logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for meddelelse:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
normeddelelse
engcommunication [n]: message, communication [formal]
ord [n]: notification [formal], notice
business [n]: memorandum, memo
spacommunication [n]: recado [m], mensaje [m]
ord [n]: notificación [f], aviso [m]
business [n]: memorándum [m], nota [f]
swecommunication [n]: meddelande
Synonyms:
 1. akkreditiv, attest, aval, budskap, bulletin, deklarasjon, dekret, erklæring, fullmakt, kommuniké, kunngjøring, manifest, melding, opprop, oppslag, ordre, program, programerklæring, proklamasjon
 2. anvisning, beskjed, data, empiri, etterretning, forklaring, fotnote, henvisning, illustrasjon, info, informasjon, kjennskap, kommentar, note, opplysning, tips, underretning, vink
 3. beretning, brev, bud, formidling, fortelling, hemmelighet, historie, korrespondanse, notat, pressemelding, rapport, reklame, rykte, sladder
Derived terms:meddelelse om det motsatte, kanal for meddelelser
Example:
 1. Det samme gjelder den som uberettiget skaffer seg adgang til innholdet av en lukket meddelelse eller opptegnelse når det regulært bare er tilgjengelig ved hjelp av særskilt utstyr for tilkopling, avspilling, gjennomlysning, avlesning eller lignende.
 2. Jo... altså, vi har fått meddelelse fra Rikspolitisjefen om at vi ikke kan få vår nye mann før om fem uker, sa han.
 3. Anskaffelsesmuligheten bortfalt efter noen måneder definitivt, ifølge meddelelse fra generaldirektøren fra De statlige arkiver i Bayern om at det fra høyere hold var nedlagt forbud mot å sende dette ømfintlige materialet til utlandet.
 4. Bakgrunnen for artikkelen er en meddelelse om at de store tannpastaprodusenter angivelig driver et stort anlagt salgsopplegg i Afrika i områder som har for høyt fluornivå i sitt drikkevann.
 5. De venter imidlertid på den offisielle meddelelse fra Oslo, som sannsynligvis kommer en av de nærmeste dager.
 6. Den 11. desember sendte Galilei en skriftlig meddelelse til en venn i Praha, Giuliano de Medeci.
 7. Den 57 år gamle prinsgemalen har gjenopptatt sine offisielle gjøremål og vil med det første arbeide på full tid igjen, heter det i en offisiell meddelelse fra regjeringen i Haag.
 8. Den daglige drift i Simon Spies reiseselskap vil fortsette som før, heter det i en kort meddelelse fra Janni Spies og ledelsen av selskapet.
 9. Derfor er det alltid med sterkt ubehag man mottar en effektiv meddelelse i posten om at man har reservert time hos tannlegen.
 10. Det er ikke sagt noe om hvorvidt Shultz bragte med seg noen meddelelse fra Duarte, men det synes klart at han reiste til Managua i full forståelse med El Salvadors nyinnsatte president.
 11. Det var blitt avbrutt av en mann i det øyeblikk da han fikk en meget ubehagelig og skremmende meddelelse.
 12. Efter denne meddelelse reiste Tagankas skuespillere seg som en mur til forsvar av sin Petrovitsj, som Ljubimov kjærlig blir tiltalt av sine skuespillere og medarbeidere.
 13. For å få utbytte av kurset bør deltagerne ha noe erfaring fra teater, fysisk meddelelse eller dans, opplyses det fra Danseloftet.
 14. Forøvrig skal vi også sende ut en meddelelse med regningsutskriften til de abonnenter saken gjelder.
 15. Hva den svenske regjerings engasjement angår, sier Pedersen at dette riktignok ble besluttet 1. november, men at Norsk Polar Navigasjon avventet en skriftlig meddelelse fra Sverige før selskapet fant det riktig å gå offentlig ut med nyheten.
 16. Høyere prioritet var f. eks. gitt en meddelelse om at det vil bli arrangert en pressereise til et område der pandabjørnen trues av sultedød.
 17. I 1984 er det kommet en meddelelse fra Skottland som også viser at langvarig østrogenbehandling har en gunstig effekt på forskjellige fraksjoner av blodets fettstoffer hvilket vil beskytte de postmenopausale kvinner mot dødelig hjerteinfarkt.
 18. I det samme Numer af Verdens Gang, hvor Bjørnstjerne Bjørnson er ude og vrøvler om Vicekongedømmet Norge og Vicekongedømmet Irland serverer Redaktionen, som nok kjender sit Publikum, følgende barske Meddelelse, det siger at have modtaget fra Stockholm 24.3.84.
 19. IFA ba igår om at deres aksjer ble suspendert, og den meddelelse som ble gitt til meglerapparatet var at man hadde innledet forhandlinger om salg av divisjonen IFA Electric.
 20. Ifølge den offisielle meddelelse uttrykte Glemp og Jaruzelski sin uro over rustningskappløpet.
 21. Ifølge meddelelse i Aftenposten 11. mai har visse kirke og kristenledere den dag henvendt seg til Stortingets presidentskap med et atombrev - som et mottrekk mot en tidligere henvendelse fra en tverrpolitisk gruppe kristne til utenrikskomiteens formann.
 22. Legasjonen ville derfor i løpet av få dager gi en formell meddelelse når han var reist.
 23. Norsk Polar Navigasjons styreformann Gunnar S. Pedersen sier i en kommentar til Aftenposten at samarbeidsprosjektet med svenskene var offentlig kjent gjennom presseomtale og gjennom muntlig meddelelse til Børsen lenge før den offisielle meddelelsen av 15. november.
 24. Og man måtte ha hatt ytterligere 15 000 kvm til disposisjon hvis man skulle fått plass til alle de interesserte utstillere som står på venteliste, heter det i en meddelelse fra messeledelsen.
 25. Også ved flytting eller opphør skal etaten ha skriftlig meddelelse.
 26. Senest i den rekken kommer nå forsikringsselskapet Norge med en meddelelse om at selskapet går inn for å foreta en kapitalutvidelse og aksjesplitt.
 27. To uker senere fikk han meddelelse fra undervisningsministeren om at han ikke kunne fortsette studiet.
 28. Uoffisielt skal Mitterrandbesøket ha vært fastsatt til siste halvpart av juni, men på grunn av det sterke politiske spill som åpenbart foregår bak kulissene, er det ikke kommet noen offisiell meddelelse fra Elyseepalasset om og når besøket skal finne sted.
 29. Med bøter eller fengsel inntil 2 år straffes den som ved uttalelse eller annen meddelelse som fremsettes offentlig eller på annen måte spres blant almenheten, truer, forhåner eller utsetter for hat, forfølgelse eller ringakt en person eller en gruppe av personer på grunn av deres trosbekjennelse, rase, hudfarge eller nasjonal eller etnisk opprinnelse.
Similar words:
normeddele
normedfølelse
swemeddelande
engmeddle
engmeddler
engmeddlesome
normed belte
Your last searches:
 1. meddelelseLast searches

# NAL Term
1 Flag deference
2 Flag dehydrering
3 Flag bade
4 Flag bala
5 Flag extinguish
6 Flag gå till överdrift
7 Flag raffinerad
8 Flag denigrate
9 Flag desconocer
10 Flag commissary
11 Flag forgo
12 Flag detonar
13 Flag bronceado
14 Flag undesirable
15 Flag lykkeønske
16 Flag pequeña
17 Flag leave a lasting impression
18 Flag inn i

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 907 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1035 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1680 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2991 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8987 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2667 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3261 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6184 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6996 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7575 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2347 - seconds.

mobiltelefon