logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for mishag:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

normishag
enggeneral [?]: displeasure
spageneral [?]: disgusto
swegeneral [?]: missnöje
Synonyms:age, antagonisme, antipati, aversjon, avind, avsky, avsmak, bitterhet, ha et horn i siden til, hat, kvalme, motvilje, nag, uvilje, vemmelse
Example:
 1. Det er ikke uvanlig at Sovjetstaten beskylder vestlige korrespondenter som vekker mishag for å være agenter for alle slags spionorganisasjoner, og ved flere anledninger har det hendt at journalister er blitt utvist med en slik begrunnelse.
 2. Men selvsagt må norske myndigheter tilkjennegi sitt mishag overfor Sovjets soleklare brudd på anstendige forbindelser med et fredelig og vennligsinnet naboland.
 3. Myndighetenes, i dette tilfelle den ortodokse kirkens, mishag med en egenrådig kunstner som skapte storverkene på tross av deres forstokkede kamp.
 4. Til og med ved slike opplagte overgrep som den sovjetiske invasjon i Afghanistan har Papandreou avholdt seg fra å reagere på en måte som kunne vekke mishag i Kreml.
 5. La ikke våre fiender slippe unna, vis dem vårt mishag når de holder innlegg !
 6. Deres mishag mot aksjemarkedet og dettes funksjon får en til å mistenke dette.
 7. Dermed får de også en nærmere kontakt med velgerne og risikerer å bli mer direkte utsatt for deres mishag dersom det skulle gå dårlig i deres lille del av det store USA.
 8. Det vil bl.a. si at erstatninger for nedslitt, utbrukt utstyr ikke skjer efter en planlagt avskrivningstid, men når tjenestemennenes uttrykte mishag og brukernes protester når et uakseptabelt nivå.
 9. En serie av efterretningsskandaler har vakt Thatchers stigende mishag.
 10. I tillegg til å markere sitt mishag mot dette besøket ropte studentene også slagord mot det de kalte Japans annen okkupasjon av Kina.
 11. Men 00 endte omgangen, og publikum lot sitt mishag komme til ytring gjennom en pipekonsert over irene på vei til garderoben.
 12. Og det skal være sikkert at han har vært adskillig mer lavmælt i sin kritikk av de sydafrikanske makthavere enn overfor andre regimer som har vakt Amerikas mishag.
 13. Om det ikke skyldes en feilerindring mener undertegnede å huske at herr Steen opptrådte på Den røde plass en dag i november for noen år siden, under feiringen av revolusjonen, da de vestlige land holdt sine offisielle representanter unna nevnte sted som en markering av mishag med sovjetisk aggresjon i Afghanistan.
 14. Replikken er blitt en gjenganger ved Cesarutdelinger og vakte nå som før mishag hos en gråskjegget herre i salen.
Similar words:
engmishap
engmishear
engmislay
engmissal
normiddag
normishage
normista
Your last searches:
 1. mishagLast searches

# NAL Term
1 Flag hin håle
2 Flag medio dormido
3 Flag averno
4 Flag transmit
5 Flag annonserad
6 Flag tumme
7 Flag acervo
8 Flag vareoverskudd
9 Flag silver
10 Flag krokigt
11 Flag ferje
12 Flag stainless steel
13 Flag the Holocaust
14 Flag kitten
15 Flag female hairdresser
16 Flag hemofilia
17 Flag carretilla de mano
18 Flag alcohol level

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 921 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1046 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1693 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2999 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9002 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2677 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3269 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6196 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7010 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7591 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2678 - seconds.

mobiltelefon