logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for manntall:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

normanntall
enggeneral [?]: register
spageneral [?]: registro
swegeneral [?]: register
Synonyms:diskografi, gratulatoria, indeks, innholdsfortegnelse, inventarium, inventarliste, jordebok, kalendarium, kart, kartotek, katalog, kataster, kokordans, kompilasjon, liste, matrikkel, nota, oppgave, oppsett, protokoll, register, registrant, rulle, sekvens, tabell
Wiki:Manntall er en systematisk oversikt over hvilke innbyggere som har stemmerett til valg. Manntallet er offentlig, og er lagt ut til offentlig gjennomsyn i periodene før valg både til Stortinget, fylkestinget og kommunestyret. Dersom man ikke står i manntallet, kan man ikke stemme ved valget.
Example:
 1. Det er imidlertid ikke mulig å få kontrollert det høye registreringstallet, samtidig som det ikke finnes noe skikkelig manntall å sammenligne med.
 2. Hva var det egentlig du satte i gang, keiser Augustus, den gang du fikk hele verden til å gå hver til sin by for å la seg innskrive i manntall.
 3. All verden skulle innskrives i manntall.
 4. Det sjedde bare et skrives i manntall.
 5. Den hadde status, var til og med innført i manntall, og som et nyttig medlem av samfunnet ble den også beskattet.
 6. Dersom noen ikke er oppført i det statsborgerlige manntall, men som mener seg å være stemmeberettiget med menighetsrådsvalget, må melde seg til sin lokale menighetsrådsformann innen fredag 13. september.
 7. Det statsborgerlige mantall som er brukt nå ved stortingsvalget, legges til grunn for utarbeidelsen av det kirkelige manntall.
 8. Flertallet i Samerettsutvalget går inn for manntall og direkte valg, mens motstanderne hevder at det er vanskelig å opprette et samisk manntall.
 9. Gjennom kirkebøker og manntall lar den seg sånn noenlunde følge : uår og sult virker inn på fødsels og på dødsstatistikkene, når gårdene ikke kan deles opp lenger, flytter folk fra jordbruksgrender til strøk med mer variert næringsgrunnlag.
 10. Riksforbundets samiske motpart, Samenes landsforbund, markerer seg mer moderat i dette spørsmålet, og mener at valgene må skje indirekte via kommunestyrer og fylkesting, fordi det skal være vanskelig å få opprettet et samisk manntall.
 11. Samerettsutvalget, Norske Samers Riksforbund og Reindriftsamers Landsforbund mener at det må opprettes et eget samisk organ med direkte valg på grunnlag av et manntall.
 12. Skal Sametinget velges direkte, basert på et samisk manntall, eller skal fylker og kommuner velge representantene ?
 13. Stoffet som presenteres, er hentet fra manntall og skrifter og gir i alle fall et sant bilde av livet på de små plassene i området på en tiden.
Similar words:
normannhull
normanuell
normannfolk
swemantilj
engmaintain
normandrill
engmandrill
Your last searches:
 1. manntallLast searches

# NAL Term
1 Flag afianzar
2 Flag reisemål
3 Flag play ice hockey
4 Flag omtvistet
5 Flag kyss
6 Flag bouncer
7 Flag krokkere
8 Flag prøve
9 Flag in full
10 Flag decir
11 Flag avhandla
12 Flag tilhørighet
13 Flag arbitraje
14 Flag takstein
15 Flag förebråelse
16 Flag stipulation
17 Flag støvsuge
18 Flag deise

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 487 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3309 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4119 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 4292 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 3512 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 4097 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 6885 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 4079 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4767 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 7468 2 2019-10-16 14:50:03

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1314 - seconds.

mobiltelefon