logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for montert:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

normontert
enggeneral [?]: mounted
spageneral [?]: montada
swegeneral [?]: monterad
Anagrams:omtrent
Example:
 1. Det er montert trykkknapper, og det skal normalt aldri bli noe gålys hvis det ikke finnes fotgjengere, sier overingeniør Torpp.
 2. Efter vellykkede forsøk i modelltank har vi nå montert foiler på forsøksfartøyet Kystfangst.
 3. Hvis fjernvarmenettet skal forsynes av en varmepumpe plassert i sentrum, vil den bli montert enten på Nyland Vest eller under Akershus.
 4. I boksene har vi montert datamaskiner som ved hjelp av følere i veibanen kan registrere hva slags biler som passerer veipunktet og tidspunktet for passeringen etc.
 5. Lørdag vil det ene settet med minneplater bli montert i fjellveggen på fugleøya Hernyken, og venner, kolleger og alle andre som er interessert er velkommen til å delta i minnehøytideligheten, sier kunstner og ornitolog Viggo Ree til Aftenposten.
 6. Svikten i telefonanlegget på Oslo Taxisentral har ikke noe å gjøre med det nye datastyrte APtakstsystemet som nå er i ferd med å bli montert i Oslodrosjene.
 7. Tusenvis av hjem har fremdeles ikke montert røkvarslere, som er et enkelt, effektivt og rimelig sikkerhetstiltak, mente Hopland, som konkluderte med at Forenede Forsikring på denne bakgrunn har funnet det riktig å komme med sitt nye tilbud.
 8. Vi har ikke fått melding om et eneste branndødsfall i hjem der det var montert godkjente og riktig vedlikeholdte røykvarslere, sier byråsjef Ola Offenberg i Statens informasjonstjeneste.
 9. 17åringen benektet at det var han som sto bak rekvireringen av ambulanse, men i retten ble det avspilt et lydbånd montert på nødtelefonen til sykehuset, og det ble også fremlagt telefonavlesningsstrimler fra Televerket som viser når og hvor det ble ringt fra telefonapparatet hjemme hos 17åringen.
 10. 32 laserkanoner er montert på strategiske steder, som taket på Folkets store hall og rundt omkring Maomausoleet.
 11. Alt er montert i en tilnærmet kronologisk orden.
 12. Arbeidene er blitt større og mer monumentale enn tildigere, og flere av årets tekstiler er montert ut fra veggen i tredimensjonale løsninger.
 13. Astronaut Bruce McCandless viser frem jetmotoren han har montert på ryggen for oppdrag i verdensrommet.
 14. At systemet er riktig montert, bør man selvfølgelig også kontrollere.
 15. Atomstridshodene var ikke montert under øvelsen, som trolig vil bli efterfulgt av flere utover våren.
 16. Av konkrete tiltak mener UP at bruk av kjørelys bør påbys også for eldre biler efter en overgangsperiode, bruk av baksetebelter bør påbys for alle biler der slike belter er montert, og økning av minstekravet til mønsterdybde i dekkene til to millimeter bør vurderes.
 17. Avdelingen har allerede gått til innkjøp av bedre verneutstyr som hansker og avtrekksvifter er montert.
 18. Badegulv og kar sikres med gummimatter, og alle badekar bør ha et håndtak montert.
 19. Begrunnelsen er blant annet at et slikt påbud vil ha stor trafikksikkerhetseffekt og at antall biler med belter montert originalt eller eftermontert nå er blitt så stort at et påbud er relevant.
 20. Beltene viser en klar skadereduserende effekt på alle plasser i bilen der belter er montert og brukes.
 21. Blandebatteriet er montert på veggen, og servantsokkelen er hengslet til en avløpskasse nederst.
 22. Blant tiltakene finnes montering av funksjonsdyktige røkvarslere og brannslukningsapparater og sikkerhetslåser i alle ytterdører montert av godkjente installatører.
 23. Bortsett fra en tendens til kronologisk hengning i den første salen, er bildene montert om hverandre hva årstall angår, utfra ønsket om at de skal kle hverandre form og farvemessig.
 24. Brannen skyldtes at en peis var montert for nær en vegg dekket av tresponplater, som tok fyr.
 25. Både kakebunn og syltetøy kjøpes utenfor hus for å bli montert og nydt på Frognerseteren.
 26. Båtens opprinnelige innredning og dekksoverbygg er intakt og vil bli montert på plass igjen.
 27. DElysene i praksis - her montert som kurve / tåkelys.
 28. De ble montert under ombyggingen av maskinen i 1888 og har siden ikke vært rørt.
 29. De er montert på armer som stikker ned i vannet på hver side av baugen, festet med hengsler, slik at bølgebevegelsen og båtens bevegelser opp og ned i vannet vil gi korrekt skråning til fremdriften.
 30. De fleste vindgeneratorer er montert ute ved kysten og på fjellet, der det som regel ikke er problemer med vind.
Similar words:
swemonter
normonter
normontere
spamontera
swemontera
spamortero
swemonster
Your last searches:
 1. montertLast searches

# NAL Term
1 Flag fortette
2 Flag återseende
3 Flag lykkes
4 Flag directriz
5 Flag klar
6 Flag thriving
7 Flag belgfrukt
8 Flag merging
9 Flag flod-
10 Flag markägare
11 Flag digg
12 Flag rivjern
13 Flag acne
14 Flag imprecation
15 Flag opus
16 Flag lederskap
17 Flag nå for tiden
18 Flag tannkjøtt

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1563 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1845 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 2110 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1784 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2394 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3898 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2429 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2800 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5345 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5135 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1822 - seconds.

mobiltelefon