logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for mannskap:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
normannskap
engmillitærisk [n]: rank and file
spamillitærisk [n]: soldados rasos [mp], tropa [f]
swemillitærisk [n]: manskap
Synonyms:ansatt, arbeidskar, arbeidsmann, arbeidstaker, daglønner, kuli, lønnstaker, mann, personell, stab (terminologisk)
Derived terms:sjømannskap, bakkemannskap, formannskap
Wiki:Mannskap er betegnelsen på en arbeidsstyrke som under felles ledelse eller kommando skal løse et oppdrag eller gjennomføre konkrete oppgaver, som f.eks besetningen på fartøyer, både båt og fly, ulike former for utposter som fyr, meteorologiske stasjoner, militære enheter og for andre former for arbeidslag som tjenestegjør på en operativ enhet. På skip regnes gjerne hele besetningen, unntatt skipsføreren, til mannskapet. I muntlig, maritim språkbruk er det imidlertid vanlig å ikke regne noen av offiserene til mannskapet.
Example:
 1. Berge King er på 285 000 tonn dødvekt og har et mannskap på 26.
 2. Chemical Rubi går nå med redusert mannskap, og ni mann vil bli sendt sørover fra Norge i løpet av helgen.
 3. Conquerors mannskap førte tre loggbøker, men under forberedelsene til gårsdagens komitehøring kunne kontrollrommets loggbok med opplysninger om posisjoner, og signaler til og fra London, ikke oppdrives.
 4. Good News heter solingbåten til Kalle Nergaard der han med sitt mannskap Peter Hauff og Morten Schartum kjempet bare med OLkandidaten Terje Wang og hans Kjappfotmannskap Jørn Pettersen og Bjørn Malm.
 5. Nova skal losse i Det fjerne østen og filippinsk og indisk mannskap.
 6. Rollanes er på 299 tonn og har et mannskap på syv.
 7. Royal Viking er ett av tre skip som beholder sitt norske mannskap og norske tilhørighet.
 8. Sea Goddess I har et maritimt mannskap på 21.
 9. Toppet tsjekkoslovakisk mannskap fikk store problemer med Norges helbane sonetreff, vårt angrepsspill var godt - og første halvdel av omgangen ble vunnet hele 3516.
 10. Verdens beste hopplandslag som mange yndet å kalle Ludvik Zajcs mannskap, er redusert til en middelmådighet.
 11. Vinlandriggen vil trolig ha fullt mannskap ombord i løpet av de nærmeste dagene.
 12. Fjordcruise fortsetter uten opphold med det samme mannskap og sannsynligvis på samme måte som restauranten før ble drevet.
 13. De har forberedt seg godt og stiller et sterkt mannskap iår, sier den norske hovedled eren Per Karlsen.
 14. Har dere skipper og mannskap til slik virksomhet ?
 15. Hvis man har tatt de vanlige forholdsregler med å legge ut vannslange, fylle opp havekanner med vann og foretar feltvis bråtebrenning, men allikevel mister kontrollen, rykker vi selvsagt ut med disponibelt mannskap uten at dette skal koste vedkommende noe, sier Trondsgård.
 16. Hvor mye det koster oss å ha Boots Hansen og hans mannskap i virksomhet kan vi ikke røbe.
 17. I lufthavntjenesten opererer vi med en brøkdel av det mannskap like store flyplasser i utlandet har til rådighet.
 18. Jeg synes for øvrig at vi nå har funnet frem til et mannskap som både vil og kan få til noe mot noen og enhver, et lag full av selvtillit, et lag der spillerne efter hvert har lært hverandre godt å kjenne, mente Hallvar Thoresen.
 19. Jeg så også Ukampen hjemme i Ungarn da Norge slo oss 21, men dette var et enda bedre norsk mannskap.
 20. Kampen mot Sandefjord regner jeg ikke med, da stilte vi ikke vårt beste mannskap.
 21. Mannskap på norske skip som seiler i Rødehavet, vil få efterbetalt krigsrisikotillegg fra tirsdag 7. august.
 22. Men jeg trenger ennå litt tid på å ta denne avgjørelsen, sier LSKtreneren som stadig har problemer med å stille et skadefritt mannskap.
 23. Men nå er endelig sølvet vårt, sa skipper Dag Usterud til sitt gode mannskap Børre og Stein da de krysset mållinjen og ble tutet inn på annenplass, førti meter foran den vesttyske verdensmesteren Willie Kuhweide, som kunne ha presset dem ned til bronsen.
 24. Men nå har vi altså klart det, og neste sesong skal vi ikke komme til de grader på efterskudd fra start som iår, sa Henæs, som også pekte på det faktum at bare en eneste av dagens mannskap ikke er flasket opp på Moss.
 25. Norske myndigheter kan ikke kreve at såkalt sporadisk mannskap skal ha samme sikkerhetsopplæring som det faste mannskapet ombord.
 26. Problemet med prosjektet er ikke mannskap og anlegg, men å få tak i nok fisk, sier Per Aass.
 27. Selv om det i forskriftene til de nye bemanningsreglene for handelsflåten er bestemmelser om førstereiserekrutteringsstilli nger, vil ikke de dekke behovet for mannskap og offiserer i fremtiden.
 28. Vi er et mannskap på 20 ombord, tre nordmenn og 17 spanjoler.
 29. Vi har et jevnt mannskap, som er hentet fra ti forskjellige klubber.
 30. Vi har et ungt og urutinert mannskap som til nå har hatt mye motgang.
Similar words:
swemanskap
engmainstay
engmanna
normangekamp
normanisk
normanna
normannsår
Your last searches:
 1. mannskapLast searches

# NAL Term
1 Flag louvre
2 Flag akkreditere
3 Flag innsalting
4 Flag avgjøre
5 Flag freestyle
6 Flag dietético
7 Flag inledande
8 Flag afrikansk
9 Flag gård
10 Flag kapitulera
11 Flag fantom
12 Flag deslumbramiento
13 Flag invoke
14 Flag discoverable
15 Flag glad
16 Flag hierba belida
17 Flag foregående
18 Flag velig

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 128 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 280 0 2022-10-17 23:14:50
röja 926 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2110 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7316 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1882 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2470 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5390 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6208 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6700 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1444 - seconds.

mobiltelefon