logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for medlem:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
normedlem
engperson - mann [n]: member
person - kvinne [n]: member
spaperson - mann [n]: miembro [m]
person - kvinne [n]: miembro [m]
sweperson - mann [n]: medlem
Derived terms:akademimedlem, bli medlem, jurymedlem, klanmedlem, kommisjonsmedlem, kongressmedlem, medlem av kystvakten, medlem av overhuset, medlem av underhuset, medlemstall, medlemsavgift, medlemsskap, parlamentsmedlem, rådsmedlem, riksdagsmedlem, stammemedlem, styremedlem, være medlem av, fagforeningsmedlem, forsamlingsmedlem, medlemskontingent, medlemskap, bandmedlem, kormedlem, orkestermedlem, bandemedlem, familiemedlem, regjeringsmedlem
Wiki:Medlem kan bety - et menneske som er med i en forening, en gruppe, en klubb, en organisasjon, et utvalg, et lag eller lignende. - et synonym til element når det i matematikk er snakk om et objekt som er med i en mengde.
Example:
  1. Er du et medlem av denne society-en?
  2. Den gode oversetter er den som lik en makk kan krype med velbehag rundt i forfatterens hjernegrøt og ta veien ut gjennom tungen for å få bekreftet sine smaksinntrykk og deretter avsette velformede spor på linje etter linje, ark etter ark, til siste side er ferdig – og han igjen blir seg selv og som medlem av den minste og minst påaktede lavtlønnsgruppe melder seg til ny, glad innsats for Guds stedfortredere på jorden, forleggerne.
  3. Han var et medlem av en sosial elite heller enn de brede lag av folket.
Results found in Swedish dictionary
swemedlem
engperson - man [n]: member
person - kvinna [n]: member
norperson - man [n]: medlem
spaperson - man [n]: miembro [m]
person - kvinna [n]: miembro [m]
Derived terms:akademimedlem, bli medlem, jurymedlem, klanmedlem, kommissionsmedlem, medlem av kustbevakningen, medlem av överhuset, medlem av underhuset, medlemsantal, medlemsavgift, medlemskap, rådsmedlem, stammedlem, styrelsemedlem, vara medlem av, familjemedlem, yngre medlem, övertala till medlemskap
Wiki:En medlem är en person som är verksam inom en organisation. För att bli medlem i en organisation ansöker personen i fråga om medlemskap.
Similar words:
engmedley
swemedley
engmeddle
engmeddler
engmedium
engmedlar
normedium
Your last searches:
  1. medlemLast searches

# NAL Term
1 Flag schizophrenia
2 Flag med självaktning
3 Flag driv
4 Flag lucubración
5 Flag wallop
6 Flag være i valgets kval
7 Flag göka
8 Flag arrack
9 Flag voksenopplæring
10 Flag utövande
11 Flag være resultatet
12 Flag gyttja
13 Flag calderón
14 Flag angrende
15 Flag räkning
16 Flag fargeskjær
17 Flag efterfölja
18 Flag icke rätt

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1407 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1534 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2081 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3347 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9502 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3153 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3841 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6595 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7337 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7973 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2132 - seconds.

mobiltelefon