logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for monografi:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
normonografi
enggeneral [n]: monograph
spageneral [n]: monografía [f]
swegeneral [n]: monografi
Wiki:Monografi (gresk: monos én og graphein, skrive) er et ikke-periodisk skrift om et enkelt, avgrenset emne, opprinnelig og fortrinnsvis brukt om vitenskapelige bøker som behandler et avgrenset, vitenskapelig emne på en uttømmende måte. Monografi var tidligere, og er tildels fortsatt, den foretrukne formen for skriftlig arbeid den som vil forsvare seg for doktorgraden må utarbeide. Begrepet anvendes innenfor biblioteks- og informasjonsvitenskapen som motbegrep til periodikum, altså et verk som ikke er endelig avsluttet, men utkommer over en periode (også kalt en serie) eller løpende som aviser etc.
Example:
 1. Bindene er ment å inneholde ikke bare byens kirkearkitekturhistorie, men også en monografi over hver enkelt kirke, samt illustrasjoner, kunsthistoriske oversikter og et summary på engelsk.
 2. Boken blir en kombinert antologi og monografi.
 3. I 1983 kom han ut med en monografi om Skip og post i Hamburgruten 18531895, som med sine mange nyttige opplysninger og fine illustrasjoner er blitt en viktig publikasjon for dem som er opptatt av denne delen av vår posthistorie.
 4. I England holder det store bokforlaget Faber & Faber på å forberede en monografi over fotografiene hans.
 5. Ser vi på arkitekturen har Sverre Fehn for bare noen dager siden fått sin monografi på et fornemt amerikansk forlag, Knut Knutsen kunne måle seg med de beste, Lund og Slaatto har laget ting som er berømt langt utover landets grenser.
 6. Efter at Rosseland ble utnevnt til professor i astronomi i Oslo i 1928 var han medarbeider i Handbuch der Astrophysik og skrev også en monografi på tysk.
 7. Nemlig en monografi over Trondhjems teaterliv i perioden 18001835.
 8. O. Chr. Bjørnstads monografi er altså det eneste fullverdige minne vi har om det berømte anlegg.
 9. O. Chr. Bjørnstads monografi om Kjerraten i Åsa.
 10. På sitt eget forskningsfelt arbeidet han i denne tiden spesielt med teorien for pulserende stjerner, og hans monografi over dette emne fra 1949 ble hans siste bok.
Results found in Swedish dictionary
swemonografi
enggeneral [n]: monograph
norgeneral [n]: monografi
spageneral [n]: monografía [f]
Similar words:
engmonogram
normonogram
normonogami
spamonograma
swemonogram
swemonogami
engmonograph
Your last searches:
 1. monografiLast searches

# NAL Term
1 Flag tykk skive
2 Flag støte bort
3 Flag skatteparadis
4 Flag skyldig
5 Flag omåttlighet
6 Flag porfiar
7 Flag huvudkudde
8 Flag sandlåda
9 Flag klatrer
10 Flag temperatur
11 Flag perfidy
12 Flag barbarism
13 Flag skiljeväg
14 Flag ta på alvor
15 Flag kombinere
16 Flag speechless
17 Flag skämma bort
18 Flag fyr

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 154 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1497 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 466 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1121 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3934 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4808 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5042 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4162 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4802 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8500 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1635 - seconds.

mobiltelefon