logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for mellom:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
normellom
engposisjon [o]: between, in the middle of, among, amid [formal], amidst [formal], mid [literature], midst [literature], betwixt [literature]
general [a]: intermediate, middle
behavior [a]: moderate, middle-of-the-road
spaposisjon [o]: entre, en medio de
general [a]: intermedio, intermediario
behavior [a]: moderado
sweposisjon [o]: mellan
general [a]: mellan-
Synonyms:blant, hos, iblant, innen, innenfor, inter, sammen med, ved
Derived terms:innimellom, imellom, gå i trafikk mellom, lite mellomrom, med… mellomrom, mellomalderen, mellom departementene, mellom seksti og sytti år gammel, mellom ulike raser, mellomakt, mellombrunt, mellomgulv, mellommann, mellomlanding, mellomanliggende, mellommåltid, mellomrom, mellomanslag, mellomspill, mellomstatlig, mellomtid, mellomvekts-, plassere med avstand mellom, plassere med mellomrom, oss imellom, slites mellom to ting, stikke imellom, være klemt mellom, mellomlande, en gang imellom, i mellomtida, i mellomtiden, komme mellom, lage mellomrom, mellom-, mellom kjønnsorganet og anus, mellom ribbeina, mellom øyenbryna, mellometasje, mellomkomst, mellomliggende, mellomline, mellomnavn, mellompersonlig, mellomregional, mellomregjering, mellomting, sette imellom, mellomfag, med halen mellom beina, [Show less / more]
Example:
 1. Du må lese mellom linjene.
 2. Selv nå, mange år etter den kalde krigen, er der fortsatt mye bitterhet mellom tyskere og russere, spesielt i områder som ble okkupert av Sovietunionen.
 3. Det er en markant forskjell mellom de to.
 4. Funksjonene sinus og cosinus antar verdier mellom -1 og 1.
 5. Se for deg, for argumentets skyld, en stammegruppe der insest mellom mor og sønn var anerkjent.
 6. Tom vet ikke forskjellen mellom Irak og Iran.
 7. Når en kvinne har valget mellom kjærlighet og rikdom, forsøker hun alltid å velge begge deler.
 8. Denne filmen handler om viktigheten av balanse mellom natur og fremgang.
 9. Balansen mellom feminin og maskulin energi er viktig.
 10. Når folk begynner å trekke en sammenligning mellom seg og de andre som allerede har oppnådd en suksess, så er dette for dem en sterkt demotiverende faktor.
 11. Når folk begynner å trekke en sammenligning mellom seg og de andre som allerede har oppnådd en suksess, så har det for dem en sterkt demotiverende effekt.
 12. Hvorfor jeg skriver dette? Fordi den russiske nasjonen er i en svært farlig situasjon, på alle måter. Av denne grunn er det nødvendig å finne et kompromiss mellom tilhengerne av ulike ideologiske overbevisninger.
 13. Det er en stor forskjell mellom det å lære seg et språk for å forstå det eller kunne si ting etter behov, og det å ville tilegne seg et andrespråk for å kunne snakke fritt, nesten som på ditt første språk, morsmålet.
 14. Vi må finne en balanse mellom problemer og løsninger.
 15. Hver person må finne en balanse mellom problemer og løsninger.
 16. Hvordan kan vi få til en balanse mellom arbeid og privatliv?
 17. Rhinen er grensen mellom Frankrike og Tyskland.
 18. Rhinen renner mellom Frankrike og Tyskland.
 19. Sveits ligger mellom Frankrike, Italia, Østerrike og Tyskland.
 20. Halsen er organet som sitter mellom kroppen og hodet.
Similar words:
engmellow
normellom-
engmelon
normedlem
normelon
spamella
spamellar
Your last searches:
 1. mellomLast searches

# NAL Term
1 Flag silicate
2 Flag lie detector
3 Flag undanhöll
4 Flag adjure
5 Flag inevitabilidad
6 Flag stay after school
7 Flag protector
8 Flag anställa personal till
9 Flag stage director
10 Flag sjaskete
11 Flag skamløs
12 Flag växthus
13 Flag hectárea
14 Flag bygge
15 Flag disponert
16 Flag ståke
17 Flag løft
18 Flag møydomshinne

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 556 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1333 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2606 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8195 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2318 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2907 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5825 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6642 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7167 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1884 - seconds.

mobiltelefon