logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for maritim:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
normaritim
enggeneral [a]: maritime
spageneral [a]: marítimo
swegeneral [a]: maritim
Wiki:Maritim (av latin mare som betyr hav) er et adjektiv for det som har med hav og sjøfart å gjøre. Uttrykket brukes i dag mest i tilknytning til shipping, for å understreke det internasjonale preget. Også brukt som navn på hoteller i typisk historiske sjøfartsbyer.
Example:
 1. Deifovos var registrert som et eget rederi, Deifovos Maritim Co., i Liberia.
 2. I den vestlige verden er det ikke tilstrekkelig forståelse for sjømilitære problemer og maritim strategi.
 3. Dersom de skal utføre disse planene, vil det si at våre brygger vil overlappe bryggene til Ullern Båtforening ved Maritim.
 4. Nedlegges mesteparten av sjømannsutdannelsen på Ekeberg, vil det være dødsstøtet for all maritim opplæring i hovedstaden.
 5. Se her, en modell av Roald Amundsens Gjøa, sier Erik Holter fra Maritim Modellklubb - og publikum på Min Hobby strømmer til.
 6. Skipsfartsland som Japan og VestTyskland satser ti ganger mer på maritim forskning enn Norge.
 7. Vår drøm er at norsk maritim virksomhet totalt sett blir erklært som et primært innsatsområde.
 8. 50 prosent av aksjene har Kristiansandfirmaet Maritim Hydraulic og 50 prosent har Kjell Aabakk.
 9. Andersen eier fra før Hotell Maritim i Flekkefjord og får nå i tillegg det største hotellet i nabobyen Farsund, melder Fædrelandsvennen.
 10. Arve Opsahl, som rekreerer efter en større ryggoperasjon, har nettopp vært nede og klappet på Caroline 4 i boblehavnen på Maritim i Frognerkilen.
 11. Bare SovjetUnionen kan gjøre krav på å ha en maritim policy, skriver artikkelforfatteren.
 12. Boheme Maritim, Åsv.
 13. De fleste av dere var i 1978 med på å få lagt Maritim Høyskole til Oslo, hvorfor står ingen frem og forsvarer skolens og mange av byens borgeres interesser ?
 14. De fleste større rederiene har utviklet sin aktivitet fra ren skipsfart til totalbegrepet maritim virksomhet som omfatter alt fra dykking, beredskapstjeneste offshore, boreog boligrigger, forsyningsskip, rørlegging på havbunen samt alle de spesialfrakter vi kjenner fra dagens skipsfrart.
 15. Deifovos Maritim Co. ble, sammen med en rekke andre mindre rederier, administrert av selskapet A. Bacolitsas Compania Naviera S.A i Pireus i Hellas.
 16. Det er disponent Tor Johannessen på Hotell Maritim i Flekkefjord som står bak den glitrende ideen til felles markedsføring.
 17. Det er ikke for ingenting at hun er begynt på maritim linje på Risøya Folkehøyskole dette året.
 18. Det første prøveprosjektet der man kan betale med minibankkort på hoteller og restauranter er denne uken startet i Hotell Maritim i Flekkefjord.
 19. Det første prøveprosjektet i Flekkefjord skjer i et samarbeide mellom Hotell Maritim og Flekkefjord Sparebank.
 20. Det gamle, hederskronede Akers mek. Verksted - sist Nyland Vest - og derefter nedlagt, skal igjen bli et sted for maritim virksomhet.
 21. Det som da blir igjen å sysle med for lærerkollegiet i Oslo blir en videregående maritim skole i nautiske fag som gir styrmannskompetanse av lavere grad, og det er denne undervisningen skolesjefen ønsker flyttet til Etterstad.
 22. Det vil ikke være mulig å drive en effektiv maritim undervisning andre steder enn på Ekeberg.
 23. Dette er også noen av årsakene til at den amerikanske kystvakt nylig testet Skyship 500 i rollen som maritim overvåkingsplattform.
 24. Dette er umulig, da vi i så fall måtte legge båter i to etasjer hos Ullern Båtforening ved Maritim, sier Lycke.
 25. Dette gjelder representanter for Nymo mekaniske verksted i Grimstad, Maritim Service i Kristiansand og Siemens i Trondheim.
 26. Dette har ført til at Texaco og Mobil ved Maritim på Drammensveien i tur og orden har tilbud om billigere bensin denne helg.
 27. Direktør Key Myhre Kay Myhre er ansatt som leder i Intertransport Ltd. Han har maritim utdannelse og kommer fra stillingen som direktør for Barber Wilhelmsen Agencies kontor i Jeddah.
 28. Efter finansrådmannens oppfatning bør det være mulig å lokalisere funksjoner av maritim, oljerelatert, kulturell og informasjonsmessig art til det område hvor forholdene naturlig ligger best til rette.
 29. Elektronikkbedriften Seagull i Horten har fått en kontrakt på fire millioner kroner for levering av en navigasjonssimulator til en maritim skole i Leningrad.
 30. Et hus som regnes som perfekt for utstilling av maritim og jordnær kunst.
Results found in Swedish dictionary
swemaritim
enggeneral [a]: maritime
norgeneral [a]: maritim
spageneral [a]: marítimo
Similar words:
normaritimt
engmaim
engmanikin
normaraton
normargin
normarina
normarine
Your last searches:
 1. maritimLast searches

# NAL Term
1 Flag papeleo
2 Flag plus
3 Flag apagarse gradualmente
4 Flag special delivery
5 Flag horticultor
6 Flag lop off
7 Flag mannequin
8 Flag kjemvaske
9 Flag prydelse
10 Flag skinnerlegger
11 Flag tener los ojos desorbitados
12 Flag diente canino
13 Flag dårskap
14 Flag tiltenke
15 Flag strejkdrabbad
16 Flag exiguity
17 Flag anglicismo
18 Flag kombattant

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 128 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 280 0 2022-10-17 23:14:50
röja 926 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2110 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7316 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1882 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2470 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5390 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6208 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6700 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1416 - seconds.

mobiltelefon