logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for mine:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engmine
norindustry [n]: gruve [u]
information [n]: kilde [u], gullgruve [u]
military [n]: mine [u]
mining [v]: grave i, bearbeide
poss. pron. - pl. [o]: mine
poss. pron. - sg. [o]: min, mitt
spaindustry [n]: mina [f]
information [n]: fuente [f], mina [f]
military [n]: mina [f]
mining [v]: minar, extraer
poss. pron. - pl. [o]: míos, mías
poss. pron. - sg. [o]: mío, mía
sweindustry [n]: gruva [u]
information [n]: källa [u], guldgruva [u]
military [n]: mina [u]
mining [v]: gräva i, bearbeta
poss. pron. - pl. [o]: mina
poss. pron. - sg. [o]: min, mitt
Synonyms:
 1. [n]: excavation [gt]
 2. [n]: explosive device [gt]
 3. [v]: exploit [gt], tap [gt]
 4. [v]: reinforce [gt], reenforce [gt]
Derived terms:amphetamine, antihistamine, coal mine, cross-examine, determine, determined, determinedness, determiner, domineer, domineering, eminence, eminent, ermine, examine, examine again, examine carefully, examiner, famine, gloominess, gold mine, His Eminence, histamine, imminence, imminent, indefinite determiner, jasmine, land mine, luminescence, luminescent, mine detector, minefield, miner, mineral, mineral resources, mineral spirits, mineral water, mineralogist, mineralogy, minestrone, minesweeper, nominee, predetermine, predetermined, preeminent, pre-eminent, prominence, prominent, undermine, Your Eminence, bromine[Show less / more]
Anagrams:mien
Example:
 1. These things arent mine!
 2. Your situation is analogous to mine.
 3. I see no analogy between your problem and mine.
 4. Your book is double the size of mine.
 5. Your room is twice the size of mine.
 6. Your problem is similar to mine.
 7. If your answer is correct, it follows that mine is wrong.
 8. Your philosophy of life varies from mine.
 9. Your income is about twice as large as mine.
 10. Your income is about twice as large as mine is.
 11. Your income is three times larger than mine.
 12. Your bicycle is similar to mine.
 13. Your bike is better than mine.
 14. Your watch is similar to mine in shape and color.
 15. Your watch is more expensive than mine.
 16. Your ideas are different from mine.
 17. Your way of thinking is quite distinct from mine.
 18. Your idea seems to be similar to mine.
 19. Your idea differs entirely from mine.
 20. Your plan seems better than mine.
Results found in Norwegian dictionary
normine
engposs. bestemningsord - fl. [a]: my
millitærisk [n]: mine
poss. pron. - pl. [o]: mine
spaposs. bestemningsord - fl. [a]: mis
millitærisk [n]: mina [f]
poss. pron. - pl. [o]: míos, mías
sweposs. bestemningsord - fl. [a]: mina
Synonyms:
 1. andlet, anseelse, ansikt, fasade, fjes, fleis (muntlig mening), grimase, maske, oppsyn, person, tryne (muntlig mening), utseende, uttrykk, åsyn
 2. antipersonellmine, antitanksmine, bombe, tidsinnstilt bombe, torpedo
 3. dine, egne, eide, personlige, sine
Derived terms:diskriminere, diskriminerende, diskriminering, dominere, dominerende, eliminere, eliminering, eminent, Deres Eminens, eksaminere, eksaminerende, Hans Eminens, inseminere, kontaminere, kontaminere med, kriminell, kulminere, kulminerende, laminere, landmine, luminescens, minedetektor, mineral, mineralog, mineralogi, mineralvann, minestron, minefelle, minefelt, minesveiper, nominell, nominell verdi, nominere til, nominering, nyuteksaminert elev, pronominell, underminere, ungdomskriminell, uten å fortrekke en mine, determinere, geminere, minelegge, minere, nominere, predeterminere, uteksaminere, eminense, illuminere, laminert, mine herrer[Show less / more]
Wiki:Miner er eksplosiver som utløses av en tredjepart, som et menneske, et kjøretøy eller et fartøy uten at den som har plassert minen må foreta seg noe. Miner skiller seg dermed fra de fleste andre kategorier av militære våpen der brukeren av våpenet foretar en bevisst vurdering av situasjonen før våpenet tas i bruk.
Example:
 1. Det er imot mine prinsipper.
 2. Hvem ville tatt vare på barna mine om jeg døde?
 3. Livet hans er i mine hender.
 4. Pengene mine ble stjålet.
 5. Gi meg brillene mine.
 6. Jeg var nesten ti da foreldrene mine ga meg en kjemisett til jul.
 7. Jeg krever absolutt lojalitet fra alle mine ansatte.
 8. Det var den beste sjokolademoussen som mine gjester og meg noen gang har spist.
 9. Jeg bor i en by, men foreldrene mine bor på landet.
 10. Når jeg ser dette fotografiet minnes jeg alltid mine lykkelige dager på landet.
 11. Jeg har invitert alle vennene mine.
 12. Øynene mine klør.
 13. Broren min gjorde det på mine vegne.
 14. Amerika, vi har oppnådd så mye. Og vi har opplevd så mye. Men det er mye som fortsatt må gjøres. La oss tenke oss i kveld; hva om våre barn fikk oppleve det neste århundre; om mine døtre skulle være så heldige at de fikk leve like lenge som Ann Nixon Cooper, hva ville de kunne se? Hvilke framskritt vil vi ha klart å oppnå?
 15. Hvis mine innbyggere trives, og føler seg trygge, da lever de gode liv.
 16. Det er buksene mine.
 17. Øynene mine er blå.
 18. Jeg liker å ta døtrene mine til parken.
 19. Jeg liker å børste tennene mine med denne tannkremen.
 20. Jeg savner mine venner.
Similar words:
engmince
swemin
engmint
engmile
normime
sweminne
norminne
Your last searches:
 1. mine


Mine was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) mine
Gerundio: minende
Past participle: mint
Indikative
1. Present
 • jeg
  miner
 • du
  miner
 • han
  miner
 • vi
  miner
 • dere
  miner
 • de
  miner
8. Perfect
 • jeg
  har mint
 • du
  har mint
 • han
  har mint
 • vi
  har mint
 • dere
  har mint
 • de
  har mint
2. Imperfect
 • jeg
  minte
 • du
  minte
 • han
  minte
 • vi
  minte
 • dere
  minte
 • de
  minte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde mint
 • du
  hadde mint
 • han
  hadde mint
 • vi
  hadde mint
 • dere
  hadde mint
 • de
  hadde mint
4a. Future
 • jeg
  vil/skal mine
 • du
  vil/skal mine
 • han
  vil/skal mine
 • vi
  vil/skal mine
 • dere
  vil/skal mine
 • de
  vil/skal mine
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha mint
 • du
  vil/skal ha mint
 • han
  vil/skal ha mint
 • vi
  vil/skal ha mint
 • dere
  vil/skal ha mint
 • de
  vil/skal ha mint
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle mine
 • du
  ville/skulle mine
 • han
  ville/skulle mine
 • vi
  ville/skulle mine
 • dere
  ville/skulle mine
 • de
  ville/skulle mine
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha mint
 • du
  ville/skulle ha mint
 • han
  ville/skulle ha mint
 • vi
  ville/skulle ha mint
 • dere
  ville/skulle ha mint
 • de
  ville/skulle ha mint
Imperative
Affirmative
 • du
  min!
 • vi
  La oss mine!
 • dere
  min!
Negative
 • du
  ikke min! (min ikke)!
 • dere
  ikke min! (min ikke)!

Mine was also recognized as a English verb

Infinitive: (To) mine
Gerundio: mining
Past participle: mined
Indikative
1. Present
 • i
  mine
 • you
  mine
 • he
  mines
 • we
  mine
 • you
  mine
 • they
  mine
8. Perfect
 • i
  have mined
 • you
  have mined
 • he
  has mined
 • we
  have mined
 • you
  have mined
 • they
  have mined
2. Imperfect
 • i
  mined
 • you
  mined
 • he
  mined
 • we
  mined
 • you
  mined
 • they
  mined
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • i
  had mined
 • you
  had mined
 • he
  had mined
 • we
  had mined
 • you
  had mined
 • they
  had mined
4a. Future
 • i
  will mine
 • you
  will mine
 • he
  will mine
 • we
  will mine
 • you
  will mine
 • they
  will mine
11a. Future perfect or future anterior
 • i
  will have mined
 • you
  will have mined
 • he
  will have mined
 • we
  will have mined
 • you
  will have mined
 • they
  will have mined
Conditional
5. Conditional present
 • i
  would mine
 • you
  would mine
 • he
  would mine
 • we
  would mine
 • you
  would mine
 • they
  would mine
12. Conditional perfect
 • i
  would have mined
 • you
  would have mined
 • he
  would have mined
 • we
  would have mined
 • you
  would have mined
 • they
  would have mined
Subjunctive
6. Present
 • i
  mine
 • you
  mine
 • he
  mine
 • we
  mine
 • you
  mine
 • they
  mine
13. present perfect
 • i
  have mined
 • you
  have mined
 • he
  have mined
 • we
  have mined
 • you
  have mined
 • they
  have mined
past
 • i
  mined
 • you
  mined
 • he
  mined
 • we
  mined
 • you
  mined
 • they
  mined
plu
 • i
  had mined
 • you
  had mined
 • he
  had mined
 • we
  had mined
 • you
  had mined
 • they
  had mined
Imperative
Affirmative
 • you
  mine!
 • we
  Let's mine!
 • you
  mine!
Negative
 • you
  don't mine! (do not mine)!
 • you
  don't mine! (do not mine)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag discrepante
2 Flag Caucasus
3 Flag timidity
4 Flag nexo
5 Flag inkasso
6 Flag insincerity
7 Flag garant
8 Flag skada
9 Flag jefa de cocina
10 Flag relaxation
11 Flag amalgamation
12 Flag bitestikel
13 Flag itch
14 Flag ociviliserad
15 Flag skyte ned en etter en
16 Flag røve
17 Flag undre
18 Flag node

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 361 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 2310 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 611 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1266 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4117 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4999 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5262 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4364 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4985 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8831 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1703 - seconds.

mobiltelefon