logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for mink:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engmink
normaterial [n]: mink [u], nerz [u], nerts [u]
zoology [n]: mink [u]
clothing [n]: mink [u], nerz [u], minkpels [u], nerzpels [u], nertspels [u], nerts [u]
spamaterial [n]: visón [m]
zoology [n]: visón [m]
clothing [n]: visón [m], abrigo de visón [m]
swematerial [n]: mink [u], nerz [u], nerts [u]
zoology [n]: mink [u]
clothing [n]: mink [u], nerz [u], minkpäls [u], nerzpäls [u], nertspäls [u], nerts [u]
Synonyms:
 1. [n]: fur [gt], pelt [gt]
 2. [n]: mink coat, fur coat [gt]
 3. [n]: musteline mammal [gt], mustelid [gt], musteline [gt]
Derived terms:mink coat, american mink, hermann minkowski, minke whale, minkowski
Wiki:There are two living species referred to as ""mink"": the American Mink and the European Mink. The extinct Sea Mink is related to the American Mink, but was much larger. All three species are dark-colored, semi-aquatic, carnivorous mammals of the family Mustelidae, which also includes the weasels and the otters.
Example:
 1. This mink cost $3,000.
 2. I hear shes a sleek bit of mink.
 3. She was wearing a mink coat.
 4. Is this mink?
Results found in Norwegian dictionary
normink
engmateriale [n]: mink
zoology [n]: mink
clothing [n]: mink, mink coat
spamateriale [n]: visón [m]
zoology [n]: visón [m]
clothing [n]: visón [m], abrigo de visón [m]
swemateriale [n]: mink
Synonyms:disfavør, forlis, katastrofe, mangel, nederlag, skade, skår, svinn, tap, uhell, underskudd
Derived terms:den usminkete sannheten, minkpels, usminket, sminke, sminke seg, sminkør, sminkedame, sminkeveske, tale om den usminkete sannheten, teatersminke, terminkarakterer, minke, minkende, minking
Wiki:Mink (Mustela vison) er et mårdyr som har sitt naturlige utbredelsesområde i Nord-Amerika, men som har blitt introdusert i Europa for pelsdyroppdrett. Mange mink har imidlertid rømt til et liv i frihet og klart å tilpasse seg nye habitater, der de så har formert seg uten kontroll og spredd seg. Hele 15 underarter er beskrevet, 16 om man regner med sjømink som døde ut omkring 1860.
Example:
 1. Da minkfarming begynte i Norge, og mink ble importert fra USA som pelsdyr, var det flere zoologer som reiste en advarende pekefinger.
 2. Blant gevinstene i kåpelotteriet er foruten en Breitschwanz pelskåpe også en mink pelskåpe og en stola, alle skjenket av Molstad & Co.
 3. Den norske eksporten av mink og reveskinn representerer idag verdier for mellom 300 og 400 millioner kroner årlig.
 4. Det betyr at man herefter ikke har lov til å sette i bur mink, revehvalper eller andre dyr som fanges i slike feller.
 5. Det er ikke kjent fra Norge at mink er sluppet ut ved bevisste aksjoner, men en rekke mink har unnsluppet fangenskap gjennom årenes løp.
 6. Det er lederen for oljeselskapet Mobils tankskipsvirksomhet, direktør Walter C. Mink, som fremholdt dette nylig overfor en gruppe norske journalister.
 7. Det vil neppe bli noen særlig vekst i den samlede efterspørsel efter store tankskip i løpet av de neste firefem år, mener Mink.
 8. Dette med spencermote skal nok få ben å gå på, den får flotte utslåtte kraver og slag i mink eller sobel.
 9. Ekteparet trodde det var en mink som var gått i fellen de hadde satt i kjelleren, men til sin store forbauselse oppdaget de en fullvoksen grevling som satt fast i minkfellen, forteller Kåre Lie til Fremtiden.
 10. Et annet dyr som kan komme til å få betydning for pelsdyrnæringen er ilder - også kalt den europeiske mink.
 11. Et stolt syn var hun i sin fotside sibirske geiteskinnspels, tronende på en haug elgskinn og saueskinn, og med sleden full av høy, ryper, tiur, mink og reveskinn - det hele andert med selvvevede stuttoppbånd i alle regnbuens farver.
 12. F.eks. bør trolig rev og mink ansees som ville dyr selv om de kanskje holdes like mye i fangenskap som de lever i vill tilstand.
 13. For herrer ble det vist kjekke ulveskinns og vaskebjørnspelser pluss litt mink og pennsylvan.
 14. Han tenkte det kanskje kunne være en mink, og fjernet tiljen forsiktig - og der sprellet en sjøørret på bortimot trekvart kilo.
 15. Her ble den tilbørlig påaktet i en formidabel perlebeige Swakarapels med vide albuelange trompetermer med undererm i dittofarvet mink, litt hvitrev og mink til finstasen skortet det heller ikke på, så den siden av saken er sikret.
 16. Hos Steen & Strøm samles både fillefolket med istykkerklippede skuldre a 1400 kroner, og gruppen Lacoste, den lille grønne krokodillen som er ungdommens mink.
 17. Jordbruksredskap og vognhjul, vekkerur, til og med munnkurver for mink.
 18. Lekker brun nutriakåpe som til forveksling lignet mink.
 19. Mink fantes ikke naturlig etablert i Norge før man begynte oppdrett rundt 1930.
 20. Mink finnes idag praktisk talt over hele landet, bortsett fra endel øyer som den ikke er nådd ut til.
 21. Mink har også flere ganger gjort stor skade i fuglereservater og der det hekker mye sjøfugl.
 22. Mink og rev er idag de mest efterspurte skinntyper på samtlige markeder.
 23. Mink pekte i denne forbindelse på de begrensninger som havnestørrelse og lagerkapasitet vil innebære for bruken av slike store produkttankskip.
 24. Myrberget mener at bestanden av mink nå reguleres naturlig, som hos andre rovdyr.
 25. Nesten alt har jakke over, i samme stoff som hylsterkjolen, eller også i mink, sobel og chinchilla.
 26. Og i hånden holder hun den meget verdifulle cape i pastell mink som er Kåpelotteriets 3. gevinst.
 27. Pastell mink pelskåpe og hatt fra Molstad & Co. A / S.
 28. På bildet er Molstads mannequin iført annengevinsten, elegant pastell mink pelskåpe og hatt.
 29. Skinnbukser i sort glace og strutseskinn er formiddagsmote, de vises sammen med store fiskebenmønstrede ullkåper og tweedjakker, de sistnevnte med bever, mink, eller mongolilamermer på.
 30. SørKorea har bygget opp en ekspansiv skinnindustri, japanerne bruker mye mink til besetninger.
Results found in Swedish dictionary
swemink
engmaterial [n]: mink
zoology [n]: mink
clothing [n]: mink, mink coat
normaterial [n]: mink
spamaterial [n]: visón [m]
zoology [n]: visón [m]
clothing [n]: visón [m], abrigo de visón [m]
Synonyms:katastrof, brist, nederlag, skada, svinn, förlust, underskott
Derived terms:den osminkade sanningen, minkpäls, osminkad, smink, sminka, sminka sig, sminkör, sminkös, sminkväska, tala om den osminkade sanningen för någon, teatersmink
Wiki:Minken (Mustela vison) är ett nordamerikanskt mårddjur som har införts till många länder, bland annat Skandinavien, för pälsdjursuppfödning.
Similar words:
engmilk
engminx
normint
spamina
swemina
engmint
normine
Your last searches:
 1. minkLast searches

# NAL Term
1 Flag sting
2 Flag scoop
3 Flag rosen
4 Flag arisk
5 Flag arrival
6 Flag verruca
7 Flag loggia
8 Flag calmadamente
9 Flag rhythmic
10 Flag se ut til
11 Flag cegar
12 Flag chile
13 Flag bode
14 Flag huelga de celo
15 Flag broccoli
16 Flag dividir
17 Flag pace
18 Flag greed

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 524 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3051 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 719 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1380 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4255 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5140 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5416 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4524 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5112 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9075 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1765 - seconds.

mobiltelefon