logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for minste:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norminste
engidé [a]: the slightest, the least
general [n]: least
spaidé [a]: el más mínimo, el menor
general [n]: mínimo [m], el menor [m]
sweidé [a]: minsta
Derived terms:i det minste, det minste, forklare til minste detalj, ikke det minste, ikke har den minste anelse, minstemål
Example:
  1. Han er ikke det minste interessert i hva som skjer i verden.
  2. Den er stygg, lys gul og passer ikke til noe. Men du vil i det minste ikke bli påkjørt i mørket!
  3. Du kunne i det minste si takk!
  4. Jeg har ikke den minste anelse.
  5. Den gode oversetter er den som lik en makk kan krype med velbehag rundt i forfatterens hjernegrøt og ta veien ut gjennom tungen for å få bekreftet sine smaksinntrykk og deretter avsette velformede spor på linje etter linje, ark etter ark, til siste side er ferdig – og han igjen blir seg selv og som medlem av den minste og minst påaktede lavtlønnsgruppe melder seg til ny, glad innsats for Guds stedfortredere på jorden, forleggerne.
  6. La det ikke være den minste tvil om at denne vil koste oss dyrt. Men det er en pris vi må betale.
  7. Det forslår ikke det minste.
Similar words:
engminster
engminute
norminske
norminst
sweminst
sweminsta
swemiste
Your last searches:
  1. minsteLast searches

# NAL Term
1 Flag teaterbesøker
2 Flag avundsjuka
3 Flag personalized stationary
4 Flag turquesa
5 Flag trekull
6 Flag quiz
7 Flag hedne
8 Flag arrurruz
9 Flag drag
10 Flag skattkammare
11 Flag havre
12 Flag rask
13 Flag clear-cut
14 Flag oposición
15 Flag anpassa till latin
16 Flag loffa
17 Flag pistola
18 Flag comenzar

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 277 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 429 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1061 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2283 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7620 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2029 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2619 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5544 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6361 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6865 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1854 - seconds.

mobiltelefon