logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for melankoli:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
normelankoli
engpsychology [n]: melancholia [formal]
følelsesmessig tilstand [n]: blue devils, blues [informal]
feelings [n]: melancholy [formal]
spapsychology [n]: melancolía [m]
følelsesmessig tilstand [n]: melancolía [f], nostalgia [f]
feelings [n]: melancolía [f]
swepsychology [n]: melankoli
Synonyms:bedrøvelse, beklagelse, bekymring, elendighet, fortvilelse, gremmelse, gråt (og tenners gnissel), håpløshet, kummer, kval, kvide, lidelse, malurt, nedslåtthet, nedstemthet, pine, plage, smerte, sorg, sut, sørgmodighet, tristhet, tyngsel, vemod
Wiki:Melankoli (Gresk ??????????) er en form for dyp depresjon og inngår i gruppen psykiske sykdommer, som berører stemningsleiet - de affektive syndromene. Ordet kommer av gresk melas (= svart) og choli (= galle), basert på antikkens lære om de fire kroppsvæskene som var i balanse hos friske mennesker - hjertets blod, hjernens slim, leverens gule galle og miltens svarte galle. Det finnes ingen svart galle, men den ble like fullt beskrevet som «så tykk og klebrig» at legene så vidt kunne tappe den ut.
Example:
 1. Den er derfor minst av alt preget av koketteri, men mest av den gjennomskuende melankoli som : oversatt til det kunstneriske, heller higer mot stillebenet enn slagmaleriet som form, og hvor virkemidlene heller er balansens ro, en viss gratie, harmonisk atmosfære - men han erkjenner også at dette mest lar seg sammenligne med den stillhet som hersker i en orkans sentrum.
 2. Denne motsetningen spilles ut i en stille melankoli over de gleder han ikke riktig våget å ta med seg.
 3. En gjennomgangsfølelse av melankoli bor i dem.
 4. Fra førstesatsens enkle, men rytmisk aparte tema, svellet musikken opp til et fyldig klangpanorama der den slaviske melankoli får utfolde seg i relieff til mer dramatiske og lidenskapelige høydepunkter.
 5. Gretelill Tangen er en poetisk lysende Aksinja, med en genuin melankoli.
 6. Han plasserte gjerne kameraøyet i øyenhøyde for den som sitter på en matte i et japansk hjem, som gjest, og ubevegelig observerer det som skjer, et uttrykk for buddhismens mono no awarëbegrep, den sympatiserende melankoli over tingenes iboende ondskap som fører til at man sluttelig hever seg over det hele.
 7. Hovedverket var Rachmaninovs symfoni nr. 2 emoll fra 1897, mesterlig utformet, rikt på romantisk sødme og velklang, men i hovedsak en annenhånds tysk senromantikk tilsatt en porsjon slavisk melankoli.
 8. Hun var et oppkomme av gjøglerglede, av stille melankoli, av snerten parodi og fandenivoldsk karikering.
 9. Kameraet bryter seg suggrererende gjennom et fengselslignende vindu og ut i et landskap hvor det er lyst, varmt, nesten vektløst - en tilstand langt borte fra filmdikterens sedvanlige melankoli.
 10. Melankoli - et litografi fra 1970 - kunne også båret titelen Goethe i romalderen eller Ånd og teknikk.
 11. Men bak den sprudlende vin og de mange forkledninger lurer en viss melankoli.
 12. Men er ikke melankoli som fenomen også et stadium av kjærlighetens og den skapende strebens fortvilelse ?
 13. På andre mennesker ville kanskje ikke mine opplevelser ført til depresjon, jeg har antageligvis anlegg for melankoli.
 14. Som hos Tsjekhov dreier det seg om en komedie med sterkt tragiske undertoner - man kunne gjerne karakterisere Skogen som en komedie om det tragiske, med en klangbunn av russisk melankoli.
 15. En dyp melankoli gjennomstrømmer den som fikk oppleve ham.
 16. En liten følelse av melankoli sniker seg med på runden i Norsk Sjøfartsmuseum på Bygdøy.
 17. Følelseinnholdet er av en stille melankoli, enslags elegisk surrealisme.
 18. Kanskje visste ikke alle at Halfdan Rasmussen eide dette talentet for melankoli, han som helst har latt seg bemerke som standhaftig frihetsforkynner under krigen og som underfundig lekende poet siden.
 19. Likevel finner vi altså dypere klager av melankoli enn vi er vant til, ikke minst formidlet gjennom Svein Gundersens meget profesjonelle musikk som også har lånt øre til Leonard Cohens nesten religiøse farvede tristesse.
 20. Man skulle tro at tristessen ville ta fullstendig overhånd om foreldrene til et slikt barn også var preget av melankoli.
 21. Men den er som nevnt også trukket gjennom et filter av tristesse og melankoli.
 22. Narrens melankoli Jeg savner Sverre Udnæs veldig, som instruktør og som venn.
 23. På den ene side lyse og fremtidsrettede visjoner og optimisme, på den annen side dyp melankoli og depresjoner.
Results found in Swedish dictionary
swemelankoli
engpsychology [n]: melancholia [formal]
känslomässigt tillstånd [n]: blue devils, blues [informal]
feelings [n]: melancholy [formal]
norpsychology [n]: melankoli
spapsychology [n]: melancolía [m]
känslomässigt tillstånd [n]: melancolía [f], nostalgia [f]
feelings [n]: melancolía [f]
Synonyms:
 1. deprimerande, ledsam, sorglig, svårmod, trist, nedslående, bedrövad, grå, tråkig, ledsen, nere, butter, melankolisk, nedtryckt, vemodig, svårmodig, glädjelös, sorgsen, tungsint, förstämd, nedstämd, moloken
 2. dyster, missmod, tungsinne
 3. dysterhet, sorgsenhet
Derived terms:melankolisk, melankolis
Wiki:Melankoli (från grekiskans ??????? ????? mélaina chólos, 'svart galla') är en form av djup depression och ingår i gruppen psykiska sjukdomar som berör stämningsläget - de affektiva syndromen.
Similar words:
swemelankolis
normelankolsk
swemelankolisk
engmelancholia
swemetanol
spametanol
engmelancholy
Your last searches:
 1. melankoliLast searches

# NAL Term
1 Flag gainful
2 Flag plataforma
3 Flag utgå
4 Flag gjøre til syndebukk
5 Flag motocicleta
6 Flag a lot of
7 Flag give strength to
8 Flag pernickety
9 Flag kompression
10 Flag prominente
11 Flag paleolittisk
12 Flag kjol
13 Flag åtte hundre
14 Flag skunk
15 Flag muse
16 Flag fruktbarhet
17 Flag riva
18 Flag cockcrow

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 330 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 2206 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 588 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1241 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4103 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4980 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5242 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4349 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4972 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8814 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1480 - seconds.

mobiltelefon