logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for min:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
normin
engposs. bestemningsord - en. [a]: my
ytrende [n]: face, visagi [literature], look
poss. pron. - sg. [o]: mine
spaposs. bestemningsord - en. [a]: mi
ytrende [n]: cara [f], mueca [f], pinta [f], mirada [f]
poss. pron. - sg. [o]: mío, mía
sweposs. bestemningsord - en. [a]: min
Derived terms:abdominal, administrasjon, administrativ, administratør, administrere, albumin, alminnelighet, aluminium, aluminiumfolie, amfetamin, minnelse, minnelse-, minnelsesfest, aminosyre, amming, storming, antihistamin, i det minste, badminton, bedømming, beklemming, bevare minnet av, bitredende justisminister, bituminøs, den usminkete sannheten, det minste, determinant, diminutive, diminutiv, diskriminere, diskriminerende, diskriminering, dominant, dominere, dominerende, Dominikanske Republikk, domino, dominobrikke, dominoeffekt, domstol som tar seg av mindre alvorlige saker, dumming, eliminere, eliminering, eminent, etter min mening, Deres Eminens, etnisk minoritet, et minimum av, eksaminator, eksaminere, [Show less / more]
Wiki:Min eller MIN kan referere til: - Min (Fujian), en elv i Folkerepublikken Kina - Min (Sichuan), en elv i Kina - Min (kongedømme), et av de ti kongedømmene i De fem dynastiers og ti kongedømmers tid i Kina - Min (Dingxi), et fylke i Dingxi i Gansu i Kina - Min (språk), en kinesisk språkgeruppe utbredt i Kina og på Taiwan - Min, et kinesisk slektsnavn - Min (gud), en egyptisk gud - Minutt, forkortet min. - Minimum, forkortet min. - Min Áigi, en tidligere avis på samisk.
Example:
 1. Det er en påstand som er meget eldre enn min tid som utenriksminister.
 2. All denne øldrikkingen vil bli min urin.
 3. Alle i familien kranglet ; min far og min mor med hverandre, barna med foreldrene og seg imellom.
 4. Alt sitt arbeide, både ved tropp og administrasjon, utførte kapteinen til min fulle tilfredshet.
 5. Angsten, angsten er min arvelodd, kvad Pär Lagerkvist ved århundrets begynnelse, og stillet diagnosen for den sykdom som skulle bli tidens mest utbredte.
 6. At en ytterliggående anvendelse av straffelovens paragraf 167 annet ledd vil kunne lede til et lite rimelig resultat, illustreres efter min oppfatning også av den foreliggende sak.
 7. Av flere grunner har jeg bestemt meg for å bli i SydAfrika, først og fremst fordi jeg setter mer pris på og har det morsommere med min idrett her.
 8. Da er heller ikke solformørkelsen et dårlig varsel, forskjellen er bare at det som skygger, er større enn min kappe.
 9. Dans på min grav Aiden Chambers.
 10. Dans på min grav Dette er bare noe du må lese.
 11. De finder altsaa, at der er scenisk Virkning i min Tragedie, De vil lade den opføre ? - Jeg vilde gjerne, hvis der ikke var rent ydre Grunde, som stillede sig iveien. - Rent ydre Grunde ?
 12. Den berømmelige dagen hadde jeg tatt opp i min andre diktsamling, jeg vil ikke engang nevne den, for jeg har utelatt den siden ; boken var i trykken, det var ikke noe mer å gjøre med det.
 13. Den største oppdagelse i min generasjon er at mennesket kan forandre sin livssituasjon ved å forandre sine holdninger.
 14. Denne stolte, ydmykede kvinne, det er min søster, og det er dette bildet av seg selv hun efterlater oss.
 15. Det er ikke riktig å sende bort de av min fars kvinner som ikke hadde noen sønn.
 16. Det sier seg selv at med min bakgrunn efter tre år i nederlandsk fotball, har jeg kunnet gi manager Ron Atkinson og mine lagkamerater i Manchester United masse verdifulle informasjoner om PSV Eindhoven.
 17. Det vet jeg ikke, men meg vil det gi min eksamen, var svaret.
 18. Det ville være å gå for langt hvis jeg sa at jeg betaler skatten min med glede.
 19. Det viste seg at hun bodde tvers over gaten, og min venn og hun var blitt kjent med hverandre.
 20. Dette er ikke min seier.
 21. Dette er ikke mitt bord, det er ikke min sak, det er ikke mitt gebet.
 22. Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har behag i.
 23. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.
 24. Dragen min blei gul den.
 25. Du storeste, jeg tror jeg har mistet min kopi av den guddommelige plan.
 26. Efter min oppfatning er det ingen grunn til å fokusere interessen omkring dette.
Results found in Swedish dictionary
swemin
engposs. bestämningsord - sg. [a]: my
yttrande [n]: face, visage [literature], look
poss. pron. - sg. [o]: mine
norposs. bestämningsord - sg. [a]: min
spaposs. bestämningsord - sg. [a]: mi
yttrande [n]: cara [f], mueca [f], pinta [f], mirada [f]
poss. pron. - sg. [o]: mío, mía
Derived terms:abdominal, administration, administrativ, administratör, administrera, albumin, allt mindre, aluminium, aluminiumfolie, amfetamin, åminnelse, åminnelse-, åminnelsefest, aminosyra, antihistamin, åtminstone, badminton, bevara minnet av, biträdande justitieminister, bituminös, den osminkade sanningen, det minsta, determinant, diminuendo, diminutiv, diskriminera, diskriminerande, diskriminering, dominant, dominera, dominerande, Dominikanska Republiken, domino, dominobricka, dominoeffekt, domstol som handlägger tvistemål om mindre värden, eliminera, eliminering, eminent, enligt min åsikt, Ers Eminens, etnisk minoritet, ett minimum av, examinator, examinera, examinerande, existensminimum, falla någon ur minnet, fast skrivminne, fastna i minnet, [Show less / more]
Similar words:
engmid
engmind
engmine
engmink
engmint
engminx
engmix
Your last searches:
 1. minLast searches

# NAL Term
1 Flag monografi
2 Flag sagn
3 Flag täckelse
4 Flag disociarse
5 Flag colonialist
6 Flag nougat
7 Flag forbilde
8 Flag sprudlande
9 Flag varapalo
10 Flag smooch
11 Flag vem vet
12 Flag hemmeligholde
13 Flag motorcyklist
14 Flag peppercorn
15 Flag amparador
16 Flag speed
17 Flag soppborste
18 Flag portazo

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 404 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 556 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1199 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2452 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7928 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2177 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2767 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5697 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6513 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7019 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1967 - seconds.

mobiltelefon