logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for maskinskrevet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
normaskinskrevet
engtekst [a]: typewritten
spatekst [a]: escrito a máquina
swetekst [a]: maskinskriven
Example:
  1. 3500 i grubegangen 18. oktober ble en maskinskrevet Bekjentgjørelse slått opp på stolper i Kirkenes og ellers i SørVaranger.
  2. Ordene efterfølges av et hvitt maskinskrevet ark.
  3. Grunnen til at jeg gikk med på denne aksjonen, var at det i Alta var tale om overgrep mot de samiske rettigheter, sa Somby, og leste derefter opp to og en halv side maskinskrevet tekst som han hadde forfattet hjemme i Sirma.
  4. De ble først maskinskrevet efter at Treholt hadde gått igjennom kladden og rådført seg med sin advokat.
  5. Kopiene av de to brev viser imidlertid at president Tsjernenko ikke hadde undertegnet brevet til Traktat Nå, men at det er et maskinskrevet brev med presidentens navn maskinskrevet nederst.
Similar words:
normaskinskrive
normaskinskriver
swemaskinskriven
swemaskinskrivare
engmain street
normaskinkode
normaskinskriverske
Your last searches:
  1. maskinskrevetLast searches

# NAL Term
1 Flag parapsykologi
2 Flag cerda
3 Flag utsmycka
4 Flag astonish
5 Flag karcinogen
6 Flag enkelt
7 Flag sticka emellan
8 Flag diagnose
9 Flag for mye
10 Flag raserianfall
11 Flag altstämma
12 Flag sjofel
13 Flag halvö
14 Flag forståelse
15 Flag understate
16 Flag destined for
17 Flag velordnet
18 Flag carbolic

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 272 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 115 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 781 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3543 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4380 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 4565 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 3768 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 4356 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 7469 3 2019-01-21 15:13:34
Guisos 4319 0 2018-09-06 13:21:53

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1013 - seconds.

mobiltelefon