logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for motiv:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
normotiv
engunnskylde [n]: occasion [formal], motive
grunn [n]: motive
art [n]: motif, motive
spaunnskylde [n]: ocasión [f], motivo [m], causa [f]
grunn [n]: motivo [m], móvil [m]
art [n]: motivo [m]
sweunnskylde [n]: motiv
Synonyms:akt, baktanke, beregning, beslutning, bestemmelse, forehavende, formål, forsett, hensikt, ide, intensjon, mening, mål, målsetning, overlegg, plan, siktemål, spekulasjon, tanke, tendens, vilje, ønske, øyemed
Derived terms:lokomotiv, lokomotivfører, motivasjon, motivere, motivering, umotivert, som motiverer, ledemotiv
Wiki:MOTIV er medlemsbladet for ungdomsorganisasjonen Juvente. Bladet kommer ut opptil fire ganger i året. Redaktør for MOTIV er Stian Seland, og redaksjonen består i tillegg til redaktøren av sju frivillige redaksjonsmedlemmer pluss en grafiker.[1] MOTIV har et opplag på ca.
Example:Der røg vores motiv.|Den trenger ikke noe motiv.|Og vi aner ingenting om gjerningsmenn eller motiv.|Dere skjønner, jeg så etter et motiv.|Det er et motiv.|Munkens motiv forblir ukjente.|For øyeblikket har ikke politiet noe motiv og ingen pågripelser er gjort.|Men jeg har ikke noe motiv.|Fjerner man kjærlighet, hat og penger som motiv, er det lite igjen.|Det fins ikke noe motiv.
Results found in Swedish dictionary
swemotiv
engförlåta [n]: occasion [formal], motive
grund [n]: motive
art [n]: motif, motive
norförlåta [n]: motiv
spaförlåta [n]: ocasión [f], motivo [m], causa [f]
grund [n]: motivo [m], móvil [m]
art [n]: motivo [m]
Synonyms:
  1. syfte, förevändning, skäl, orsak
  2. tanke, mål, ämna, uppsåt, intention, mening, målsättning, ändamål
  3. incitament
  4. fog, anledning
  5. avsikt
Derived terms:lokomotiv, lokomotivförare, motivation, motivera, motivering, omotiverad, motiverad
Wiki:Motivation Motiv (konst och foto) Strukturmotiv (i biologiska molekyler).
Example:Där fick vi vår motiv.|Det osar personliga motiv.|Vad var det för motiv, John?|Vi gör en utredning själva utan att avslöja våra motiv.|Jag måste dock erkänna att jag hade ännu ett motiv.|Nu, måste du komma ihåg fienden har bara bilder och illusioner bakom dem döljer han sina riktiga motiv.|Polisen har inga ledtrådar, misstänkta eller motiv
Similar words:
swemotig
engmotive
spamotivo
engmotif
spamota
swemota
engmotor
Your last searches:
  1. motivLast searches

# NAL Term
1 Flag no listo
2 Flag KO
3 Flag vital
4 Flag forfallsdag
5 Flag calamar
6 Flag stammer
7 Flag go to sleep
8 Flag convection
9 Flag bröstvårta
10 Flag per telefon
11 Flag grodyngel
12 Flag begränsning
13 Flag tidsfordriv
14 Flag arbeidskar
15 Flag pysete
16 Flag hyckleri
17 Flag proporsjonalitet
18 Flag sojuzgar

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1281 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1512 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 1768 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1507 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2122 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3492 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2172 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2488 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 4955 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 4877 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1865 - seconds.

mobiltelefon