logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for matrikkel:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

normatrikkel
enggeneral [?]: plot
spageneral [?]: parcela
swegeneral [?]: tomt
Synonyms:diskografi, gratulatoria, indeks, innholdsfortegnelse, inventarium, inventarliste, jordebok, kalendarium, kart, kartotek, katalog, kataster, kokordans, kompilasjon, liste, manntall, nota, oppgave, oppsett, protokoll, register, registrant, rulle, sekvens, tabell
Wiki:En matrikkel (av latin: matricula = register) er et offentlig register over grunneiendommer (eiendomsregister). Alle land med et kapitalistisk styresett har et slikt eiendomsregister, som opprinnelig var innført for å foreta skattlegging av eiendommer på landet (ikke alltid i byene). Den engelske Domesday Book er blitt regnet som verdens eldste, virkelige matrikkel.
Example:
  1. I 1863 hadde Stortinget vedteke at det skulle lagast ein ny matrikkel.
  2. Ifølge Matrikkel over Den Norske Frimurerorden 1984 / 85, finnes det idag 64 prester med 8. eller høyere grad.
Similar words:
swematrikel-
swemateriel
normarked
normagiker
swemadrigal
normaismel
swematerial
Your last searches:
  1. matrikkelLast searches

# NAL Term
1 Flag jeep
2 Flag vindstöt
3 Flag hodetelefon
4 Flag omreisende
5 Flag godkjent
6 Flag gilla
7 Flag roerske
8 Flag gjenkjenne
9 Flag fjøs
10 Flag skipslast
11 Flag utilgjengelig
12 Flag chuck away
13 Flag incorruptible
14 Flag glassveranda
15 Flag ända tills nu
16 Flag sats
17 Flag skrikande
18 Flag jevn flate

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 487 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3309 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4119 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 4292 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 3512 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 4097 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 6885 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 4079 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4767 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 7468 2 2019-10-16 14:50:03

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1045 - seconds.

mobiltelefon