logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for merkbar:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
normerkbar
engulikhet [a]: observable, visible
sinnsfornemmelse [a]: visible, perceptible
endring [a]: noticeable, sensible [formal]
skjelnelig [a]: detectable, perceivable, discernible
spaulikhet [a]: visible, notable
sinnsfornemmelse [a]: visible, perceptible
endring [a]: perceptible
skjelnelig [a]: perceptible, discernible
sweulikhet [a]: märkbar
Synonyms:
 1. påtagelig
 2. sterk, uttalt, skarp, atskillig, tydelig, utpreget, framtredende, stor, påfallende
 3. bemerkelsesverdig, åpenbar, særdeles, frapperende, slående, markant
 4. kjennbar, konkret, synbar
Derived terms:merkbart, umerkbar
Example:
 1. Eldrebølgen er hittil på langt nær like merkbar i Akershus.
 2. En merkbar liberalisering av utvisningsreglene i tider med økende innvandring vil kunne føre til et økende innslag av kriminelle elementer blant herboende utlendinger, og en liberalisering vil vanskelig bli forstått av almenheten, sier Utlendingskontoret bl.a. Den norske Advokatforening er imidlertid enig i den innskrenkning i utvisningsmulighetene som flertallet foreslår, og mener utvalget burde gått lenger i å begrense adgangen til å utvise utlendinger som har oppnådd bosettingstillatelse.
 3. Vi har registrert en merkbar økning i antallet ulovlige parkeringer, sier direktør Erling Tvete i Parkeringsservice A / S.
 4. Vi ser nå en merkbar, om enn liten, prisstigning i boligmarkedet, sier formann i Eiendomsmeglerforbundet, Tore Dahl, til Aftenposten.
 5. Av de øvrige partier er det først og fremst Senterpartiet som er inne i en merkbar tendens.
 6. Bakgrunnen for at kalkningen av Ristjern må gjennomføres allerede om få måneder, er at OFA i løpet av de siste år nettopp i dette vannet har registrert en merkbar og foruroligende stigning av surhet.
 7. Behov for utvidet voksenkontakt er sterkt merkbar i dagens skole.
 8. DNO har i løpet av foregående år og første halvdel iår som følge av en bevisst satsing, hatt en merkbar publikumsøkning, ikke minst på oppsetninger som operaen Animalen og balletten Flåklypa.
 9. De 204 som er meldt skadet av løsemidler, er alle påført merkbar hjerneskade og er for en stor del noe eldre arbeidstagere.
 10. De erfaringer man i så måte har høstet gjennom de siste 10 år, tyder jo på at slitasjen på det sårbare naturmiljø har vært mindre merkbar enn mange fryktet.
 11. De fleste kunstnere har fått sin høyere utdannelse i København. Innflydelsen fra dansk maleri er da også merkbar.
 12. De har, slik Aftenpostens leder sier det, en merkbar virkning påSydAfrika....
 13. Denne misjon var lenge blant de små, men fra 1970årene har veksten vært merkbar, for eksempel med en fordobling av budsjettet den siste treårsperioden.
 14. Denne tendensen begynte å bli merkbar efter at Knesset i begynnelsen av juli vedtok en lov med sikte på å garantere verdien av israelernes sparepenger.
 15. Dermed vil smaken av Utopia bli stadig mer merkbar, mener guruens talsmenn.
 16. Det er en gammel anklage at ukebladene nærer våre dag drømmer - kanskje en for gammel anklage, for forskyvningen fra roman - og seriestoff til informasjonsstoff for dagliglivets mange behov er merkbar.
 17. Det er en slags utviklingsroman fra efterkrigsårenes Ungarn, med Stalin som stadig gjenganger, han betraktes uten merkbar tilslutning.
 18. Det er få tegn til noen merkbar bedring i oljeprisene på kort sikt.
 19. Det er først når man får den i munnen at forskjellen blir merkbar, og reaksjonen uteblir da heller ikke.
 20. Det er ikke sporet noen merkbar bedring i forurensningssituasjonen i de 17 fjord og sjøområdene som ble overvåket i 1982.
 21. Det er ingen enkel oppgave, for efter mange år med reallønnssenkning, blir kravene stadig sterkere om å få en merkbar økning nå da næringslivet går på høygir.
 22. Det er nå ventet at det sovjetiske parti vil gi til kjenne sin misnøye gjennom en merkbar kjølighet til det finske partiet.
 23. Det er sterke krefter i USA som kritiserer den lunkne holdning og innsats for fellesskapet, som efterhvert blir merkbar, og som derfor ønsker å trekke deler av De forente staters styrker tilbake fra Europa.
 24. Det er særlig når det gjelder nærradio og lokalt kabelTV at den nye vårløsning vil bli merkbar, fordi forsøksvirksomheten her skal utvides til å gjelde alle fylker i landet.
 25. Det har ført til en merkbar reduksjon i kamphandlingene, selv om det ennå ikke er helt rolig i den libanesiske hovedstaden.
 26. Det har skjedd en merkbar profesjonalisering.
 27. Det har vært en merkbar nedgang i antall dødsulykker og antall skadede førere og passasjerer på motoriserte tohjulinger første halvår.
 28. Det har vært en merkbar økning i antallet amerikanere og franskmenn, mens det har vært noe færre tyskere og nederlendere.
 29. Det pekes på at vi nå har hatt tre år med redusert prisstigning, samtidig som det ikke har vært noen merkbar rentenedgang.
 30. Det skjedde en merkbar stigning i efterspørslen sent på fjoråret.
Similar words:
spamercar
spamermar
engmedlar
engmember
engmerger
engmerman
norMerkur
Your last searches:
 1. merkbarLast searches

# NAL Term
1 Flag borr
2 Flag sprida sig
3 Flag birdie
4 Flag byword
5 Flag kyla
6 Flag pigmea
7 Flag trykksaker
8 Flag ske
9 Flag atten
10 Flag oscurecido
11 Flag you could hear a pin drop
12 Flag indicera
13 Flag salta in
14 Flag equator
15 Flag go outside
16 Flag utrop
17 Flag cowlick
18 Flag smell bad

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 561 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 698 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1334 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2608 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8199 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2320 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2908 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5826 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6646 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7169 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1696 - seconds.

mobiltelefon