logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for martyr:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engmartyr
norman [n]: martyr [u]
woman [n]: martyr [u]
general [v]: marter
spaman [n]: mártir [m]
woman [n]: mártir [f]
general [v]: martirizar
sweman [n]: martyr [u]
woman [n]: martyr [u]
general [v]: martera
Synonyms:
 1. [n]: sufferer, victim [gt]
 2. [n]: victim [gt]
 3. [v]: kill [gt]
 4. [v]: martyrize, martyrise, torture [gt], excruciate [gt], torment [gt]
Derived terms:martyrdom, aksa martyrs brigades, al-aksa martyrs brigades, edward the martyr, martyr operation, martyrise, martyrize, martyrs of al-aqsa, saddam's martyrs, saint edward the martyr, st. edward the martyr
Wiki:A martyr (Greek: ??????, mártys, ""witness""; stem ??????-, is somebody who suffers persecution and death, a country or an organization, usually religious, political or rights.
Example:
 1. In a few moments youll become either a holy martyr or a dead witch.
 2. Tom is a martyr now.
Results found in Norwegian dictionary
normartyr
engman [n]: martyr
woman [n]: martyr
spaman [n]: mártir [m]
woman [n]: mártir [f]
sweman [n]: martyr
Derived terms:martyrskap, martyrdød
Wiki:Martyr (fra gresk ??????, 'vitne') er en person som gir sitt liv for sin religiøse tro eller for en spesiell sak. Historisk er begrepet særlig knyttet til kristendommen, spesielt til forfølgelsene i romersk tid og under misjonsarbeidet senere, men også i andre religioner er martyrbegrepet viktig.
Example:
 1. Pater Popieluszko var en martyr for kjærlighetens og sannhetens sak og han døde for disse verdier.
 2. Skulle denne rett mot formodning dømme Bratterud, har domstolen gjort ham til martyr, og det var vel ikke anmelderens hensikt.
 3. Ærlig talt, vi vet hvor vanskelig du har det, men hva har du egentlig igjen for å gjøre deg selv til martyr ?
 4. 90 prosent av Polens 37 millioner innbyggere er katolikker, og for dem er han allerede en nasjonal helt og martyr.
 5. Både da og senere er Augusto Pinochets junta, ikke minst i venstreorienterte menneskers bevissthet, blitt stående som et gjennomført symbol på reaksjonær undertrykkelse, mens Allende forlengst er gjort til martyr.
 6. Denne damen heter Martyr og er i syklubb.
 7. Der publikum derimot gir seg over i latter over hans humoristiske skuespill, kan ingen komme på å forestille seg forfatteren som noen filosof eller martyr.
 8. Det var en imponerende velorganisert, verdig og dypt rørende avskjed med den 37 år gamle pateren, som allerede efter den sjokkerende nyhet om hans bortførelse var blitt utropt til et symbol og en martyr.
 9. En annen leser spør hvorfor Storbritannia vil gjøre en martyr av Dikko, en mann som angivelig har tatt en milliard kroner fra det nigerianske folk.
 10. General og martyr Gjør kort greie for hovedtankene i denne teksten og drøft dem.
 11. General og martyr Sjefredaktør KJARTAN RØDLAND SYNSPUNKT Ein sommar for nokre år sidan fekk ein del menneske sjokk.
 12. Han forteller at St. Blaise var en biskop som levde i det som nå er Tyrkia, og at han ble martyr i året 316 f. Kr., under forfølgelsene mot kristne innledet av keiser Diokletian.
 13. Han uttalte efterpå på direkte spørsmål at han, på tross av at dommen gikk ham imot, ikke følte seg som noen martyr.
 14. Helt riktig er Karen Silkwood blitt fremstilt som et almindelig menneske med feil og mangler ; ikke som en martyr eller korsfarer, som enkelte feminist og antiatombevegelser har villet ha henne til.
 15. I Warszawa regner man med at den myrdede presten, som hans landsmenn nå bare omtaler som en martyr, vil bli begravet i hovedstaden og ikke på sitt hjemsted i nærheten av den østlige byen Byialistok.
 16. Mens gråtende kvinner og menn hørte på, hyllet en prest i sin preken Popieluszko som en martyr og rettet kraftige angrep på Polens ateistiske system.
 17. Nå spørs det om Bhindranwale vil få flere tilhengere som avdød martyr enn han hadde i levende live.
 18. Og hvis han ikke overlever bortførelsen som rystet polakkene for en uke siden - noe det er stor fare for - vil han dessuten bli martyr.
 19. Unngå polarisering i denne sak, unngå å gjøre Bratterud til martyr ved å dømme ham, unngå den samfunnsstrid som vil reise seg som en bølge ved en domfellelse !
 20. Vi visste bare at en martyr var kristen og ble spist opp av løver.
 21. Å være en martyr i Khomeinys og islams tjeneste var ikke bare en plikt og en ære, men en gave.
 22. Den drepte presten Jerzy Popieluszko var en martyr, sa kardinal Glemp.
 23. Jeg vil ikke spille rollen som martyr.
 24. Ansgar har nettopp utgitt en norsk oversettelse av Grazyna Sikorskas En martyr for sannheten, som handler om Jerzy Popieluszko, mordet på ham og den efterfølgende rettssak mot de ansvarlige bak det.
 25. Aquino er blitt en martyr, nesten en helgen.
 26. Blir det en gutt følger han henne, slik at han også kan delta i den revolusjonære kampen og kanskje bli martyr.
 27. Den unge pateren omtales åpenlyst som en martyr for Solidaritets ideer.
 28. Det var skribenten Urban som umiddelbart før den polskfødte pavens besøk i 1983 sterkt antydet at den katolske martyr Maxmiliam Kolbe - som ble skutt i dødsleiren Auschwitz - hadde nazistiske sympatier.
 29. Dette vil bare gjøre ham til martyr og en samlingsfigur for motstanden mot regjeringens politikk, blir det hevdet.
 30. En slik sammenligning mellom en geistlig som er blitt Solidaritets fremste martyr og fire mordere, betraktes som en grov fornærmelse.
Results found in Swedish dictionary
swemartyr
engman [n]: martyr
woman [n]: martyr
norman [n]: martyr
spaman [n]: mártir [m]
woman [n]: mártir [f]
Derived terms:martyrskap
Wiki:Martyr (av grekiska martys, genitiv martyros 'vittne'), blodsvittne, det vill säga den som med sitt liv fått plikta för sin tro. I nutida språkbruk används ordet i en bredare betydelse, avseende personer som dödats, straffats, utsatts för våld eller andra övergrepp på grund av sin grupptillhörighet eller sitt ideologiska engagemang.
Similar words:
normarter
swemartera
normarmor
swemarmor
spamanjar
normager
swemalör
Your last searches:
 1. martyr


Martyr was recognized as a English verb

Infinitive: (To) martyr
Gerundio: martyring
Past participle: martyred
Indikative
1. Present
 • i
  martyr
 • you
  martyr
 • he
  martyrs
 • we
  martyr
 • you
  martyr
 • they
  martyr
8. Perfect
 • i
  have martyred
 • you
  have martyred
 • he
  has martyred
 • we
  have martyred
 • you
  have martyred
 • they
  have martyred
2. Imperfect
 • i
  martyred
 • you
  martyred
 • he
  martyred
 • we
  martyred
 • you
  martyred
 • they
  martyred
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • i
  had martyred
 • you
  had martyred
 • he
  had martyred
 • we
  had martyred
 • you
  had martyred
 • they
  had martyred
4a. Future
 • i
  will martyr
 • you
  will martyr
 • he
  will martyr
 • we
  will martyr
 • you
  will martyr
 • they
  will martyr
11a. Future perfect or future anterior
 • i
  will have martyred
 • you
  will have martyred
 • he
  will have martyred
 • we
  will have martyred
 • you
  will have martyred
 • they
  will have martyred
Conditional
5. Conditional present
 • i
  would martyr
 • you
  would martyr
 • he
  would martyr
 • we
  would martyr
 • you
  would martyr
 • they
  would martyr
12. Conditional perfect
 • i
  would have martyred
 • you
  would have martyred
 • he
  would have martyred
 • we
  would have martyred
 • you
  would have martyred
 • they
  would have martyred
Subjunctive
6. Present
 • i
  martyr
 • you
  martyr
 • he
  martyr
 • we
  martyr
 • you
  martyr
 • they
  martyr
13. present perfect
 • i
  have martyred
 • you
  have martyred
 • he
  have martyred
 • we
  have martyred
 • you
  have martyred
 • they
  have martyred
past
 • i
  martyred
 • you
  martyred
 • he
  martyred
 • we
  martyred
 • you
  martyred
 • they
  martyred
plu
 • i
  had martyred
 • you
  had martyred
 • he
  had martyred
 • we
  had martyred
 • you
  had martyred
 • they
  had martyred
Imperative
Affirmative
 • you
  martyr!
 • we
  Let's martyr!
 • you
  martyr!
Negative
 • you
  don't martyr! (do not martyr)!
 • you
  don't martyr! (do not martyr)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag släppa av
2 Flag sculptural
3 Flag protestation
4 Flag ajuar de niño
5 Flag biträdande justitiekansler
6 Flag electromotive
7 Flag beady
8 Flag omvisning
9 Flag allviter
10 Flag fläcka
11 Flag go
12 Flag diseminar
13 Flag träig
14 Flag trickle
15 Flag something
16 Flag förr
17 Flag myllra av
18 Flag skirmish

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 787 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3765 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 910 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1581 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4430 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5321 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5643 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4729 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5295 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9412 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1102 - seconds.

mobiltelefon