logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for menig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
normenig
engmillitærisk [n]: private, private soldier
spamillitærisk [n]: soldado raso [m]
swemillitærisk [n]: menig
Synonyms:artillerist, dragon, gardist, grenader, hugav, husar, infanterist, ingeniørsoldat, kanonføde, kavalerist, kongens kar, kriger, krigsmann, landsknekt, legionær, medkjemper, militær, ninja, rekrutt, samurai, sappør, slagsbror, slåsskjempe, soldat, voldsmann
Derived terms:menige, menighet, menighetshus, menighetsråd, menighetsstyre
Wiki:Menig er den laveste militære graden i Norge. Betegnelsen er i bruk med noe forskjellig betydning i andre deler av verden.
Example:
 1. Det har hendt at en menig kvinne ble gravid med en gast.
 2. Intet har endret vårt forsvar til de grader som den idag utstrakte bruk av kvinner, sier Vessey, som innledet sin karriere i hæren som menig soldat for 45 år siden.
 3. Jeg har i alle år som sjef hatt stor glede av at jeg kjente mine medarbeidere og etaten fra min tid som menig.
 4. Med unntak av Kirsti Jaråker ga ingen av formannskandidatene utrykk for at de var interessert i en plass som menig styremedlem.
 5. Vi har faktisk en menig ombord som helt frivillig forlenger sin verneplikt med tre måneder for å få være med.
 6. Barzel var dengang avhengig av hjelp fra andre, sa Biedenkopf, for igjen å kunne komme i gang med et inntektsbringende yrke ved siden av virksomheten som menig medlem av parlamentet.
 7. Børre Rognlien, neppe aktuell som menig styremedlem.
 8. Da Pedersen, som menig komitemedlem ifjor, utgjorde sin sjettedel av barnetogets fortropp, følte hun sterkere trang til å funksjonere blant de handicappede enn å fullføre runden.
 9. Den 30 år gamle Hezekiah Ochuka, en menig fra det kenyanske flyvåpen, ble funnet skyldig i forsøk på statskupp av militærretten i Kenya.
 10. Den første premiereforestilling denne sesong i Teatret på Torshov blir 4. oktober med Georg Büchners Woyzeck i Franois Rochaix regi, med Bjørn Floberg som menig Woyzeck og Frøydis Armand som hans elskede Marie.
 11. Den var lik for alle kinesiske militære, fra menig soldat til general.
 12. Det ble opplyst at menig Robertsen for anledningen forestilte soldat som hadde fått sjokk og stort blodtap i fremste linje.
 13. Det hører forøvrig med til historien at også Schlüter var sterkt fristet til å bli EFkommissær, riktignok menig sådan, da han i 1980 følte seg noe mistilpasset både i sitt eget parti og i det hjemlige politiske miljø.
 14. Det siste er vel den sjelden kost i en fagforening som efter et menig medlems utsagn består av en flokk individualister, 10 000 i tallet.
 15. En løytnant var også villig til å degraderes til menig for å kunne delta, men ham ble det ikke plass til, sier Myhre.
 16. En uheldig aspirant må da ha tilstrekkelige kvalifikasjoner for å fortsette som menig ?
 17. Fra Sjøforsvaret deltar veteranene kommandør Leif H. R. Lund fra Larvik, kommandørkaptein Christian A. Monsen fra Tønsberg, tidligere konstabel Einar Kristian Olsen fra Haugesund, og tidligere menig Harry E. Brandtzæg fra Drammen.
 18. Fra venstre menig Andrew Lasey, James Utterson og Ken Smith.
 19. Hans B. Skaset, neppe aktuell som menig styremedlem.
 20. Hans militære rang har hele tiden vært som menig soldat.
 21. I forrige periode var hun formann i helse og sosialutvalget, men er nå bare menig medlem.
 22. I signaltårnet finner vi signalmannen, menig Jørn Nøstdahl fra Sandnessjøen.
 23. Idag har en menig soldat 39 kroner i dagpenger.
 24. Ifjor tjenestegjorde Harald Brekke som vanlig menig under førstegangstjenesten på Porsangermoen i Finnmark.
 25. Kinas forsvarssjef, Xu Xin, reddet menig infanterist Per Robertsen fra Bø i Vesterålen for ubehagelige nålestikk fredag.
 26. Kjell Wickstrand, neppe aktuell som menig styremedlem.
 27. Med en myndig håndbevegelse signaliserte han at han for sin del var fornøyd med demonstrasjonen, og menig Robertsen kunne puste ut.
 28. Men antagelig blir det først fra neste år at distinksjonene skal gi klar beskjed om hvem som er menig, løytnant eller oberst - når de militære gradsbetegnelser gjør comeback.
 29. Menig Aasen fra Ås er hoppende glad for tiden.
 30. Menig i stabstroppen, Sarah Solsvik, Solsvik, Sotra pr. Bergen og sjef for Distriktskommando Østlandet, generalmajor Arne Rosnes under inspeksjonen på Helgelandsmoen.
Results found in Swedish dictionary
swemenig
engmillitærisk [n]: private, private soldier
normillitærisk [n]: menig
spamillitærisk [n]: soldado raso [m]
Synonyms:knekt, krigare, militär, stridsman, krigsman
Derived terms:meniga
Similar words:
normenige
normening
swemeniga
swemening
swemenlig
swemesig
engmeaning
Your last searches:
 1. menigLast searches

# NAL Term
1 Flag ouverture
2 Flag lucrative
3 Flag gipse
4 Flag be plagued
5 Flag missale
6 Flag stryk
7 Flag individualizar
8 Flag hekksaks
9 Flag i rett øyeblikk
10 Flag velar
11 Flag modernity
12 Flag förtära
13 Flag durabilidad
14 Flag waterbed
15 Flag ractificar
16 Flag cestilla
17 Flag lojal
18 Flag receipt

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1393 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1505 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2070 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3337 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9489 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3146 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3829 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6584 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7330 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7964 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2819 - seconds.

mobiltelefon