logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for mislike:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
normislike
enggeneral [v]: dislike
law [v]: dismiss
forkaste [v]: disapprove, deprecate [formal], disfavor
kommentar [a]: derogatory, disparaging, belittling, depreciative, depreciatory
general [a]: disapproving, reproving [formal]
avstandstagende [a]: deprecating, deploring, disapproving
forslag [n]: disfavor, disapproval
avslag [n]: disapproval, disapprobation
missnøye [n]: displeasure, disapproval
spageneral [v]: tener aversión a, no gustarle a uno
law [v]: absolver
forkaste [v]: desaprobar, reprobar, rechazar
kommentar [a]: despectivo, menospreciativo, desdeñoso, despreciativo
general [a]: reprobatorio, de reprobación
avstandstagende [a]: desaprobador, de desaprobación
forslag [n]: desaprobación [f], desagrado [m]
avslag [n]: desaprobación [f], rechazo [m]
missnøye [n]: desagrado [m], disgusto [m]
swegeneral [v]: ogilla
kommentar [a]: ogillande
Synonyms:avsky, bære nag, ha lagt for hat, hate, ikke fordra, ikke utstå, legge for hat
Example:
 1. De kunne umulig mislike seg, de som tilberedte maten heller, efter de velsmakende retter å dømme.
 2. Det lå i tingenes natur at Nasjonal Samling måtte mislike Stabels ånd og form.
 3. Det må være tillatt både for en statsviter og for en litteraturforsker å like eller mislike visse trekk ved det amerikanske samfunnet.
 4. Forfatteren nøyde seg ikke med å mislike omtalen.
 5. Han kan bekjempe tendensen til forklaringer og utlegninger som han måtte mislike, ved å uttrykke seg noe klarere enn president Koivisto enkelte ganger har gjort.
 6. Han må også ut fra sin plassering kunne mislike om Norge skulle komme til at et medlemskap i EF på noe sikt er den beste og tryggeste ordningen for oss.
 7. Hæren har hatt grunn til å mislike reformene, som i betydelig grad har redusert de militæres maktposisjon på forskjellige felter av samfunnslivet.
 8. Man kan like eller mislike reglene, men innlater man seg på spillet, får man også følge reglene.
 9. Man kan mislike en slik forkynnerstil, og støtes over de nyomvendtes ofte glødende misjonsiver, men man ville neppe betegne dette som hjernevask.
 10. Man skal ha en særlig sur dag om man skulle komme til å mislike mennesket Erik Borge, lang og trygg og tyggegummityggende elegant.
 11. Men når det kommer til stykket, vil kvinnen kanskje ikke likevel - rett og slett fordi hun begynner å mislike mannen.
 12. Men svært mange er likevel av den oppfatning at Stabburet og Nora Mat i fellesskap vi være den eneste norske enhet som kan hindre ytterligere vekst i landbrukssamvirket, selv om endel også vil mislike at et slikt samarbeide vi føre til færre konkurrenter.
 13. Vi kan like eller mislike det styre som utvikler seg i et land.
 14. Vi vil lage en film som griper tilskuerne, de skal le og gråte, sympatisere med noen, mislike andre.
 15. De får ta på parykk, sier vi, og hun ser ikke ut til å mislike tanken.
 16. Vi kan like eller mislike utviklingen som går i retning av en stadig økende kommersialisering av idretten.
 17. Vi kan mislike filosofien bak de triste nyhetene alt vi vil.
 18. Den polske regjeringstalsmann Jerzy Urban er skyteskive for folks hat mot myndighetene, men han synes ikke å mislike det.
 19. Derfor ville jeg mislike det sterkt dersom SDI skulle bli vraket i løpet av de nærmeste 20 år.
 20. Det kan en like eller mislike.
 21. Det kan han gjerne mislike, men det endrer ikke det faktum at alle de forslag sosialistene har fremmet i Stortinget gjør nettopp privat sparing mindre attraktiv.
 22. Faktisk står Moe i en av de fremtidige operasjonsstuene her i Ring Medisinske Senter, og er ikke blitt nedrent hverken av iltre brev eller andre som måtte mislike privat initiativ.
 23. Flertallet av kvinner sier at de ville mislike å få en stilling på disse vilkår.
 24. Ingen har oftere fått seg påklistret merkelappen YAP, uten at han egentlig syntes å mislike det.
 25. Ingen kan mislike det.
 26. Jeg skulle gjerne se det menneske, ikke minst den sjakkspiller, som ville mislike seg på Gausdal.
 27. Lean fremhever som det fine ved boken at man ikke behøver å mislike en skikkelse for å like de andre.
 28. Man kan like eller mislike ham, men man kommer ikke utenom Prince hvis man vil ha en oppfatning om hva rock er i 1985.
 29. Man kan like eller mislike hans innredning, men likegyldig kan man ikke stille seg til alt han her har skapt i varm kjærlighet og med en utrolig oppfinnsomhet.
 30. Man kunne mislike ham så mye man ville, det var bare å medgi at det sto en viss respekt av mannen.
Similar words:
engmistake
engmistime
engmissive
engmissile
engmisfire
normislede
swemissiv
Your last searches:
 1. mislikeLast searches

# NAL Term
1 Flag ell
2 Flag utpressa
3 Flag interregnum
4 Flag poll tax
5 Flag car racing
6 Flag place on equal terms
7 Flag overmetting
8 Flag multimillonario
9 Flag secular
10 Flag mordaz
11 Flag antibody
12 Flag prudentlig
13 Flag eftertrupp
14 Flag hjelpe
15 Flag middle name
16 Flag avglans
17 Flag separera
18 Flag program

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 226 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1871 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 510 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1171 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4005 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4882 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5124 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4241 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4874 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8632 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1927 - seconds.

mobiltelefon