logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for minskning:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norminskning
enggeneral [n]: decrease
prices [n]: fall, drop
quantity [n]: reduction, lessening
forkortning [n]: curtailment, reduction, cutting short
nedskjæring [n]: cutback, reduction, decrease
spageneral [n]: disminución [f]
prices [n]: baja [f]
quantity [n]: reducción [f]
förkortning [n]: acortamiento [m], abreviación [f], reducción [f]
nedskjæring [n]: recorte [m], corte [m], reducción [f]
swegeneral [n]: minskning
Synonyms:
 1. nedgang, fallende, tilbakegang, minskende
 2. avtagende, baisse, forfall, fall, reduksjon
 3. forringing
 4. begrense, senke, beskjære, dempe, forminske, minske
 5. avdrag, nedskjæring, innskrenkning
 6. degradering
Example:
 1. Det er en uttalelse som nok snarere innvarsler en økning enn en minskning.
 2. Det har ikke vært noen vesentlig minskning i disse algene i Gjersjøen siden 1974, og sjøen er fortsatt belastet over grensen for hva den antas å tåle, skriver SFT.
 3. I stedet har vi fått en minskning.
 4. Nok en gang var det britenes krav om en kraftig minskning i landets bidrag til EFbudsjettet, som var problemet.
 5. Det er en oppsiktsvekkende minskning, og man undrers uvilkårlig på om det er prisstigning og redusert pengeverdi som ligger bak.
 6. Forslaget om 25 prosents minskning av antall strategiske instrumenter for utskytning av bomber ser ut til å være likt et forslag som russerne la frem allerede i 1983, før Geneveforhandlingene ble avbrutt, sier Nitze.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
norminsking
norminking
normisrekning
engmilking
engmincing
norminneting
swemissaktning
Your last searches:
 1. minskningLast searches

# NAL Term
1 Flag postoppkrav
2 Flag microcosm
3 Flag utpressning
4 Flag skrupler
5 Flag uttrycksfull
6 Flag fizz
7 Flag skela
8 Flag pålegge
9 Flag talfel
10 Flag decapitate
11 Flag orthodox
12 Flag illicit
13 Flag gå på ryggen for
14 Flag well-defined
15 Flag vokativ
16 Flag avundas
17 Flag playback
18 Flag chisel

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 336 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 2209 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 591 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1249 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4103 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4981 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5242 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4349 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4973 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8814 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1702 - seconds.

mobiltelefon