logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for motorisk:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
normotorisk
engphysiology [a]: motor
spaphysiology [a]: motor
swephysiology [a]: motorisk
Example:
 1. Det er vårt ansvar som pedagoger å følge hvert enkelt barns utvikling, både motorisk, følelsesmessig og intellektuelt.
 2. Hodet er den eneste kroppsfunksjon han har motorisk kontroll over foruten øynene.
 3. Ved de fleste skolene dominerer praktiskestetiske fag, som musikk, drama, kroppsøving, forming, leketerapi og motorisk trening.
 4. Den første vilter og motorisk, den andre spøkelsesaktig, og den siste dansat og spenstig.
 5. Den nære sammenheng mellom motorisk utvikling og generell læring blir også mer og mer skseptert og dokumentert.
 6. Dessuten er tekstbehandlingen en fordel for elever som har problemer motorisk, sier hun.
 7. Elever med lese og skrivevanskeligheter har ofte problemer med motorisk koordinering.
 8. Som helhet var det vanskelig å spore en naturlig kontinuitet, selv om en motorisk fremdrift over enkle rytmemønstre noen ganger strammet opp forløpet.
 9. Spesielt for førstegangsforeldre er det også informativt å lese kapitlene omvekst og utvikling, med både vekt og lengdeskjemaer, motorisk, intellektuell og sosial utvikling.
 10. Svikt i teoretiske kunnskaper kan kompenseres senere, men en sviktende fysisk / motorisk trening i barndom / ungdom kan i langt mindre grad kompenseres senere.
 11. Særlig i Danmark og Sverige hvor det er forsket mye på dette, har man sett mange tilfeller av lese og skriveproblemer som følge av manglende motorisk stimulering.
 12. Undersøkelser viser også at det er stor sammenheng mellom utvikling av lese og skriveferdighet og motorisk læring.
Results found in Swedish dictionary
swemotorisk
engphysiology [a]: motor
norphysiology [a]: motorisk
spaphysiology [a]: motor
Derived terms:elektromotorisk
Similar words:
engmotorist
engmotoring
engmotorize
swemorisk
normorisk
engMoorish
normotor
Your last searches:
 1. motoriskLast searches

# NAL Term
1 Flag reform school
2 Flag horsy
3 Flag ombytlighet
4 Flag part of speech
5 Flag traspié
6 Flag quintillón
7 Flag avoidance
8 Flag southeastern
9 Flag slasket
10 Flag exiliarse
11 Flag electrocardiografía
12 Flag empati
13 Flag skilda
14 Flag unemployable
15 Flag förlägenhet
16 Flag åpenlyst
17 Flag duteous
18 Flag rorgängare

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 767 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3677 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 892 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1546 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4409 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5302 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5620 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4709 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5279 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9392 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1880 - seconds.

mobiltelefon