logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for mortalitet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
normortalitet
engtilstand [n]: mortality
statistikk [n]: mortality, mortality rate, death rate
spatilstand [n]: mortalidad [f]
statistikk [n]: índice de mortalidad [m]
swetilstand [n]: mortalitet
Example:
Results found in Swedish dictionary
swemortalitet
engtillstånd [n]: mortality
statistik [n]: mortality, mortality rate, death rate
nortillstånd [n]: mortalitet
spatillstånd [n]: mortalidad [f]
statistik [n]: índice de mortalidad [m]
Wiki:Mortalitet, dödstal, dödlighet, demografiskt tal som beskriver antal dödsfall i en population dividerat med det totala befolkningstalet. Mortaliteten kan också beskrivas för en viss sjukdom, och är då incidensen av död på grund av sjukdomen. Detta ska jämföras med letalitet, vilket är ett mått på hur dödlig en sjukdom är, dvs hur stor andel av de som fått sjukdomen som dör av denna.
Similar words:
normoralitet
swemoralitet
engmortality
normotilitet
engmoralist
engmorality
engmoralize
Your last searches:
  1. mortalitetLast searches

# NAL Term
1 Flag ekstrapolere
2 Flag bat
3 Flag aphorism
4 Flag disavowal
5 Flag fjärde
6 Flag flykte
7 Flag lise
8 Flag fargedias
9 Flag by
10 Flag dekorasjon
11 Flag zonal
12 Flag solokonsert
13 Flag föra vidare
14 Flag strama
15 Flag göra reklam
16 Flag encabezamiento
17 Flag cheery
18 Flag fyrbøter

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 553 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1332 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2602 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8191 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2316 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2905 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5823 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6640 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7164 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1734 - seconds.

mobiltelefon