logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for matjord:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
normatjord
enggeneral [n]: topsoil
hagebruk [n]: humus
jord [n]: earth, ground, soil
spageneral [n]: mantillo [m], capa superficial [f]
hagebruk [n]: humus [m]
jord [n]: tierra [f], suelo [m]
swegeneral [n]: matjord
hagebruk [n]: mylla
Example:
 1. Efter en enkel behandling brukes massene til jordforbedring rundt om i byen og til produksjon av matjord.
 2. Første betingelse for en vellykket avling er at kjøkkenhaven har lys, sol og fremforalt god jord - såkalt matjord.
 3. Helt fra begynnelsen er det viktig å ta vare på matjord og å legge massene på rett plass med en gang.
 4. Jorda på Skøyen Vest er god matjord.
 5. Multipliser tallene og du får, hvis vi regnet riktig, 4000 kbm matjord, som spas tilbake i byens blomsterbed.
 6. Når matjord blir lagt under asfalt eller blir byggegrunn, kan vi ofte spørre om planleggerne virkelig vet hva de driver med.
 7. Slammet kan også bli svært god matjord, sier Vigerust.
 8. Stenog grusmasse skal fylles inntil forskalingen, og over åpningen skal det legges et lokk, som så skal dekkes med matjord for at det ikke skal se for gale ut, som avisen skriver.
 9. Sønn av gårdens eier, Lars Harald Weydahl, sier at man har forsøkt å bevare det som karakteriseres som Drammens beste matjord og frukthave, gjennom alle lovlige kanaler.
 10. TVprogrammet inneholdt også en mystisk filosofi om den friske og levende matjord som ble død og giftig ved gjødsling og annen kunstig preparering.
 11. Aksjon Jordvern demonstrerer mot at 200 dekar god matjord på Helle i Halden skal bygges ut til transportterminal.
 12. Aksjonen, som er satt i gang av studenter ved Landbrukshøgskolen på Ås, skal trille en trillebår med god matjord fra Helle ved Halden til Oslo i tiden 15. februar til 18. februar.
 13. Derefter et lag mose, og over den heller man god matjord.
 14. Det er blitt bygget noen lave murer og tilført matjord for å få i stand en brem å plante på.
 15. Det er sjølvsagt store skilnader i korleis vi må vurdere olje og matjord.
 16. Dette vil knapt skje med matjord fordi ikkje all jord er utsett for sterk erosjon.
 17. Du kan også tilføre matjord i en tykkelse på 1015 cm.
 18. Du må ha god matjord for krevende blomsterløk som f. eks. tulipaner.
 19. Erosjon og tap av matjord på annen måte fører videre med seg konflikter og vold.
 20. Et trillebårlass matjord fra det planlagte utbyggingsområdet på Helle ved Halden ble idag overlevert Stortinget og Miljøverndepartementet.
 21. Etterkvart som oljeeventyret nærmar seg slutten, vil matjord stige drastisk i verdi.
 22. For det første er matjord ein mykje viktigare ressurs enn olje.
 23. Idag bruker man like ofte matjord, gjerne oppblandet med sand, og sår gressfrø.
 24. Kræmmern hentet matjord med lektere, og plantet småbjerk og furu til pryd for omgivelsene.
 25. Likevel vil store mengder av verdens matjord gå tapt dersom det ikkje raskt blir sett i verk tilstrekkelege tiltak for jordvern.
 26. Mange reknar matjord som ein varig ressurs.
 27. Matjord er nødvendig for at de fleste planter skal vokse, og det er innholdet av døde planterester som skiller matjorden fra den ufruktbare mineraljorden under.
 28. Med dette årlege tapet vil all matjord vere borte på omlag 150 år.
 29. Medlemmer av jordverngruppen Aksjon Jordvern på Landbrukshøyskolen begynte turen til Oslo og statsråd Rakel Surlien med et trillebårlass matjord fra jordbruksarealet hvor det er planlagt å bygge en stor terminal.
 30. Men vi kan ikkje overleve på jorda utan matjord.
Results found in Swedish dictionary
swematjord
enggeneral [n]: topsoil
norgeneral [n]: matjord
spageneral [n]: mantillo [m], capa superficial [f]
Wiki:Matjord kallas den övre mullrika delen av åkermarken, som sträcker sig ner till plogsulan. Under plogsulan återfinns alven. Matjorden innehåller större delen av markens växtnäring och de flesta av markens mikrober, speciellt på sandjordar och grovmojordar.
Similar words:
swematbord
engmajor
normajor
swemajor
swematmor
engmallard
engmangold
Your last searches:
 1. matjordLast searches

# NAL Term
1 Flag discrete
2 Flag hålla sig utanför
3 Flag elektromagnet
4 Flag addera
5 Flag acquire
6 Flag være kjøpegal
7 Flag syncopation
8 Flag self-controlled
9 Flag wide-awake
10 Flag elektriker
11 Flag stokke om
12 Flag pupp
13 Flag ours
14 Flag hinna
15 Flag owing to
16 Flag maestro
17 Flag stormhatt
18 Flag be closely related

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 570 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 708 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1345 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2616 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8213 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2327 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2918 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5836 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6655 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7182 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1393 - seconds.

mobiltelefon