logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for minskning:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norminskning
enggeneral [n]: decrease
prices [n]: fall, drop
quantity [n]: reduction, lessening
forkortning [n]: curtailment, reduction, cutting short
nedskjæring [n]: cutback, reduction, decrease
spageneral [n]: disminución [f]
prices [n]: baja [f]
quantity [n]: reducción [f]
förkortning [n]: acortamiento [m], abreviación [f], reducción [f]
nedskjæring [n]: recorte [m], corte [m], reducción [f]
swegeneral [n]: minskning
Synonyms:
 1. nedgang, fallende, tilbakegang, minskende
 2. avtagende, baisse, forfall, fall, reduksjon
 3. forringing
 4. begrense, senke, beskjære, dempe, forminske, minske
 5. avdrag, nedskjæring, innskrenkning
 6. degradering
Example:
 1. Det er en uttalelse som nok snarere innvarsler en økning enn en minskning.
 2. Det har ikke vært noen vesentlig minskning i disse algene i Gjersjøen siden 1974, og sjøen er fortsatt belastet over grensen for hva den antas å tåle, skriver SFT.
 3. I stedet har vi fått en minskning.
 4. Nok en gang var det britenes krav om en kraftig minskning i landets bidrag til EFbudsjettet, som var problemet.
 5. Det er en oppsiktsvekkende minskning, og man undrers uvilkårlig på om det er prisstigning og redusert pengeverdi som ligger bak.
 6. Forslaget om 25 prosents minskning av antall strategiske instrumenter for utskytning av bomber ser ut til å være likt et forslag som russerne la frem allerede i 1983, før Geneveforhandlingene ble avbrutt, sier Nitze.
Results found in Swedish dictionary
sweminskning
enggeneral [n]: decrease
prices [n]: fall, drop
quantity [n]: reduction, lessening
förkortning [n]: curtailment, reduction, cutting short
nedskärning [n]: cutback, reduction, decrease
norgeneral [n]: minskning
spageneral [n]: disminución [f]
prices [n]: baja [f]
quantity [n]: reducción [f]
förkortning [n]: acortamiento [m], abreviación [f], reducción [f]
nedskärning [n]: recorte [m], corte [m], reducción [f]
Synonyms:
 1. nedgång, fallande, tillbakagång, minskande
 2. avtagande, baisse, förfall, fall, sänkning
 3. reduktion
 4. försämring
 5. begränsa, sänka, beskära, dämpa, förminska, minska
 6. avdrag, nedskärning, nedsättning, inskränkning
 7. degradering, reducering
 8. regress
Derived terms:förminskning, värdeminskning
Similar words:
norminsking
norminking
engmilking
engmincing
engmining
engmissing
norminneting
Your last searches:
 1. minskningLast searches

# NAL Term
1 Flag uninterestedly
2 Flag decadence
3 Flag preorder
4 Flag kontroll
5 Flag version
6 Flag i lära
7 Flag recurrence
8 Flag kontinuerligt
9 Flag cochecillo chino
10 Flag bli rörd
11 Flag vara förälskad
12 Flag descendientes
13 Flag ron
14 Flag snauslite
15 Flag egenskap
16 Flag plato grande
17 Flag biochemistry
18 Flag bandurria

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 421 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 574 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1219 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2473 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7955 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2196 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2784 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5716 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6531 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7038 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2075 - seconds.

mobiltelefon