logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for motsats:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
normotsats
engulikhet [n]: opposite, contrary, reverse
karakter - mann [n]: opposite
karakter - kvinne [n]: opposite
spaulikhet [n]: contrario [m], opuesto [m]
karakter - mann [n]: polo opuesto [m]
karakter - kvinne [n]: polo opuesto [m]
sweulikhet [n]: motsats
Synonyms:motstand, motsetning
Derived terms:motsatsord, stille som motsats
Example:
  1. Mitt liv er ingen motsats til mitt verk, mitt verk er en bekreftelse av det liv jeg har levet.
  2. I en slags motsats står småbrukere og bønder på vanskelige gårder.
  3. Johan Kvandals Capriccio fra op. 16 ble konsertens humørfylte motsats både til den maleriske innledning og den mer dypsindige avslutning.
  4. Denne forbundsrepublikken står ikke i noen kontinuitet til Det tredje rike, men er tvert om dannet som en motsats til det, sier Brandt.
  5. Det finnes også en motsats idrettsidealene.
  6. Föränderligheten medförde nya filosofiska system, och med dem tankeriktningar som stod i rak motsats till Herakleitos egen.
  7. I tillegg kommer gruppene som sprang ut av studentopprøret på slutten av 1960årene, eller disses motsats i form av nyfascistbevegelsen på Kontinentet.
  8. Kärnfysikern Fritjof Capra kastar i The Tao of Physics också ett upplysande sken över 60talets omstörtningar, och menar att den helhetstanke som bl.a. yogin står för i västerlandet har existerat i sin raka motsats under de senaste århundradena.
  9. Steffen Tangstad sitter med omelett og melk ved et bord på København Sheraton som en levende motsats til alle forutfattede meninger og synser om hva og hvordan en bokser er.
Results found in Swedish dictionary
swemotsats
engolikhet [n]: opposite, contrary, reverse
karaktär - man [n]: opposite
karaktär - kvinna [n]: opposite
norolikhet [n]: motsats
spaolikhet [n]: contrario [m], opuesto [m]
karaktär - man [n]: polo opuesto [m]
karaktär - kvinna [n]: polo opuesto [m]
Synonyms:motstånd, motsättning
Derived terms:i motsats till, motsatsord, ställa som motsats, motsatsförhållande
Similar words:
normotsatt
swemotsatt
normottatt
engmotto
engmosaic
spamota
normottak
Your last searches:
  1. motsatsLast searches

# NAL Term
1 Flag sped
2 Flag identitetskort
3 Flag heks
4 Flag frita
5 Flag equipo de supervivencia
6 Flag loganbær
7 Flag mascadura
8 Flag sitta upprätt
9 Flag Feliz Año Nuevo
10 Flag gjøre gjengjeld
11 Flag karve i
12 Flag brits
13 Flag desventaja
14 Flag kople
15 Flag reserva
16 Flag peloteo
17 Flag geistlig av høy rang
18 Flag förtrolla

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 772 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3736 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 895 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1559 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4415 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5306 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5626 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4713 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5280 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9396 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1490 - seconds.

mobiltelefon