logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for minoritet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norminoritet
enggeneral [n]: minority
spageneral [n]: minoría [f]
swegeneral [n]: minoritet
Synonyms:de færreste, de utvalgte, elite, , fåtall, mindretall, nesten ingen
Wiki:Minoritet utgjøres av de som er i mindretall, og som utgjør mindre enn 50% av en populasjon eller forsamling. I sosiologi brukes begrepet ofte om en etnisk gruppe som ikke har flertall i et samfunn, da forstått som en språklig minoritet. Det kan også brukes om en religiøs gruppe som er i mindretall, og om folk med funksjonshemming sammenlignet med folk uten funksjonshemming.
Example:
 1. Jeg tilhører selv en minoritet, eftersom jeg er muslim, understreket han.
 2. Jeg tror ikke nordmenn flest er klar over at de ortodokse jøder er en minoritet i Israel, og at den religiøse aktivitet ellers omtrent er på samme nivå som i vår hjemlige statskirke.
 3. Annerledes kan det ikke bli i et land hvor fagbevegelsen organiserer en håpløst liten minoritet av arbeidstagerne.
 4. Bakgrunn for striden er at Bonn - senest i en uttalelse fra utenriksdepartementets statssekretær Alois Mertes, i desember ifjor - hevder at det finnes en tysk minoritet på over en million mennesker i Polen og ber polske myndigheter om å vise respekt for og tillate bruk av disses morsmål, særlig i kirken og i skolen.
 5. Bare en minoritet - de såkalte vampyrflaggermusene - lever av blod fra pattedyr, i enkelte tilfeller blod fra mennesker.
 6. Ceausescu ønsket en felleserklæring om nedrustningsspørsmål, og efter noe nøling gikk Bonn med på det - men på betingelse av at det også skulle sies noe om den tyske minoritet.
 7. De utgjør en religiøs minoritet i det hindudominerte India.
 8. Den absolutt vesentligste delen består av motorbåter, og på kryss og tvers - kanskje spesielt på kryss - blant dette betydelige flertall seiler en liten minoritet.
 9. Den svarte borgerrettsleder Jesse Jackson fikk hele 15 prosent av stemmene i en stat hvor de svarte velgere bare utgjør en ubetydelig minoritet.
 10. Det besluttet pariets sentralkomite i helgen, samtidig som den - ubekymret over det sovjetiske broderpartis advarsler - fattet beslutninger som i praksis betyr at den ortodokse minoritet i FKP stilles med ryggen mot veggen.
 11. Det ble den gang vedtatt å opprette en komite på 32 medlemmer som skulle drøfte spørsmålet om politiske reformer, det vil i praksis si en jevnere foredling av makten mellom landets kristne minoritet, som hittil har hatt den politiske overmakten, og den muslimske majoriteten.
 12. Det er blitt uttalt at et slikt organ bør ha en rådgivende funksjon i spørsmål som vedrører denne minoritet.
 13. Det er i disse bedriftene at arbeidsplasser skapes for en minoritet av arbeidere til lønninger langt utover det landets øvrige arbeidere kan håpe på.
 14. Det fødes gjennomsnittlig 1000 tvillinger i Norge årlig, i praksis berører det 500 foreldrepar, altså en beskjeden minoritet.
 15. Det innvendes ofte mot folkeavstemningene i Sveits at det er liten deltagelse, og at det derfor i realiteten er en liten minoritet som avgjør saken.
 16. Det skammelige resultat av dette forarbeide var at det sommeren 1942 i Norge fantes et bedre arkiv over den jødiske minoritet enn i de fleste okkuperte land.
 17. Dette problemet kan bli spesielt akutt under de forhandlinger som efter planen skal innledes kommende uke og som skal ta sikte på å finne frem til en mer rettferdig maktfordeling i Libanon - det vil si en ordning hvor landets kristne minoritet må gi avkall på en del av sine politiske fordeler.
 18. Dommer Dolva kunne heller ikke følge advokat Nordhus prosedyreargument, når forsvareren hevder at homofile ikke lenger kan ansees som en utsatt minoritet, fordi de idag står åpent frem og har stor oppslutning ved mønstringer og arrangementer ; med ressurssterke ledere som fremmer deres interesser og synspunkter, ofte på en krass og utfordrende måte.
 19. En liten minoritet av norske leger blir uprivilgerte, dvs. de ser seg nødsaget til å praktisere uten det bekjente driftstilskudd som utgjør 40% av årsinntekten.
 20. En liten minoritet av sihkhene er glattbarbert.
 21. En slik generell holdning strider jo åpenbart både mot det som bevidnes av medlemmer av denne religiøse minoritet, og også mot nøytrale observasjoner fra utenlandske besøkende i Pakistan.
 22. Et av hovedproblemene er at landet er delt i et arabisk / islamsk nord og et sort kristent / animistisk syd der befolkningen i syd - som utgjør en minoritet på seksåtte millioner - føler seg utbyttet og undertrykket av regimet i Khartoum.
 23. Et hovedpoeng i Egil Aarviks tale var at Desmond Tutus arbeide for å løse SydAfrikas apartheidproblem med fredelige midler, representerer et fremtidshåp ikke bare for landets sorte majoritet, men sannelig også for den hvite minoritet.
 24. Et prinsipp i kinesisk rettspraksis er at den minoritet som forbryter seg, må straffes strengt.
 25. Fattigdom og krig har gjort at de også har etablert seg som en betydelig minoritet i Beirut.
 26. Genschers henstilling om utvandring for den etniske minoritet sammenfattet Pravda med at han berørte familigjenforeningsspørsmål.
 27. Han anklaget de albanske myndigheter for diskriminering og brudd på menneskerettighetene gjennom den politikk den fører overfor den greske minoritet i NordEpirus i Albania.
 28. Han er selv kurder og tilhører den minoritet som offisielt ikke eksisterer, på samme måte som armenere, tsjerkessere og andre.
 29. Han representerer bare en minoritet ; den halvt dusin store gruppen som kjemper om seieren.
 30. Han sa heller ingenting om hvilke svar han hadde fått på spørsmålet om økte muligheter til emigrasjon for den tyske etniske minoritet i SovjetUnionen.
Results found in Swedish dictionary
sweminoritet
enggeneral [n]: minority
norgeneral [n]: minoritet
spageneral [n]: minoría [f]
Synonyms:elit,
Derived terms:etnisk minoritet
Wiki:Minoritet betyder mindre del eller mindretal. En minoritet är en grupp som har färre medlemmar i förhållande till en konkurrerande grupp (majoriteten). I demokratiska samhällsskick har politiska minoriteter rätt att representeras av partier i landets parlament.
Similar words:
engminority
engminaret
norminaret
spaminarete
spaminorista
sweminaret
engmigrate
Your last searches:
 1. minoritetLast searches

# NAL Term
1 Flag ren
2 Flag obstinacy
3 Flag nord
4 Flag langbeint
5 Flag depend on
6 Flag seilas
7 Flag plakattavle
8 Flag grave
9 Flag ösa
10 Flag elakt
11 Flag perorata
12 Flag errabundo
13 Flag regar
14 Flag team
15 Flag heartbreaking
16 Flag ramshackle
17 Flag kalligraf
18 Flag utenomekteskapelig forhold

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 569 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 707 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1344 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2616 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8209 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2325 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2917 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5834 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6653 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7182 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1791 - seconds.

mobiltelefon