logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for mina:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Spanish dictionary
spamina
englápiz [n]: lead
industria [n]: mine
información [n]: source, mine
militar [n]: mine
norlápiz [n]: bly [n]
industria [n]: gruve [u]
información [n]: kilde [u], gullgruve [u]
militar [n]: mine [u]
swelápiz [n]: blyertsstift [n]
industria [n]: gruva [u]
información [n]: källa [u], guldgruva [u]
militar [n]: mina [u]
Synonyms:
 1. grafito, carboncillo, carbono, plumbagina
 2. gruta, cueva, caverna, cavidad, antro, fosa, socavón, sima, túnel, galería, espelunca, oquedad, agujero, torca
 3. perforación, excavación, hoyo, extracción, pozo, foso, túnel, conducto, hueco, oquedad, cavidad, agujero, orificio, abertura, boquete
 4. yacimiento, filón, placer, cantera, criadero, depósito, venero, vena, veta
Derived terms:abdominal, abdominales, abominable, abominable hombre de las nieves, abominación, abominar, acriminador, afeminación, afeminado, afeminamiento, albúmina, anfetamina, autodeterminación, barreminas, Brigada de Investigación Criminal, caminante, caminar, caminar alrededor, caminar arrastrando los pies, caminar en, caminar pesadamente, caminar sobre, caminar trabajosamente, caminata, campo minado, caso indeterminado, causa determinante, común denominador, contaminación, contaminación del agua, contaminación del aire, contaminación del medio ambiente, contaminador, contaminante, contaminar, contaminar con, criminal, criminal reincidente, criminalidad, criminalista, culminación, culminante, culminar, culminar en, dar por terminado, dejar terminar, denominación, denominador, denominar, descaminado, [Show less / more]
Example:
 1. Esta mina cerrará el mes que viene.
 2. Mi diccionario de alemán es una mina de palabras extrañas y maravillosas.
 3. Necesito una mina de grafito para mi portaminas. ¿0,5 o 0,7 milímetros?
 4. Muchos trabajadores quedaron atrapados en la mina de carbón.
 5. Esta mina no sirve; la punta se rompe apenas la apoyás en el papel.
 6. Muchos mineros temen que la mina se cierre dentro de poco.
 7. Una mina es dónde encuentras piedras preciosas.
 8. Cuando la besé, me di cuenta de que había entrado en una confusión terrible: la mina era casada.
 9. Internet es como una mina de diamantes. El 99 por ciento es basura, pero hay verdaderas joyas si consigues encontrarlas.
 10. Le compro plata a un hombre que tiene una mina.
 11. Aquel negocio era una mina de oro.
 12. Los obreros no bajaron a la mina aquella noche.
 13. La mayor parte de esos hombres trabajaban en la mina.
Results found in Swedish dictionary
swemina
engposs. bestämningsord - pl. [a]: my
millitærisk [n]: mine
poss. pron. - pl. [o]: mine
norposs. bestämningsord - pl. [a]: mine
spaposs. bestämningsord - pl. [a]: mis
millitærisk [n]: mina [f]
poss. pron. - pl. [o]: míos, mías
Synonyms:
 1. fasad, grimas, maska, uppsyn, person, tryne, utseende, uttryck, åsyn
 2. bomb, torped
 3. dina, ägna
Derived terms:abdominal, determinant, dominant, examinator, indefinit determinant, insemination, kriminalitet, landmina, minaret, nominativ, prästseminarium, seminarium, subliminal, terminal, elimination, kriminallabb, dominans, examination, kontamination, kulmination
Anagrams:mani
Wiki:En mina är en sprängladdning som placerad på land eller i vattnet och utlöses när en person, ett fordon eller ett fartyg passerar minan. Minor används i första hand för att förhindra eller försvåra fiendens utnyttjande av ett område, eller för att fördröja dennes framträngande. En mina kan förses med ett försåt som gör den svårare att röja.
Example:
 1. Alla dessa böcker är mina.
 2. Jag skulle vilja lägga undan mina ägodelar.
 3. Jag har inte tid att göra mina läxor.
 4. Han är trött på mina problem.
 5. Jag kom hit tillsammans med mina vänner.
 6. Jag letar efter mina nycklar.
 7. Jag glömde mina bilnycklar.
 8. Ken och Meg är båda två mina vänner.
 9. Det är emot mina principer.
 10. De här tre vackra flickorna är allihopa mina systerdöttrar.
 11. De här tre vackra flickorna är allihopa mina brorsdöttrar.
 12. Jag har glömt mina glasögon.
 13. Jag kan knappt se utan mina glasögon.
 14. Jag hatar när mina kläder luktar cigarettrök.
 15. Några av mina klasskamrater gillar volleyboll, medan andra gillar tennis.
 16. De här grejerna är inte mina.
 17. Ge mig mina glasögon.
 18. Ingen översätter mina satser.
 19. Jag vill lära mig tyska med mina vänner.
 20. Vet du var mina gamla glasögon är?
Similar words:
engmica
engmind
engmine
engmink
engmint
engminx
normin
Your last searches:
 1. minaLast searches

# NAL Term
1 Flag være beroende på
2 Flag være åpenbar
3 Flag hjärtslag
4 Flag vänta med
5 Flag tongs
6 Flag plañidero
7 Flag tyg
8 Flag utöva
9 Flag hädare
10 Flag klovn
11 Flag sentimentalitet
12 Flag uttørkingsprosess
13 Flag redegjørelse
14 Flag uttørket
15 Flag uttömmande
16 Flag kaklende
17 Flag utspørring
18 Flag versne

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 553 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1332 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2602 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8191 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2316 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2905 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5823 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6640 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7164 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2543 - seconds.

mobiltelefon