logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for manuelt:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

normanuelt
enggeneral [?]: manually
spageneral [?]: manualmente
swegeneral [?]: manuellt
Example:
 1. Det utstyret de som sprøyter manuelt bruker, er så tungt at det ville bli å legge sten til byrden dersom de også skulle bruke for eksempel gassmasker og regntøy mens de sprøyter.
 2. Efter min mening bør mer av løvutryddingen foregå manuelt.
 3. 30 prosent av posten sorteres manuelt på brevavdelingen med sine 1200 ansatte.
 4. Alt arbeidet må gjøres manuelt og til tross for tilfredsheten med nye lokaler ser han derfor frem til den dag da datamaskiner kan ta over endel av rutinearbeidet.
 5. Arbeidet utføres manuelt av Tore Kristiansen.
 6. Av sikkerhetsmessige årsaker må da denne trekkes ut manuelt for at båndet skal gå.
 7. Ballene mates manuelt inn i ovnen i løpet av et par perioder på noen minutter hver dag.
 8. Bjørn Edvardsen forteller at slik kartlegging hittil er blitt utført manuelt i Singapore og at rundt 70 personer har vært beskjeftiget med dette.
 9. Brevposten blir fremdeles sortert manuelt, men numrene kan være til god hjelp her også, mener Vaksvik.
 10. Bruken av det nye systemet sparer legen for tre arbeidstimer pr. uke og legesekretæren for 7,5 timer pr. uke i forhold til manuelt førte pasientjournaler.
 11. Da brukes det rikelig med tynner og Brynildsen bare gremmes over hvordan det tidligere ble gjort manuelt.
 12. Da trer automatikken ut av funksjon, slik at vognføreren må lukke døren manuelt.
 13. Data fra de bankene som ikke er on line, må mates manuelt inn i systemet, men stadig flere vil få en direkte tilknytning.
 14. Den nødvendige rydding skal utføres manuelt, og skogstyret blir bedt om, sammen med administrasjonen å vurdere et opplegg med bruk av sysselsettingsmidler til dette arbeidet.
 15. Den offisielle åpningen av overgangen fra manuelt til et databasert styringssystem skjedde torsdag.
 16. Det dramatiske øyeblikk inntraff derfor først når flyveren slo av automatikken for å styre manuelt mens flyet lå i en sving.
 17. Det er ikke snakk om å forandre selve registeret, som fortsatt vil bli ført manuelt ved de lokale politikamre og lensmannskontorer, og som begrenser seg til personer politiet lokalt har ansvar for.
 18. Det kan tilføyes at da boligtilskuddet ble redusert i mars / april, var det 11 500 saker som kunne behandles maskinelt, mens sakene for 3500 trygdedes vedkommende også måtte efterbehandles manuelt.
 19. Det politiet ønsker er et manuelt register, ordnet alfabetisk efter navn.
 20. Disse må beregnes manuelt og dette er mer tidkrevende, sier Gudevold.
 21. Efter at flaskene er kommet inn til fabrikkens tomgodslager, sorteres de manuelt.
 22. Foreløbig er det manuelt mannskap ombord.
 23. Forretningsbankenes praksis med gratis sjekk og uttak, mens uttak fra minibank koster 2 kroner utenom bankenes åpningstid, er egnet til å vri efterspørselen over mot sjekk og manuelt uttak, i stedet for det rimeligere alternativ som minibank representerer.
 24. Fra før hadde Tjalvegutten bare 21.7 manuelt.
 25. Han skriver at kartleggingen måtte foretas manuelt.
 26. Her sitter kvinner og menn med loddebolter for å feste ledere mellom de enkelte solceller, man klistrer cellene opp på panelet for hånd, rammer skrues sammen, panelene håndvaskes og spenningen over den enkelte solcelle blir testet manuelt med to ledninger og et voltmeter.
 27. Hvis det dreier seg om et bruddstykke av et fordreid, dårlig avtrykk, har eksperten anledning til å hjelpe dataanlegget til å tolke avtrykket riktig ved å utfylle avtrykket manuelt.
 28. I INNHØSTINGEN skjer i september, og i Spania foregår den manuelt.
Similar words:
normanuell
swemanuell
swemanuellt
engmangel
engmantel
normandel
normanet
Your last searches:
 1. manueltLast searches

# NAL Term
1 Flag rascadura
2 Flag lot
3 Flag buttermilk
4 Flag rikedomar
5 Flag vel ansett
6 Flag klarera
7 Flag arrears
8 Flag employment
9 Flag etterlyse
10 Flag terms
11 Flag vara lämplig för
12 Flag destillationslokal
13 Flag fet
14 Flag proporcionar
15 Flag in reverse
16 Flag proklamere
17 Flag vekte
18 Flag havsväxt

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 841 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 965 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1612 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2933 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8903 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2605 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3193 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6120 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6935 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7513 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1655 - seconds.

mobiltelefon