Major (av latin «større») er en militær grad for offiserer på mellomnivå, vanligvis rett over kaptein og rett under oberstløytnant. Graden major oppsto på engelsk som et suffiks til visse militære stillinger, vanligvis for å indikere en høyere rang enn andre i samme stilling. Den vanligste bruken av ordet major i en grad, og den første som er registrert i det engelske språk, var i betegnelsen sersjantmajor (sergeant-major), nummer tre i kommandorekken i et regiment.
Example:
 1. Det er fattigdommen som er årsaken til barnearbeidet, vi blir ikke kvitt barnearbeidet før vi har fått bukt med den, uttaler major Pal Chonhury.
 2. De sovjetiske systemer en en uakseptabel trusel, fordi de kan hindre at våre landbaserte våpen kan fylle sin oppgave, sier major Rand.
 3. Det er imidlertid et viktig moment at sersjantaspiranten hadde så liten befalsbakgrunn at han ikke skulle ha ledet gjennomføringen av løpet, mente major Rannestad.
 4. Det har ikke vært brukt våpen siden ved 20tiden tirsdag kveld, sa major BertOlof Lax i forsvarets informasjonsavdeling til TT i morges.
 5. Fire av de eftersøkte ifjor hadde vært savnet i over 50 år, 27 mellom 31 og 50 år og 44 stykker mellom 16 og 30 år, opplyser major Norum.
 6. Forespørselen fra Oslo lysverker kunne vi ikke si nei til, innrømmer skolesjef major Randulf Gimre.
 7. Forsvarets Sanitet har nå et modifisert feltsykehus med bemanning som er klar for FNinnsats hvor som helst i verden, sier major og kirurg Rolf Aune til Aftenposten.
 8. Hunden har vært i bruk i militært øyemed i Norge helt siden Olav Trygvassons tid, forteller major Gimre, og henviser til Snorre.
 9. Hvorfor tok du spranget fra major til fredskorpset ?
 10. Hyggen er det viktigste, forteller major Leif Brodtkorb.
 11. I vår bataljon på omkring 850 mann, har vi bare en major og en kaptein til å behandle de omkring 550 søknadene fra korporaler og menige som er innløpt.
 12. Ifølge de siste meldinger antar man at sykdommen har brutt ut, og vi venter nå på en eventuell bekreftelse, opplyser sjef for FNkontoret i Onsrud leir, major Per Christensen.
 13. Interessant å få innblikk i den taktiske og strategiske tenkning i en militær stormakt som Frankrike, sier major Sigurd Hellstrøm, som skal gå på Ecole Superiere de Guerre i Paris i to år - som første norske offiser siden 1951.
 14. Jeg er opptatt av kontraster mellom den myke ull og det harde metall, sier Molle Cecilie Major, som åpner en stor utstilling med billedtepper i Oslo Kunstforening torsdag.
 15. Jeg er overbevist om at det finnes en rekke områder som fortsatt er uprøvd, der hundens luktesans kan komme til stor nytte, påpeker sjefen for Forsvarets Hundeskole i Drøbak, major Randulf Gimre.
 16. KGB bestemmer selv hva KGB skal interessere seg for, sier en major i den sovjetiske efterretningstjenesten refsende til den politimannen i Moskva som legger seg for mye bort i Mordene i Gorkijparken.
 17. Men Portugal ble ikke kommunistisk under major Carvalho ?
 18. Men sikringen av dette lageret vurderes som meget god, og den følger fullt ut de bestemmelser vi har idag, sier major Sverre Kjølberg fra IR 1.
 19. Og ingen hund er egentlig for gammel til å begynne trening, understreker major Randulf Gimre, som har vært ved skolen i 22 år.
 20. Spør heller om hva Lobo ikke kan, sier sjefen for Forsvarets Hundeskole, major Randulf Gimre, om sin egen schäferhund.
 21. Vi har en gård i Vestby som vi har tenkt å kjøpe til formålet, men vi har fortsatt problemer med finansieringen, sa major John Bjartveit.
 22. Vi trenger det ikke lenger, opplyser major Knut Hanssen ved generalkrigskommissariatet.
 23. Adm. direktør Robert Major fyller 70 år lørdag.
 24. Adm. direktør Robert Major har vært med i Norges Teknisk Naturvitenskapelige Forskningsråd fra dets første begynnelse, og fra 1947 til 1980 var han administrerende direktør ved NTNF.
 25. Advokat og major i Forsvarets sikkerhetsstab, Kasper Kielland Aanesen, skal legge frem studier av aktuelle hendelser i Norge, ifølge programmet.
 26. Barnepsykolog Magne Raundalen foreleser om barn og atomvåpen, Anders Hellebust, tidligere major, nå lærer ved Journalisthøyskolen, foreleser om svensk og finsk nøytralitet, mens Inge Eidsvaag fra Nei til atomvåpen tar for seg atomvåpenfrie soner.
 27. Blant annet at forsvarets første egne astronaut blir major Gary Payton fra Luftforsvaret.
 28. Blant de fire som sitter arrestert i London skal det være en major i Nigerias sikkerhetsorganisasjon NSO.
 29. Byråsjef Hellum sier at det kan være aktuelt å se nærmere på uttalelsen fra major Edvardsen for å få klarhet om taushetsplikten i Forsvaret er blitt brutt.
 30. Både Expressen og annen etasje av Den Gamle Major er forholdsvis nyoppusset.
Results found in Swedish dictionary
swemajor
engflygvapen [n]: major
millitærisk [n]: major
norflygvapen [n]: major
spaflygvapen [n]: comandante de escuadrilla [m]
millitærisk [n]: comandante [m]
Derived terms:majoritet, tamburmajor, majoriteten
Wiki:Major är en militär officersgrad som finns i de flesta länders försvarsmakt, med tjänsteställning mellan överstelöjtnant och kapten.
Similar words:
engmanor
spamador
spamajar
spamajo
engmaker
normager
normaker
Your last searches:
 1. majorLast searches

# NAL Term
1 Flag coloide
2 Flag piano
3 Flag vara emot
4 Flag frigjøring
5 Flag skarp smak
6 Flag ruego
7 Flag sydlig bredd
8 Flag stereo-
9 Flag aparecer por
10 Flag halveringstid
11 Flag laborable
12 Flag reed
13 Flag sentralbord
14 Flag concordar con
15 Flag inkludera
16 Flag cabrio
17 Flag okkultere
18 Flag daredevil

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 403 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 555 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1198 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2451 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7926 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2176 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2766 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5696 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6512 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7018 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1384 - seconds.

mobiltelefon