logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for mengde:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
normengde
engquantity [n]: lot, multitude
antall [n]: quantity, amount, number, volume
bushel [n]: bushel, large amount, mass
masse [n]: caboodle, lot
spaquantity [n]: gran cantidad [f], multitud [f]
antall [n]: cantidad [f], número [m]
bushel [n]: montón [m], cantidad [f], tonelada [f]
masse [n]: rollo [m], conjunto [m]
swequantity [n]: mängd
Synonyms:
  1. andel, bit, del, dose, fragment, komponent, kvanta, lapp, part, rasjon, stubb, stump, stykke
  2. avstand, bredde, dimensjon, dybde, flatemål, forhold, grad, hulmål, høyde, lengde, lengdemål, mål, omfang, porsjon, skala, størrelse, tykkelse
Derived terms:bestemme mengden av, en stor mengde av, i hvilken mengde, i en viss mengde, uendelig mengde, regnmengde, skrikende folkemengde, angi mengden av, femdobbel mengde, folkemengde, tilstrekkelig mengde, produksjonsmengde, tillatt produksjonsmengde, en mengde, mengdevis, mengderegulering
Wiki:En matematisk mengde er en veldefinert samling objekter, og som begrep er det et av de viktigste og mest grunnleggende i matematikk. Mengdelære ble først utviklet på slutten av 1800-tallet, men er en del av grunnlaget for moderne matematikk. Mange andre matematiske størrelser blir definert ved hjelp av mengder.
Example:
  1. Han kastet en mengde gamle brev.
  2. Vis at P er en delvis ordnet mengde.
  3. En viss mengde frie radikaler er både viktig og ufarlig. Frie radikaler er for eksempel med på å bekjempe infeksjoner.
  4. I leiligheten fant vi store mengde tyvgods.
  5. Her er stor mengde av mindre feil og ørsmå misforståelser som fordreier originalsetningens mening.
Similar words:
swemened
engmend
spamenaje
normegle
spamenda
spamente
engmenace
Your last searches:
  1. mengdeLast searches

# NAL Term
1 Flag emphasis
2 Flag städ
3 Flag ridå
4 Flag standby
5 Flag kommunalisere
6 Flag garantere
7 Flag make full
8 Flag befinne seg
9 Flag på ett litet kick
10 Flag set
11 Flag polyglot
12 Flag emellertid
13 Flag bagasjerom
14 Flag bleckblås
15 Flag så att säga
16 Flag smaskigt
17 Flag fall out
18 Flag batallador

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 976 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1113 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 1362 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1195 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 1805 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 2998 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 1862 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2123 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 4508 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 4596 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2019 - Page generated in 0.1778 - seconds.

mobiltelefon