logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for monument:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engmonument
norremembrance [n]: monument [n]
sparemembrance [n]: monumento [m]
sweremembrance [n]: monument [n]
Synonyms:
 1. [n]: memorial, structure [gt], construction [gt]
 2. [n]: site [gt], land site [gt]
 3. [n]: repository, burial chamber [gt], sepulcher [gt], sepulchre [gt], sepulture [gt]
Derived terms:monumental, monumentalise, monumentalize, national monument, washington monument
Example:
 1. The monument was set up in the park.
 2. The monument was erected in honor of the eminent philosopher.
 3. An immense monument was erected in honor of the eminent philosopher.
 4. An immense monument was erected in honor of the noble patriot.
 5. The time spent to see the monument is short.
 6. This road will lead you to the monument.
 7. This monument is dedicated to the soldiers who gave their lives to their country.
 8. This monument is in memory of a great statesman.
 9. This monument was erected in February, 1985.
 10. A monument has been erected to the memory of the deceased.
 11. A fund was launched to set up a monument in memory of the dead man.
 12. The city dedicated a monument in honor of the general.
 13. Sadakos friends wanted to build a monument to her and all children who were killed by the atomic bomb.
 14. The soldiers have erected a peace monument.
 15. Theyre going to knock down that monument.
 16. Seahenge is a Bronze Age monument located near Holme-next-the-Sea in Norfolk.
 17. A monument was erected in memory of the deceased.
 18. It is in front of the monument.
 19. This monument is closed to visitors.
 20. Our house is a historic building and is listed as a protected monument.
Results found in Norwegian dictionary
normonument
engminne [n]: monument
spaminne [n]: monumento [m]
sweminne [n]: monument
Synonyms:
 1. avglans, erfaring, erindring, hukommelse, husk, minne, minnesmerke, minnespenn, opplevelse, reminisens, suvenir
 2. bautastein, byste, epitaf, gravstein, mausoleum
Derived terms:gravmonument, monumental
Wiki:For andre betydninger, se Monument (andre betydninger) Med monument forstås normalt et minnesmerke over en person eller hendelse. Innen kunsthistorie brukes gjerne en bredere definisjon, hvor enhver menneskeskapt gjenstand over en gitt størrelse kalles et monument. Innen arkeologi brukes begrepet enda bredere, om enhver menneskeskapt gjenstand som er av arkeologisk interesse, fra mynter til store byggverk.
Example:
 1. Heimferd er ikke bare et historisk interessant monument, men det er også et gedigent verk som tåler oppførelser fremdeles.
 2. Hver ordfører sin flyplass - et verdig monument, sa SVs Hanna Kvanmo.
 3. Monument og skamstøtte.
 4. Oscarshall er et enestående monument i Norge.
 5. Som helhet er Homansbyen et monument over romantikkens arkitektur, skrev Ulf Hamran som avslutning, og det må man være enig i.
 6. Det er verdig og riktig at helgenkongen Olav endelig har fått sitt monument i Norges hovedstad.
 7. Det viser seg at antall postsendinger pr. innbygger øker i land der den tekniske utviklingen er kommet langt, sier han, og frykter ikke at Postgirobygget skal bli stående som et tomt monument over en tid da brev lå trygt forvart i gammeldagse striesekker.
 8. Er det et monument De nå bygger ?
 9. Et monument over Sonja Henie er en naturlig og god tanke, sier direktør Ole Henrik Moe på HenieOnstad Kunstsenter.
 10. Her hvor så mange kjempet for gjenerobre den tapte del av den frie verden for 40 år siden, har vi endelig fått reist et monument til minne om de norske krigsdeltgernei årene 194045.
 11. Hver gang jeg var her den 4. juli, savnet jeg et monument over amerikanske soldater som falt i annen verdenskrig.
 12. Sjelden i den forstand at man ikke så ofte opplever å få et monument over seg selv reist mens man lever, sa Kongen med et stort smil.
 13. Vi forsøker å reise et bygg som man ikke ønsker å rive igjen om et par år, sier direktør Hermod Skånland, som ikke vil kalle Norges Banks nybygg et monument.
 14. 72 kunstnere har sendt inn utkast til konkurransen om et monument til minne om Alexander Kiellandulykken i 1980.
 15. Da han gikk av for aldersgrensen i 1972 efterlot han seg en moderne avdeling på mer enn 30 laboratorier, et monument over hans konstruktive egenskaper og faglige fremsynthet.
 16. Dagen i forveien var jeg med på en lignende kulturdebatt som handlet om at billedhugger Durbans monument over dikteren Nils Kjær er 42 cm høyt og står i Holmestrand.
 17. Dahle mener at festningen er et nasjonalt monument som det bør være Statens oppgave å eie og drive.
 18. De ligger så langt under jorden at de ikke vil fremstå som noe monument, sier Skånland.
 19. Den nye bakken vil få en plassering som gjør den synlig over hele byen - presis som i Oslo som et flombelyst monument over nordmenns sterke innslag i staten.
 20. Det er hans takk til livet, takk for all glede og kjærlighet han fikk, men også et monument over tiden og alle hans venner som er gått bort.
 21. Det er kanskje symptomatisk at det monument denne regjeringen kommer til å efterlate seg, er et bankbygg - omkostningsberegnet uten moms.
 22. Det er nemlig sant, som det er sagt, at spesielt Vaterland forlengst er blitt et slags monument over urealiserte planer.
 23. Det omkring 2000 år gamle romerske amfiteatret i Verona er byens stolthet, et enestående byggverk og historisk monument.
 24. Det polske kommunistpartiets styre er et monument over et feilslått program og en formidabel politisk udugelighet, og ved frie valg ville disse makthavere ikke få særlig mange flere stemmer enn deres trosbrødre oppnår i Norge.
 25. Det tok bergfolket fem år å bygge ny kirke, og det ble et merke som virkelig ruvet i fjelllandskapet, et mektig monument av stein til Guds Ære og Bergstadens Ziir og et tydelig uttrykk for Kobberverkets storhet på 1700tallet.
 26. Det var midt i dette Lessing ville reise sitt monument for religiøs toleranse.
 27. Det var nære pårørende og arbeidskamerater av de forulykkede på Alexander L. Kielland som tok initiativet til et slikt monument.
 28. Dette var kong Olavs hilsen da han igår avduket et monument over norsk krigsdeltagelse.
 29. Du ble gående her nede i byen, som et levende og sterktduftende monument over løgnaktig journalistikk.
 30. Eidsvollbygningen, dette elegante og fornemme hus, er vel idag vårt mest betydningsfulle historiske monument.
Results found in Swedish dictionary
swemonument
engminne [n]: monument
norminne [n]: monument
spaminne [n]: monumento [m]
Synonyms:memorial, gravsten
Derived terms:monumental
Similar words:
spamonumento
swemonumental
engmovement
spamonumental
engmoment
engmonumental
normonumental
Your last searches:
 1. monumentLast searches

# NAL Term
1 Flag monástico
2 Flag sona
3 Flag hotell- og restaurantbransje
4 Flag være en skuffelse
5 Flag rakkerskap
6 Flag miope
7 Flag ærekrenkelse
8 Flag avskjedigelse
9 Flag åttekant
10 Flag Apokalypsen
11 Flag putridez
12 Flag være
13 Flag madman
14 Flag styrtflod av ukvemsord
15 Flag eskorte
16 Flag conferenciar
17 Flag lastebiltransport
18 Flag busende livsstil

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 113 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1339 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 441 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1096 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3906 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4782 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5011 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4130 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4776 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8449 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.2000 - seconds.

mobiltelefon