logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for maktesløshet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
normaktesløshet
enggeneral [n]: powerlessness, impotence
spageneral [n]: impotencia [f]
swegeneral [n]: maktlöshet
Synonyms:uskikkethet, frustrasjon
Example:
 1. Det som hos Beckmann var maktesløshet, er hos dagens ekspresjonister protest, heter det i en av katalogene.
 2. Og han tilføyet at følelsen av maktesløshet i Europa nettopp kan gi grobunn for den antiamerikanisme som vi ser i VestTyskland.
 3. Skaper ikke maktesløshet overfor fremtiden fascisme og mistro til demokratiet ?
 4. Men De har vel forståelse for at vi ved hjelp av psykologiske mekanismer av og til forsøker å unngå å bli konfrontert altfor direkte med vår egen utilstrekkelighet, maktesløshet, evig dårlige samvittighet ?
 5. Men bevegelsen har demonstrert sin maktesløshet ved tomme trusler.
 6. Stikkordsmessig vil jeg nevne vår felles maktesløshet overfor apparatene, dvs. overfor alle instanser hvor ovenfrafolk treffer beslutninger på vegne av enkeltmennesket - offentlige kontorer, storbedrifter, organisasjoner, oljevirksomheten, det militære.
 7. Vi må rykke ut før pasienten er utslitt og de pårørende helt demoralisert av dårlig samvittighet og maktesløshet, sa overlege Jan Bjørnson på Menighetssøsterhjemmet i Rosenborggaten igår.
 8. Amerikanernes maktesløshet ble satt på spissen da styrken ikke engang var istand til å forsvare seg selv mot attentat.
 9. Bussselskapene og Oslo Sporveier føler maktesløshet overfor trafikkproblemene i byens sentrum.
 10. Bydelsrapportene som tidligere er produsert i Oslo, har hatt liten innvirkning på prioriteringene i kommunen, og dette har gitt bydelsutvalgene en følelse av maktesløshet.
 11. Det Høyreformannen måtte fastslå i tilknytning til et nordisk TVsatellittsamarbeide, illustrerer bedre enn kanskje noe hvordan politisk maktesløshet har fått innpass også i det på mange måter enestående regionale nordiske fellesskap.
 12. Det eksisterer maktesløshet både på det private og offentlige plan.
 13. Det er denne maktesløshet og isolasjon som har fått Dørums parti til stadig sterkere å antyde mulighetene for samarbeide med Arbeiderpartiet efter stortingsvalget i 1985.
 14. En slik maktesløshet i de styrende organer når det gjelder å tilrettelegge forholdene for helsearbeidere som har store og sentrale oppgaver, gjør helsevesenet dyrt.
 15. Feltet er altfor preget av mistillit, gjensidig skepsis og maktesløshet.
 16. For dem blir regjeringens maktesløshet bare et bevis for at det ikke nytter å stole på myndighetene.
 17. Fordi en av årsakene til at nazistene i 1933 kunne feie Weimarrepublikken unna, var de demokratiske partiers oppsmuldring, maktesløshet og manglende anseelse, ble partienes sentrale rolle efter krigen skrevet inn i den nye tyske grunnlov - noe som er nesten ukjent i de vestlige land.
 18. Følelsen av maktesløshet og nedstemthet er utbredt i grupper som har et svakt sosialt nettverk rundt seg, og dermed også få forventninger til omgivelsene, sier Sørensen.
 19. Hvem er det som skaper og nører opp under den maktesløshet som barna sies å lide under ?
 20. HØSTSESJONEN i FNs hovedforsamling går av stabelen samtidig som det fra en rekke fremtredende hold uttrykkes bekymring over verdensorganisasjonens maktesløshet.
 21. I sin maktesløshet vender de seg til videofilmens vold og skrekk, dels for å forherde seg, dels for å overdøve truslene fra verden omkring, mener Wall.
 22. Lenge hadde han våndet seg over sin maktesløshet.
 23. Man føler maktesløshet over å registrere at et så omfattende prosjekt, trolig det største som noensinne er behandlet i Ringsaker og Hedmark, skal vinne gehør hos de folkevalgte i Stortinget efter en til de grader mangelfull og overfladisk saksbehandling.
 24. Nå bunner ikke Halvorsens henvendelse i hverken hundehat eller følelsen av maktesløshet overfor problemet med hundeskitt på steder hvor annet godtfolk har for vane å trå.
 25. På grunn av den omfattende forbitrelse og følelse av maktesløshet blant dagens tilsammen 90 000 franske stålarbeidere, hersket det på forhånd utbredt frykt for at også denne demonstrasjonen kunne komme til å ende i voldshandlinger.
 26. Samtidig som regjeringen på denne måten demonstrerte sin politiske maktesløshet ble den manglende kontroll over sikkerheten i hovedstaden klart demonstrert ved angrepet på den amerikanske ambassade.
 27. Svaret er ja, men hvem er det som skaper og nører opp under den maktesløshet som barna sies å lide under ?
 28. Temaet avspeiler den konkrete situasjon mange kristne på Jamaica lever i, hvor Kristus avspeiler det håp de lever for, i en hverdag som preges av maktesløshet på grunn av lokale problemer, men også fordi landet synes å komme midt imellom to dominerende politiske maktblokker med svært forskjellig ideologi.
 29. Vi skal få en ny runde med sammenblanding av politikk og næringsvirksomhet - en sammenblanding som påviselig har ført til manglende oversikt og politisk maktesløshet.
Similar words:
normaktesløs
swemaktlöshet
normakeløs
Your last searches:
 1. maktesløshetLast searches

# NAL Term
1 Flag de utvalgte
2 Flag overtrekking
3 Flag epicúreo
4 Flag meddelande om det motsatta
5 Flag arte realista
6 Flag ramita
7 Flag zigenerska
8 Flag volatilizar
9 Flag exusiai
10 Flag heathenism
11 Flag de algún modo
12 Flag twin bed
13 Flag med hette
14 Flag barefoot
15 Flag ta alkoholtest
16 Flag soaring
17 Flag rectificar algo
18 Flag avläggare

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 921 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1046 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1693 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2999 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9002 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2677 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3269 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6196 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7010 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7591 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1682 - seconds.

mobiltelefon